Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

19 oktober 2018

Ced-directeur: schade-afhandeling nu echt anders

255.jpg

Vandaag werd bekend dat de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen vier partijen contracteert voor de inzet van onafhankelijke deskundigen. Een van die partijen is CED, dat ook betrokken is geweest bij de schadeafhandeling vanuit CVW. En dat roept vragen op. In dit interview geeft operationeel directeur Roel Govaert van CED (divisie Advice Property) antwoorden.

 

Voor de duidelijkheid, wat is de rol van CED bij het Centrum Veilig Wonen (CVW)?

Toen NAM op zoek was naar een organisatie die de schade-afhandeling op zich kon nemen, was het mogelijk in te schrijven voor ofwel ‘sturing, regie en afhandeling’ of ‘levering van schade-expertise’. Wij schreven in op sturing, regie en afhandeling. Wij leverden en leveren dus niet zelf schade-experts bij CVW. Wij hebben zitting in het management en brengen daar onze kennis en ervaring in. Toen het contract gegund werd, werden we minderheidsaandeelhouder in CVW. We krijgen daarmee vergoeding voor het managementwerk en uitkering van dividend vanuit de winst van het bedrijf CVW.

Op welke manier profiteren Groningers van jullie kennis en ervaring wanneer jullie met onafhankelijke deskundigen advies uitbrengen aan de Commissie en schademelders?

CED Group is een Europese organisatie die is voortgekomen uit de verzekeraars in Nederland. Jaarlijks beoordelen we meer dan een miljoen schades op gebied van huizen, bedrijven, auto’s, inboedel, letselschades, noem maar op. We weten dus waar we het over hebben.

Wie is Roel Govaert en wat wordt uw rol bij de opdracht vanuit TCMG?

Om te beginnen, ik sta letterlijk en figuurlijk op afstand van wat er in Groningen speelt op gebied van mijnbouwschade. Ik woon in Zeeland, heb nooit te maken gehad met mijnbouwschade in Groningen, CVW of NAM. Ik ben zelf als registerexpert geregistreerd bij het NIVRE en als operationeel directeur bij CED verantwoordelijk voor afwikkeling van onder meer schades aan woningen en bedrijfspanden. Ik zal het aanspreekpunt vormen voor TCMG en de organisatie van de inzet van onze deskundigen samen met TCMG coördineren.

Hoe is de opdracht voor TCMG anders dan voor CVW bijvoorbeeld, of voor verzekeraars?

Na bekend worden van de aanbesteding zijn we diep in de materie gedoken. Hebben natuurlijk het schadeprotocol en jullie werkwijze gelezen. Het is op zoveel manieren anders dan wat we gewend zijn. Een heel belangrijke is de wijze waarop invulling wordt gegeven aan het begrip aansprakelijkheid en causaliteit, dus de vraag wie verantwoordelijk is en waarom. Door uit te gaan van het wettelijk bewijsvermoeden gaan we er, simpel gezegd, primair vanuit dat de gaswinning de oorzaak is van een schade. En dat schade in dat geval ruim vergoed moet worden. Voor de burgers is dat gunstig. We kunnen gedupeerden echt gaan helpen met de instructie zoals die nu vanuit TCMG wordt meegegeven.

Maar hoe kijken jullie terug op de schade-afhandeling vanuit CVW?

Ik was daar zelf niet direct bij betrokken. Maar wat ik begrijp van collega’s is dat er een mooie organisatie is neergezet met veel kennis en goede bedoelingen en mensen die er vol voor gingen. Maar dat ze gebonden waren aan de regels van dat moment met alle complexiteit van dien. Als CVW vanuit dezelfde kaders had kunnen werken als TCMG nu geeft, dan was het misschien wel anders gelopen.

Hoe zit het met jullie deskundigen, wat is hun achtergrond en zijn er genoeg?

Alle deskundigen voldoen in persoon aan de vereisten voor onafhankelijkheid en onpartijdigheid. We hebben een regiokantoor waar vanuit we mensen kunnen gaan inzetten, ze komen daarmee grotendeels uit Noord- en Oost-Nederland. We hebben er daarmee voldoende. Maar we zijn ook nog aan het rekruteren want we willen graag ruimer in het jasje zitten.

Lokale expertisebureaus die niet meededen aan de aanbesteding kunnen dus nog deskundigen leveren?

Als ze voldoen aan de vereisten, ook natuurlijk op gebied van deskundigheid, dan zie ik niet in waarom niet. Ze gaan dan wel duidelijk onder onze verantwoordelijkheid werken. Wij zullen staan voor de adviezen die we geven.

Zijn er in Nederland nu wel of niet genoeg deskundigen die dit advieswerk kunnen doen?

Er bestaat geen algemene opleiding tot schade-expert. We hebben bouwkundigen nodig en vissen uit dezelfde vijver als bijvoorbeeld aannemers en architecten- en ingenieursbureaus. Vervolgens investeren we in de verdere opleiding van die mensen en dat is een langdurig en kostbaar traject. Daarbij is er door de aantrekkende economie veel werk. Dus ja, het is lastig om ze te vinden en daarmee ook zeker niet eenvoudig ze te vinden voor de opdracht in Groningen.

Waarom hebben jullie eigenlijk ingeschreven op de aanbesteding vanuit TCMG?

Het is natuurlijk een razend interessante opdracht en biedt ons ook de mogelijkheid ervaring op te doen en een geheel nieuwe afdeling op te zetten. Het geeft ons simpel gezegd de kans om verder te groeien en we geloven dat we met onze kennis en kunde echt toegevoegde waarde kunnen leveren.

Zien jullie deskundigen ook op tegen de emotie die er leeft en de mogelijk stevige kritiek?

Nee, als we ons vak op een juiste wijze uitoefenen verwachten we weinig kritiek. En emotie, dat zijn we gewend en onze mensen zijn erin getraind daar mee om te gaan. En daarbij geldt opnieuw, de wijze waarop nu de instructie door de TCMG is opgesteld betekent dat we echt geloven juist veel voor gedupeerden te kunnen betekenen. Natuurlijk zullen wij ook over sommige schades moeten oordelen dat het alsnog geen mijnbouwschade is, maar het uitgangspunt is echt anders. We hopen mensen echt positief te verrassen.

Hoe kijken jullie aan tegen de ontwikkeling van varianten waarbij juist geen deskundige meer ter plaatse hoeft? Dat lijkt niet in jullie belang?

We denken juist dat de aannemersvariant die TCMG ontwikkelt, veel kansen biedt voor iedereen. De aannemer doet dan, voorzien van een instructie en enkele waarborgen, de schade-opname. De deskundigen beoordelen de rapportage. We hebben daar ook ervaring mee. We werken ook voor bedrijven en daar gebeurt iets vergelijkbaars.