23 november 2020

4 reacties

1.272 keer fysieke schade, 5.247 keer waardedaling

Afgelopen week kwamen er 1.272 nieuwe schademeldingen binnen voor fysieke schade (scheuren in muren o.a.), er werden er 873 afgehandeld. Er kwamen 5.247 nieuwe aanvragen voor de Waardedalingsregeling binnen. Er werden er 1.355 afgehandeld.

Ruim 520 miljoen euro

Er is nu 522,8 miljoen euro schadevergoeding toegekend door het IMG. Bij de afhandeling van fysieke schade ging het om 423,9 miljoen euro. Bij waardedaling is nu ten minste 98,9 miljoen euro schadevergoeding toegekend.

Afhandeling in minder dan half jaar

De verwachte doorlooptijd (afhandelingsduur) van een reguliere schademelding daalde licht onder het half jaar (175 dagen). Het IMG streeft ernaar deze termijn uiterlijk voor iedere reguliere schademelding ten minste te handhaven en waar mogelijk verder te verbeteren. Het aantal schade-opnames (deze week 1.197) en adviesrapporten (986 deze week) is hoog en dat helpt daarbij.

Gerealiseerde doorlooptijd fysieke schademeldingen

Om de voortgang te meten wordt ook de daadwerkelijk gerealiseerde doorlooptijd berekend. Bij de laatste 2.500 besluiten is het bij 57 procent van de schademeldingen gelukt die binnen een half jaar af te handelen. Deze meldingen werden in circa 164 dagen afgehandeld. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters zijn naar boven en naar beneden.

Aandacht voor lange doorlooptijd

Er wordt door het IMG ook al langere tijd extra aandacht gegeven aan schademeldingen die een lange doorlooptijd kennen en dat helpt. In mei waren er ruim 800 openstaande schademeldingen van meer dan 2 jaar oud, nu zijn dat er 474. Daarnaast daalde het aantal openstaande schademeldingen dat meer dan een jaar oud is: het zijn er nu 1.883 op in totaal 31.529.

Waardedalingsregeling

Er zijn afgelopen week 5.247 nieuwe aanvragen voor de Waardedalingsregeling binnengekomen. Het totaal komt daarmee op 49.731 aanvragen. In totaal hebben ruim 46.000 aanvragers een of meer aanvragen gedaan. Iemand kan immers eigenaar zijn (geweest) van meerdere panden in het Waardedalingsgebied. De aanvragen hebben betrekking op ruim 31.000 adressen.

Besluiten en afwijzingen

Voor de Waardedalingsregeling zijn er afgelopen 1.355 besluiten genomen (14.937 totaal). Er werden 451 aanvragen afgewezen. Het percentage afgewezen aanvragen bedraagt daarmee 33,3 procent. Voor de aanvragen van vergoeding van fysieke schade werden op 755 besluiten 102 aanvragen afgewezen. Het percentage afgewezen aanvragen bedraagt daarmee deze week 13,5 procent. In totaal wordt er bij 6 procent van de besluiten over meldingen van fysieke schade geen schadevergoeding toegekend.

Bezwaren

Er kwamen afgelopen week 56 bezwaren (totaal nu 2.040) binnen op de besluiten voor fysieke schade. Het betreft 3,9 procent van alle 52.096 besluiten. Er kwamen 176 bezwaren (totaal nu 630) binnen op de besluiten vanuit de Waardedalingsregeling. Het betreft 4,2 procent van alle 14.937 besluiten.

Reageren

terugvorderen toegekende schade 23 november 2020 - 17:13

wat een stelletje ezels daar bij jullie.... Hoe gaan jullie dit (probleempje) nou ff recht zetten met ons??!!

Bedumer 24 november 2020 - 08:04

Jenny van het IMG heeft herhaaldelijk gereageerd op vragen over wel-of-niet toekennen van de waardedalingsregeling. Mensen die een nieuw huis hebben gekregen of krijgen zijn reeds gecompenseerd, hun nieuwe huis is immers meer waard dan het huis dat gesloopt is. Als er dan toch willens en wetens een aanvraag wordt gedaan voor deze waardedalingsregeling en er volgt daarna een onterechte uitkering, zal dit inderdaad terug betaald moeten worden. Wie dat zijn gaat erg lastig worden, er zijn ongetwijfeld mensen die ter goede trouw een aanvraag hebben gedaan en gekregen, voor hen is het extra zuur. De anderen zitten op de blaren.

Groninger 24 november 2020 - 19:07

Waarom lukt het jullie niet om als gemachtigde een aanvraag te doen? Controle bij digi-d leert dat ik gemachtigd ben om namens 2 personen te handelen ... echter bij herhaling blijft de melding; vanwege een technisch probleem kunt u geen gebruik maken van uw machtigingen

Jenny, IMG 27 november 2020 - 12:45

Ik heb het nagevraagd, en er was inderdaad sprake van een technische storing. Als het goed is, is dit opgelost. Probeert u het nog eens?

Reactie toevoegen

Deel bij de reactie geen dossiernummer, e-mailadres of telefoonnummer. Bij vragen over uw dossier kunt u contact opnemen met ons Serviceloket via 0800 4444 111.

Reacties die niet over het onderwerp gaan of die onfatsoenlijk taalgebruik bevatten kunnen worden verwijderd.

Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.