9 november 2020

17 reacties

1.111 keer fysieke schade, 10.213 keer waardedaling

Afgelopen week kwamen er 1.111 nieuwe schademeldingen binnen voor fysieke schade (scheuren in muren o.a.), er werden er 877 afgehandeld. Er kwamen 10.213 nieuwe aanvragen voor de Waardedalingsregeling binnen. Er werden er 3.169 afgehandeld.

Ruim 490 miljoen euro

Er is nu 490,6 miljoen euro schadevergoeding toegekend door het IMG. Bij de afhandeling van fysieke schade ging het om 409,8 miljoen euro. Bij waardedaling is nu ten minste 80,8 miljoen euro schadevergoeding toegekend.

Afhandeling in minder dan half jaar

Door het relatief hogere aantal schade-opnames en opgeleverde adviesrapporten, is de verwachte doorlooptijd (afhandelingsduur) van een reguliere schademelding minder dan circa een half jaar geworden (175 dagen). Het IMG streeft ernaar deze termijn uiterlijk voor iedere reguliere schademelding te realiseren.

Gerealiseerde doorlooptijd fysieke schademeldingen

Om de voortgang te meten wordt ook de daadwerkelijk gerealiseerde doorlooptijd berekend. Bij de laatste 2.500 besluiten is het bij 66 procent van de schademeldingen gelukt die binnen een half jaar af te handelen. Deze meldingen werden in circa 145 dagen afgehandeld. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters zijn naar boven en naar beneden.

Waardedalingsregeling

Er zijn afgelopen week 10.213 nieuwe aanvragen voor de Waardedalingsregeling binnengekomen. Het totaal komt daarmee op 38.185 aanvragen. In totaal hebben ruim 35.000 aanvragers een of meer aanvragen gedaan. Iemand kan immers eigenaar zijn (geweest) van meerdere panden in het Waardedalingsgebied. De aanvragen hebben betrekking op meer dan 24.000 adressen. Er zijn 11.202 aanvragen afgehandeld, waarvan 2.762 zijn afgewezen (24,7 procent).

Fasering

Het IMG voert de Waardedalingsregeling gefaseerd in. Na de start in de gemeenten Loppersum en Appingedam, zijn daar sinds 1 november de gemeenten Groningen en Het Hogeland bij gekomen. In totaal zijn er circa 95.000 adressen in het Waardedalingsgebied. Circa 27.000 daarvan betreffen woningen van woningcorporaties. Er worden circa 110.000-120.000 aanvragen verwacht.

Besluiten fysieke schade

Er werden afgelopen week 809 besluiten genomen over aanvragen voor vergoeding van fysieke schade, waarmee afgelopen week 877 schademeldingen werden afgehandeld. Bij 107 besluiten werd de aanvraag volledig afgewezen. Het IMG kent bij gemiddeld 94,2 procent van de schademeldingen voor fysieke schade een schadevergoeding toe. Er kwamen afgelopen week 35 bezwaren op de besluiten over fysieke schade binnen. Bij 3,8 procent van het totaalaantal besluiten wordt bezwaar gemaakt voor besluiten over aanvragen tot vergoeding van dergelijke schade. Er zijn nu 315 bezwaren binnengekomen voor aanvragen voor vergoeding van waardedaling. Dat is 2,8 procent op het totaal aantal besluiten waardedaling.

Reageren

P 9 november 2020 - 23:38

Opvallend dat aantal afwijzingen flink zijn toegenomen.

M 11 november 2020 - 11:05

Sinds dat het onderzoek loopt naar schade door bodembeweging in de buurt van gasopslag Norg worden hier bijna alle meldingen afgewimpeld met " het licht aan de dakconstuktie, de spouwankers zijn verkeerd geplaatst, het is een thermische scheur, de latei is te licht. " en meer van zulke onzin.

M 11 november 2020 - 11:17

Ook moet het IMG straks met voor hun goede cijfers kunnen onderbouwen dat ze stoppen met vergoedingen in de gebieden 1 en 2 uit eerdere bericht geving. Hier loopt een onderzoek na maar de uitslag was bih de " experts" voor die tijd al bekekend.

Dhr Kortekaas, Leidschendam 10 november 2020 - 06:48

Opvallend dat er zo veel schademeldingen zijn in weken dat het KNMI niets waarneemt. Verband tussen meldingen en bevingen lijkt weg.

M 10 november 2020 - 09:43

Bij ons in de buurt, omgeving gasopslag Norg, zijn de laatste jaren veel schades gemeld terwijl volgens de "geleerden" deze schade te maken zou hebben met de beving in Huizinge. Echter is het ook zo dat de laatste jaren de gasopslag gebruikt wordt als accu. In de winter leeg zuigen en in de zomer vol pompen. Met een op en neer gaande bodem als gevolg. Dat dit tot schade lijdt blijkt in de praktijk maar wordt tot op heden ontkend door de mensen in Den Haag en omgeving. Of heeft u een ander motief om verbaast te zijn over de gemelde schades? Mvg

P 10 november 2020 - 12:06

Beste Kortekaas, niet iedereen doet direct een melding na ontdekking van een schade. Wellicht kort door de bocht om te stellen dat er geen causaal verband meer is als je een melding doet in een periode dat het KNMI niets waarneemt

img 10 november 2020 - 08:43

Hoe kan het nou zo zijn dat sommige mensen die nieuwbouw krijgen of al hebben.... Wel de volledige waardedalingvermindering krijgen en andere mensen krijgen 0,0 vergoed? ? ? Die in zo'n traject zitten IMG?!?!

Truus 10 november 2020 - 14:13

Als de waardedaling hoger is dan de overwaarde van een nieuw huis tov het huidige dan logisch. Anders krijg je een nieuw huis met overwaarde dus heb je al een compensatie... #geldaluitgegevenzeker

truusje 10 november 2020 - 19:18

truus er zijn mensen die gewoon die vergoeding hebben gekregen terwijl ze nieuwbouw hebben of krijgen.. En andere mensen krijgen gewoon niks

M 11 november 2020 - 21:03

Ik ben het met Truus eens. Het is toch volstrekt logisch als de overwaarde van een nieuw huis tov het huidige je niet extra gecompenseerd gaat worden via een waardedalingsregeling.

kb 13 november 2020 - 00:50

die mensen uit norg hebben geen schade dus leg dat maar op de stapel van afgewezen

M 13 november 2020 - 09:42

Omdat u uw hele leven al afgewezen wordt, betekend nog niet dat je hier de lolbroek uithangen moet...

img 13 november 2020 - 13:54

klopt norg krijgt niks vergoed....Allemaal fake

M 13 november 2020 - 16:29

Kijk eens img heeft al net zo veel hersenschade als kb. Krijgt u die ook vergoed? Of beur je je hele leven al subsidie?

de worstenmaker 14 november 2020 - 08:51

die m uit norg is een uitkering trekker niks toekennen aan deze persoon

M 15 november 2020 - 18:14

Kijk eens nog zo'n intellectueel wonder. Wel of geen uitkering hangt niet samen met door de NAM onstane schade aan iemand zijn eigendom.

Rutte 2 16 november 2020 - 09:38

Beste mensen, dit gaat nergens meer over zo he!

Reactie toevoegen

Deel bij de reactie geen dossiernummer, e-mailadres of telefoonnummer. Bij vragen over uw dossier kunt u contact opnemen met ons Serviceloket via 0800 4444 111.

Reacties die niet over het onderwerp gaan of die onfatsoenlijk taalgebruik bevatten kunnen worden verwijderd.

Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.