Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

19 maart 2018

Genoeg tijd om het gesprek aan te gaan

317.jpg

De eerste dag was spannend. Zouden we echt klaar zijn om de eerste gesprekken te voeren? Grote technische problemen bleven uit, het aantal telefoontjes was behapbaar, en daardoor was er voldoende tijd voor het gesprek met schademelders.

Ook was er tijd om dieper in dossiers te duiken en telefoonmedewerkers verder op te leiden. Geen overbodige luxe in een opstartfase. De teller stond om 19:00 uur op ruim 220 telefoontjes. Telefoonmedewerkers voerden ongeveer 200 gesprekken. De bereikbaarheid was ruim 90 procent.

Dossiers van het CVW

De meeste mensen belden om geholpen te worden bij het melden van een nieuwe schade. Ook de stand van zaken rond de bijna 12.000 dossiers die afgelopen weekend door het CVW zijn overgedragen aan de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen kwam veel ter sprake.

Verder vroegen mensen zich af of ze hun oude bewonersbegeleider kunnen houden. Dat is overigens niet het geval: uw nieuwe zaakbegeleider kan u bijstaan in het schadeproces mocht u daar prijs op stellen.

Andere vragen

Verschillende keren werd gevraagd of een verbouwing een schadevergoeding in de weg staat en hoe een schademelding overgezet kan worden op de nieuwe eigenaar na verkoop van een woning.De antwoorden op deze vragen vindt u binnenkort onder het tabblad ‘Vragen’ op de site schadedoormijnbouw.nl.