5 oktober 2020

21 reacties

1.072 Keer fysieke schade, 3.653 keer waardedaling

Afgelopen week kwamen er 1.072 nieuwe schademeldingen binnen voor fysieke schade (scheuren in muren o.a.), er werden er 919 afgehandeld. Er kwamen 3.653 nieuwe aanvragen voor de Waardedalingsregeling binnen. Er is nu 368,4 miljoen euro schadevergoeding toegekend.

Besluiten stijgen fors

Nadat er wekenlang al een flinke stijging is van het aantal schade-opnames, stijgt nu ook het aantal besluiten fors mee. Na een schade-opname, kan een adviesrapport volgen waarna een besluit kan worden voorbereid. Er werden afgelopen week 882 adviesrapporten opgeleverd. Als dat verder stijgt, zal ook de verwachte doorlooptijd dalen. Voor nu is dat circa 203 dagen voor een nieuwe, reguliere schademelding die op dit moment binnenkomst. Het streven is 182 dagen (een half jaar).

Gerealiseerde doorlooptijd fysieke schademeldingen

Met de stijging van de aantallen besluiten verbetert ook het percentage schademeldingen dat binnen een half jaar wordt afgehandeld. Dat is nu 62 procent geworden, waar dat vorige week nog 57 procent was. De daadwerkelijk gerealiseerde doorlooptijd van de laatste 2.500 dossiers waarover een besluit is genomen daalde vervolgens naar 153 dagen. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters zijn naar boven en naar beneden.

Waardedalingsregeling

Er zijn afgelopen week 3.653 nieuwe aanvragen voor de Waardedalingsregeling binnengekomen. Een forse stijging ten opzichte van vorige week. Het totaal komt daarmee op 15.278 aanvragen. In totaal hebben ruim 14.014 aanvragers een of meer aanvragen gedaan. Iemand kan immers eigenaar zijn (geweest) van meerdere panden in het Waardedalingsgebied.

Fasering

Het IMG voert de Waardedalingsregeling gefaseerd in. Momenteel is circa de helft van de aanvragen voor woningen in Loppersum en Appingedam, waarvoor sinds 1 september de Waardedalingsregeling is geopend. Die aanvragen hebben voorlopig voorrang op aanvragen voor woningen uit Groningen en Het Hogeland. Daar start de regeling vanaf 1 november. Vanaf 1 januari volgen dan eigenaren in de overige gemeenten in het waardedalingsgebied.

Andere helft

Er is bewust voor gekozen het technisch de mogelijkheid open te laten om vanuit andere gemeenten wel een aanvraag in te dienen. Meer dan de helft van de aanvragen is nu voor woningen in die andere gemeenten. De afhandeling ervan start formeel vanaf de datum dat de regeling daar wordt opengesteld, afhankelijk van de woonplaats is dat dus 1 november of 1 januari.

Besluiten fysieke schade

Er werden afgelopen week 914 besluiten genomen over aanvragen voor vergoeding van fysieke schade, waarmee afgelopen week 919 schademeldingen werden afgehandeld. Bij 49 besluiten werd de aanvraag volledig afgewezen. Het IMG kent bij gemiddeld 94,4 procent van de schademeldingen voor fysieke schade een schadevergoeding toe. Er kwamen afgelopen week 41 bezwaren op de besluiten binnen. Bij 3,7 procent van het totaalaantal besluiten wordt bezwaar gemaakt.

Reageren

Tvan der velde 5 oktober 2020 - 17:57

Waar blijft die van ons

kees klomp 5 oktober 2020 - 19:19

img groag beetje opschoitn mit dat geld want ik knap alles er geliek Door hine bie de rorse buurt in grunn woist ja wel

Snoep 6 oktober 2020 - 15:43

Eerst zeggen ze: Veendam ligt buiten het gebied..gevolg: weinig mensen melden schade, want heeft geen zin. Vervolgens zeggen ze: alleen gemeenten met meer dan zoveel procent aan meldingen komen in aanmerking voor compensatie waardevermindering...leuke cirkelredenering

Hans en liesbeth 16 april 2021 - 09:27

Gezamenlijk actie ondernemen!!!!

Jannes 7 oktober 2020 - 09:29

Ze wachten net zolang totdat de waardedaling aanvragen onoverzichtelijk groot is geworden zodat het weer in de koelkast kan. Binnen 8 weken een beslissing kennen we inmiddels wel bij de fysieke schade dit lukt ook niet.

Mcs 9 oktober 2020 - 15:01

Voor de zekerheid zijn alle postcodegebieden waar sprake was van twintig procent van de woningen met erkende mijnbouwschade meegenomen. Ook daar wordt schade door waardedaling vergoed. https://www.schadedoormijnbouw.nl/waardedalingsregeling/methodiek/bepalen-omvang-gebied Het is dus wel degelijk relevant hoeveel procent van de woningeigenaren schade hebben gemeld en in een gemeente waarvan jarenlang is gezegd dat het buiten het bevingsgebied valt, ligt dit logischerwijs lager. Ik weet van mensen in Ten Boer, die enkele jaren geleden voor een prikkie een oud huis hebben gekocht en die nu een nagelnieuwe aardbevingsbestendige NIEUWBOUWWONING krijgen en daarbovenop ook nog gecompenseerd worden voor de "waardevermindering" van dit nieuwe huis. Dit dus tegenover mensen die in de verkeerde postcode wonen, maar beter akkoord konden gaan met de stuwmeerregeling en daar niet eens de schade van kunnen vergoeden en vervolgens niet worden gecompenseerd. Er zit blijkbaar ook niets tussen 2,7% en 0%..Het is mijns inziens vanaf het begin van deze hele kwestie één grote willekeur, waarbij sommigen enorm ruimhartig worden gecompenseerd, en anderen er zwaar bij inschieten. Alles is arbitrair, nauwelijks te bewijzen, rare grenzen...wat een enorme rotzooi. En dat zogenaamde "RUIMHARTIGE" beleid leidt uiteindelijk in totaal nog niet eens tot schade-uitkering die meer dan een duizenste deel bedraagt van de totale gas-opbrengsten.

Jenny, IMG 13 oktober 2020 - 20:15

Het is me duidelijk dat u het niet eens bent met een aantal uitgangspunten van de regeling. Daar kan ik echter niets aan veranderen. Voor wat betreft nieuwe aardbevingsbestendige woningen kan ik u het volgende vertellen: Er zijn inderdaad woningen gelegen in het gebied die vanuit de versterkingsoperatie wordt gesloopt en nieuw worden gebouwd. In die gevallen moet voor de vraag of er waardedaling voor vergoeding in aanmerking komt, worden bekeken of de nieuwe woning minder waard is dan de oude woning waard had moeten zijn geweest. Een nieuw gebouwd huis brengt namelijk in verreweg de meeste situaties meer op dan het oorspronkelijke huis; ook als wordt uitgegaan van de waarde die de woning had moeten hebben als het niet in het aardbevingsgebied zou zijn gelegen. Als de waardedaling teniet wordt gedaan door de waardevermeerdering van de nieuwbouwwoning, dan is de schade door waardedaling hiermee vergoed. De verwachting is dat hier vaak sprake van zal zijn. Dit soort aanvragen, ook als de sloop/nieuwbouw nog moet worden uitgevoerd, zijn dus uitzonderingen en worden per situatie beoordeeld en afgehandeld.

Mcs 24 november 2020 - 15:06

Vandaag is dus bevestigd dat er 88 gevallen zijn waarbij de bewoners waardedalingscompensatie hebben gekregen, terwijl ze een nieuwe woning hebben gekregen...precies mijn punt. Je kunt er een prachtig en wollig verhaal van maken, ondersteund door allemaal geweldige theorieen van een aantal hoogopgeleide bollenbozen. De praktijk maakt duidelijk aan iedereen met meer dan twee hersencellen dat er lomp oneerlijk wordt omgegaan met de gegele situatie. Sommigen winnen de loterij, anderen blijven zitten met bijna alle schade...Dit ontwricht alle verhoudingen binnen het gebied en heeft niets te maken met rechtvaardigheid of redelijkheid. Woon je in Veendam en heb je schade?...vette pech voor je...zoek het lekker uit. Had je maar een huis moeten kopen in Ten Boer...was je nu twee keer zo rijk geworden in een paar jaar tijd.

Rik 11 december 2020 - 13:31

Kan iemand mij uitleggen waarom ik in Veendam niet in aanmerking kom voor waardedalingregeling, terwijl ik wel erkende mijnbouw schade heb? Gemeente hunze en aa ligt nog verder weg van het gasveld en die hebben wel de regeling. Ik hoor graag.

Bart 24 maart 2021 - 16:49

Wanneer kunnen mensen in gemeente Veendam zich aanmelden voor de waardedalingsregeling?

Martin, IMG 31 maart 2021 - 12:10

Hallo Bart, Veendam valt buiten waardedalingsgebied. Dit heeft te maken met de manier waarop de omvang van het waardedalingsgebied is vastgesteld. De basis voor het bepalen van het gebied zit hem in een vergelijking tussen 45.000 verkoopprijzen van woningen binnen en buiten Groningen sinds 2012 tot 1 januari 2019. Hier lees je meer over op deze pagina: https://www.schadedoormijnbouw.nl/waardedalingsregeling/methodiek.

Bart 31 maart 2021 - 13:42

Martin, Betekend dit dat er in de gemeente Veendam helemaal geen waardedalingsregeling gaat komen? Als ik dan naar mijn eigen situatie kijk, zou dit betekenen dat ik niet voor deze regeling in aanmerking kom, maar bewoners 500 meter verder (hemelsbreed) in Muntendam wel.

HANS EN Liesbeth 16 april 2021 - 09:23

Het is inderdaad een schande zoals ze met de waardevermindering van je huis in Veendam omgaan. Wel schade, wel vergoeding maar geen waardevermindering. Is er in Veendam geen collectieve club die dit gezamenlijk wil en/of gaat aanvechten? Het is toch te gek voor woorden!!!!!

ivonne hulsebos 23 juni 2021 - 01:51

Precies ze kijken tot 2019 zoals ik het begrijp maar juist de ltste jaren neemt hier de schade toe. Als ik kijk en Buitenwoel dan heeft bijna iedereen het laatste of afgelopen jaar wel schade. Ik vraag me dus ook af waarom Veendam niet opgenomen wordt.

Martin, IMG 26 juni 2021 - 13:45

Hoi Ivonne,uit onderzoek is gebleken dat er alleen waardedaling was in gebieden waar een bepaald percentage huizen aardbevingsschade hebben. Je kunt hier meer over lezen op deze pagina: https://www.schadedoormijnbouw.nl/waardedalingsregeling/methodiek

Fleur 14 juli 2021 - 09:57

Ik zou zeggen........start deze club , er moet toch 1 beginnen!!

Martijn 1 juli 2021 - 14:58

Hallo Martin van de IMG, De website waar je naar verwijst stelt dat enkel de postcodes waar erkende aardbevingsschade iss geregistreerd tot 1 januari 2019, zijn meegenomen in het onderzoek ("Zo zijn de verkoopprijzen van vergelijkbare woningen in delen van de provincie Friesland, Drenthe, Gelderland, Zeeland en Flevoland naast die van vergelijkbare woningen in Groningen gelegd waar in een postcode ten minste één woning met erkende mijnbouwschade stond."). Anders gezegd: postcodes waar tot 1 januari 2019 nog geen erkende aardbevingsschade was geconstateerd zijn uberhaupt buiten beschouwing gelaten bij de beoordeling of er sprake is van waardevermindering. Gebieden waar vooral sinds 1 januari 2019 aardbevingsschade is erkend (zoals Veendam) zijn op deze manier dus "netjes" buiten het onderzoek gehouden en zullen dan dus ook nooit de kwalificatie "waardevermindering" kunnen krijgen. Hoe gaat de IMG om met deze in het onderzoek "vergeten" gebieden?

Martin, IMG 2 juli 2021 - 15:32

Hallo Martijn, er bestaat de mogelijkheid dat het IMG een actualisatie uitvoert en dan de meest recente gegevens meeneemt op gebied van ontwikkeling van verkoopprijzen (de basis van de methode, en een nieuwe verfijning o.a. op basis erkende mijnbouwschade). U leest er hier meer over: https://www.schadedoormijnbouw.nl/waardedalingsregeling/methodiek/vergoeding-eenmalig

Martijn 6 juli 2021 - 11:10

Dank voor je informatie Martin. Echter, "er bestaat de mogelijkheid" klinkt als weinig concreet en hoopvol. Nu er ook andere regelingen worden opgehangen aan de kwalificatie "waardevermindering" (zoals de 1 juli 2021 in werking tredende "Subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen", zie https://www.snn.nl/particulier/subsidie-verduurzaming-en-verbetering-groningen-eu-10000) is tijd belangrijk geworden. Als IMG over x aantal jaren maar een keertje besluit om een actualisatie uit te voeren, dan kan het budget voor zulke regelingen op zijn of de termijn verstreken. Burgers kunnen dan dus buiten de boot vallen omdat de IMG een eenmalige onderzoek met de grens 1 januari 2019 heeft gebruikt. Wordt er binnen de IMG nagedacht over een actualisatie? Zo ja, binnen welke termijn? Zo nee, waarom niet?

Martin, IMG 8 juli 2021 - 09:40

Hallo Martijn, we maken binnenkort meer bekend over de actualisatie omtrent de Waardedalingsregeling. Los daarvan begrijpen we heel goed de onrust rond de SNN-subsidie die jij noemt, maar we hebben daar geen invloed op. Nogmaals, het is de keuze van de regionale overheden en het Rijk geweest om de subsidie te verbinden aan een bepaalde gebiedsafbakening. De genoemde partijen hebben besloten het ‘aardbevingsgebied’ te definiëren op basis van de postcodes die deel uitmaken van het waardedalingsgebied dat het IMG hanteert voor de Waardedalingsregeling. Maar tussen toekenning van waardedalingsvergoeding en het verstrekken van die subsidie bestaat voor het IMG geen enkele samenhang.

Geïrriteerde Groninger 12 december 2021 - 22:41

7000 € schaderapport hier in Wildervank (grens met Veendam) .. weer in bezwaar omdat de toegestuurde foto's niet in het dossier zijn meegenomen (alleen bovenverdiepingen).Dat vertelde de vertegenwoordiger van de IMG even na het rapport 'O ja was ik vergeten te vertellen'. Maar we zitten niet in waardevermeerderingssubsidies in, blijkbaar houdt de aardbeving volgens IMG op in Muntendam. Het duurt allemaal lang, werkt traag en het is ronduit niet te volgen.

Reactie toevoegen

Deel bij de reactie geen dossiernummer, e-mailadres of telefoonnummer. Bij vragen over uw dossier kunt u contact opnemen met ons Serviceloket via 0800 4444 111.

Reacties die niet over het onderwerp gaan of die onfatsoenlijk taalgebruik bevatten kunnen worden verwijderd.

Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.