26 januari 2021

6 reacties

1.099 keer fysieke schade, 3.209 keer waardedaling

Afgelopen week kwamen er 1.099 nieuwe schademeldingen binnen voor fysieke schade (scheuren in muren o.a.), er werden 788 afgehandeld. Het aantal nieuwe aanvragen voor de Waardedalingsregeling bedroeg 3.209. Er werden er 1.818 afgehandeld. Schademelders beoordelen het IMG met gemiddeld een 7,9 na een besluit over aanvraag.

huis te koop

Totale vergoeding

Er is nu 756,2 miljoen euro schadevergoeding toegekend door het IMG. Bij de afhandeling van fysieke schade gaat het om 456,2 miljoen euro. Bij waardedaling is nu 270 miljoen euro schadevergoeding toegekend. Afgelopen week werd daarmee in totaal 13,5 miljoen euro aan schadevergoeding toegekend.

Afhandeling in minder dan half jaar

De verwachte doorlooptijd (afhandelingsduur) van een reguliere schademelding is net als vorige week circa 182 dagen. Het IMG streeft ernaar deze termijn voor iedere reguliere schademelding ten minste te handhaven en waar mogelijk verder te verbeteren. De doorlooptijd wordt mede bepaald door het aantal schade-opnames (1.072 afgelopen week) en opgeleverde adviesrapporten (869 afgelopen week). Zoals we in de update over de coronamaatregelen al meldden, verwachten we dat er minder schade-opnames mogelijk zijn komende tijd.

Gerealiseerde doorlooptijd fysieke schademeldingen

Om de voortgang te meten wordt ook de daadwerkelijk gerealiseerde doorlooptijd berekend. Bij de laatste 2.500 besluiten is het bij 71 procent van de schademeldingen gelukt die binnen een half jaar af te handelen. Deze meldingen werden in circa 128 dagen afgehandeld. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters zijn naar boven en naar beneden.

Waardedalingsregeling

Er zijn afgelopen week 3.209 nieuwe aanvragen voor de Waardedalingsregeling binnengekomen, voor de groter meerderheid uit de gemeenten waar de regeling per 1 januari 2021 werd opengesteld. Het totaal komt daarmee op 80.534 aanvragen. In totaal hebben 74.123 aanvragers een of meer aanvragen gedaan. Iemand kan immers eigenaar zijn (geweest) van meerdere panden in het Waardedalingsgebied. De aanvragen hebben betrekking op 48.906 adressen.

Voortgang Waardedalingsregeling

Bij de Waardedalingsregeling wordt circa 75 procent in grote mate geautomatiseerd afgehandeld. Bij 25 procent is er soms eerst meer informatie nodig of gaat het om bijzondere situaties. Circa 93 procent van alle aanvragen wordt momenteel binnen 8 weken afgehandeld. Bij de circa 7 procent waar meer tijd nodig is, gaat het bijvoorbeeld om woningen die deel uitmaken van een erfenis of woningen die deel uitmaken van een gebouw of perceel waar ook sprake is van een bedrijfspand.

Gemiddelde beoordeling van aanvragers

De totale beoordeling van het IMG is momenteel een 7,9, gebaseerd op 15.416 reacties sinds de start van de metingen. Het gemiddelde voor besluiten voor fysieke schade is sinds de start een 7,7. Voor de reacties die in januari binnenkwamen is dat tot op heden een 7,5. Voor waardedaling is de beoordeling na een besluit nu gemiddeld een 8,1. Voor de reacties die in januari binnenkwamen is dat tot op heden een 8,3.

Besluiten en afwijzingen

Voor de Waardedalingsregeling zijn er afgelopen week 1.818 besluiten genomen (53.822 totaal). Er werden 446 aanvragen afgewezen. Het percentage afgewezen aanvragen komt voor waardedaling daarmee op 26 procent. Voor de aanvragen van vergoeding van fysieke schade werden er 707 besluiten genomen op 788 schademeldingen. 55 besluiten betroffen een volledige afwijzing (7,8 procent). Afgezet tegen het totaal aantal besluiten van 59.692 blijft het percentage dossiers met een volledige afwijzing daarmee 7 procent.

Bezwaren

Afgelopen week kwamen er 54 bezwaren binnen op besluiten voor schademeldingen van fysieke mijnbouwschade. Het percentage bezwaren op besluiten blijft daarmee 4,3 procent. Er werden 13 bezwaren geheel of gedeeltelijk gegrond verklaard en 15 bezwaren afgewezen. Voor waardedalingsbesluiten zijn er nu 2.251 (+196 afgelopen week) bezwaren binnengekomen op de besluiten. Van de aanvragers met een besluit gaat 4,2 procent in bezwaar. Dit is 0,2 procentpunt hoger dan vorige week.

Reageren

N 29 januari 2021 - 14:25

Wij gaan al richting een half jaar en hebben nog steeds geen adviesrapport sinds de schade opmeting en bijna een jaar na de melding.Heel erg Frustrerend, zeker als latere melders in de buurt al een besluit hebben. Niemand van IMG die je dan verder in het proces kan helpen.

Appingedam 9902 29 januari 2021 - 16:24

Beste mensen als je aanvraag hebt gedaan voor waardedaling en het is afgewezen bijvoorbeeld Door sloop en nieuwbouw.. Dan moet jullie egt een bezwaarschrift naar het img sturen omdat het img met een automatisch computer systeem werkt die alle aanvragen behandeld. Dit betekent dus dat geen persoon naar je situatie kijkt maar gewoon een computer,die nog niet eens voor 30% optimaal werkt.

Vdz 30 januari 2021 - 14:59

Onbegrijpelijk hoe de planning bij IMG werkt, wij hebben meer als een half jaar geleden een aanvraag voor inspectie voor schade gedaan. De buren (met hetzelfde huis) deden dat 8 weken geleden en zij hebben nu al, dus binnen 8 week, al een rapportage met inzicht in de toegekende schade en bijbehorend bedrag....

U 31 januari 2021 - 09:07

Beste Vdz, het is inderdaad onbegrijpelijk, maar je kunt er ook niets tegen doen. Vaak heb ik er achteraan gebeld , maar je zaakwaarnemer kan niets voor je doen.Ik wacht ook al bijna een half jaar op een adviesrapport na schade opname. Vanwege corona begrijp ik dat er achterstand is, maar als latere melders binnen enkele weken een rapport hebben dan gaat er iets niet goed.

r 2 februari 2021 - 15:03

wat een waardeloze trage organisatie waar totaal geen logica inzit. Ook bij mij meer dan een jaar wachten op een adviesrapport en bij mijn buren binnen 8 weken klaar. Moet ik wel zeggen dat zij iemand kennen bij de IMG. Kunnen we niet terug naar de CVW. Zij waren ten minste eerlijk dat ze een potje er van maakten.

AD 26 juli 2021 - 21:11

Wat een gedoe om te bewijzen dat er geen erfgenamen zijn, alles staat geregistreerd, vervolgens kun je weer maanden wachten voor je antwoord krijgt en moeten er weer andere stukken bijgeleverd worden.

Reactie toevoegen

Deel bij de reactie geen dossiernummer, e-mailadres of telefoonnummer. Bij vragen over uw dossier kunt u contact opnemen met ons Serviceloket via 0800 4444 111.

Reacties die niet over het onderwerp gaan of die onfatsoenlijk taalgebruik bevatten kunnen worden verwijderd.

Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.