Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

Schade-opname nu door eigen aannemer

274.jpg

Het is vanaf vandaag mogelijk om als schademelder zelf een aannemer in te schakelen voor het uitvoeren van een opname voor de schadeafhandeling. Er hoeft dan niet gewacht te worden op een onafhankelijke deskundige, die schaarser zijn en dus minder snel beschikbaar. Wel moet deze ‘eigen aannemer’ aan een aantal voorwaarden voldoen.

 

Nu ook zelf selecteren

De eigen aannemer is direct vanaf de start onderdeel van de reguliere schadeafhandeling. Hij doet dan de schade-opname en schadecalculatie. En nadat een onafhankelijke deskundige dit heeft beoordeeld en TCMG een besluit over eventuele schadevergoeding heeft genomen, kan diezelfde aannemer door de schademelder worden gevraagd het herstel uit te voeren.

Aanvulling op huidige inzet aannemers

TCMG zet voor de reguliere procedure voor schadeafhandeling al sinds eind 2018 aannemers in om schade-opnames uit te voeren. Deze aannemers worden door een onafhankelijk expertisebureau in samenspraak met TCMG geselecteerd. Het expertisebureau stuurt hen aan. Ze voeren meerdere schade-opnames per week uit. Momenteel zijn er elf vooraf geselecteerde aannemers en dat aantal wordt ook nog uitgebreid naar maximaal twintig.

Vrijwillig en in eigen regie

Het inzetten van eigen aannemers staat geheel in het teken van vrijwilligheid en eigen regie. Er hóeft niet gekozen te worden voor schade-opname door een eigen aannemer (of een door TCMG geselecteerde aannemer). En na uitbetaling van een eventuele schadevergoeding blijft er de keuze de eigen aannemer opdracht tot herstel te geven of hiervan af te zien. Eventuele afspraken hierover kan de schademelder zelf met de aannemer maken.

Voorwaarden voor deelname

Om een eigen aannemer in te mogen zetten voor de schade-opname, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Zo moet de aannemer zijn aangesloten bij Bouwgarant of Woningborg, waar onder andere is geregeld dat de aannemer werkt op basis van de van toepassing zijnde bouw- en veiligheidsvoorschriften en is voorzien van een goede verzekering. Bij de schademelding moet het gaan om schade aan een ‘normale’ woning. Voor bedrijven en monumenten zijn er alternatieven in ontwikkeling.

Brede keuze in Groningen

De twee garantieorganisaties bieden een brede keuzemogelijkheid uit aannemers verspreid over de provincie Groningen en daarbuiten. Nadat TCMG akkoord heeft gegeven op het inschakelen van de zelf geselecteerde aannemer, wordt een digitale tool beschikbaar gesteld waarmee de aannemer de schade-opname en calculatie moet uitvoeren. Zo krijgen gelijke gevallen een gelijke behandeling. Ook de door TCMG geselecteerde aannemers en onafhankelijke deskundigen werken hiermee.

Tot tientallen per week

De door TCMG geselecteerde aannemers voeren gezamenlijk nu tot 50 schade-opnames per week uit. Sinds de start van hun inzet eind 2018 is hun aantal opgevoerd. In totaal zijn er nu circa 950 van de ruim 15.000 schade-opnames door aannemers uitgevoerd. Met de mogelijkheid zelf een aannemer te selecteren hoopt de TCMG dat dit aantal verder groeit. Vanzelfsprekend zal komende tijd geëvalueerd worden of de eigen aannemersvariant goed werkt.

Anders dan aannemersvariant Stuwmeer

In het kader van de Stuwmeerregeling is er nog een andere aannemersvariant waar TCMG gebruik van maakt. Hier gelden heel andere voorwaarden voor, die passen bij deze regeling. De Stuwmeerregeling is opgezet om zo snel mogelijk schademeldingen af te handelen, waarbij geen sprake is van beoordeling van de schade-oorzaak en calculatie van de omvang van de schade. De schadevergoeding wordt hierbij gebaseerd op facturen van de aannemer tot een maximum van 11.000 euro (inclusief BTW). Het gaat hier om een tijdelijke noodmaatregel die een beperkte groep schademelders is aangeboden.

Hier vindt u de informatie voor bewoners over de schade-opname door een eigen aannemer nader uitgelegd.