Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

2 juni 2020

1.020 nieuwe schademeldingen, 390 afgehandeld

323.jpg

Afgelopen week kwamen er 1.020 nieuwe schademeldingen binnen, er werden er 390 afgehandeld. Er is nu 265 miljoen euro schadevergoeding toegekend. De verwachte doorlooptijd tot een besluit voor een nieuwe, reguliere schademelding is circa 245 dagen.

Tien weken in te halen door coronacrisis

Nu de fysieke schade-opnames zijn hervat, is het ook mogelijk de balans op te maken over de impact van de maatregelen voor de coronacrisis. Het niet grootschalig kunnen uitvoeren van schade-opnames gedurende 10 weken, is direct terug te zien in de verwachte doorlooptijd voor de afhandeling van een schademelding. Die is niet circa 25 weken, maar 35 weken geworden (245 dagen).

Najaar weer ingehaald

De TCMG schaalt momenteel de planning van schade-opnames en de uitvoering ervan weer op. In vervolg daarop komen er ook weer meer adviesrapporten binnen. Zoals het er nu naar uitziet duurt het tot dit najaar tot de schadeafhandeling weer de gewenste snelheid heeft. Zodat reguliere schademeldingen weer binnen maximaal een half jaar (26 weken) afgehandeld kunnen worden.

Groei schademeldingen zet door

Complicerende factor is dat de coronacrisis niet alleen een achterstand in schade-opnames veroorzaakte, maar ook het opschalen van de schadeafhandeling niet mogelijk maakte. Juist afgelopen weken steeg het wekelijkse aantal schademeldingen. Opnieuw kwamen er meer dan 1.000 meldingen in een week binnen. Ter illustratie: dat is het vijfvoudige van vorig jaar rond deze tijd. Onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen wijst uit dat het een inhaalslag lijkt te zijn van Groningers en Drenten met schade die eerder niet meldden. 70 procent van de huidige schademeldingen komt van adressen waar nooit eerder schade is gemeld.

Doorlooptijd

Voor de dossiers die nu worden afgehandeld is berekend hoe lang de doorlooptijd is geweest. Voor 66,4 procent van de reguliere dossiers was dat maximaal een half jaar. De gerealiseerde doorlooptijd is bij benadering (de mediaan) 129 dagen, gerekend over de laatste 2.500 besluiten. De dossiers die afgelopen weken zijn ingediend staan nog aan het begin van de procedure. Het effect van de lange doorlooptijd is over circa 35 weken waarschijnlijk dus terug te zien in het percentage dossiers dat binnen een half jaar kon worden afgehandeld (dat zal enige tijd dalen).

Besluiten, bezwaren, schademeldingen

Er werden afgelopen week 345 besluiten genomen waarmee afgelopen week 388 schademeldingen werden afgehandeld. Bij 26 besluiten werd de aanvraag afgewezen. In totaal leidt nu 94,9 procent van de besluiten tot een schadevergoeding. Er kwamen afgelopen week 22 bezwaren op de besluiten binnen. Bij 3,3 procent van het totaalaantal besluiten wordt bezwaar gemaakt. Er lopen 18 beroepszaken.

Ontwikkeling oudste schademeldingen

De TCMG zet extra in op dossiers die te lange doorlooptijden kennen. Vaak is daar maatwerk voor nodig omdat de afhandeling voor deze schademelders om uiteenlopende redenen langer duurt is. Er zijn nu 1.865 (+93) schademeldingen in behandeling van meer dan een jaar oud. Het betreft hier meldingen ten tijde van de beving van Westerwijtwerd. Een deel ervan is nog niet afgehandeld. Er zijn nu 784  schademeldingen (-11) van meer dan twee jaar oud.