12 oktober 2020

18 reacties

1.072 Keer fysieke schade, 3.416 keer waardedaling

Afgelopen week kwamen er 1.072 nieuwe schademeldingen binnen voor fysieke schade (scheuren in muren o.a.) en dat is exact hetzelfde aantal als de week ervoor. Er werden 997 schademeldingen afgehandeld. Er kwamen 3.416 nieuwe aanvragen voor de Waardedalingsregeling binnen. Op dit moment is er 376,5 miljoen euro schadevergoeding toegekend.

schadeopname gesprek zaakbegeleider

Stijging aantal afgehandelde schademeldingen

De afgelopen week werden er 997 schademeldingen afgehandeld. Dat zijn er bijna 80 meer dan de week ervoor. Het aantal schade-opnames blijft ondertussen hoog. De afgelopen week werden er 1.055 uitgevoerd (en dat is nog exclusief de schade-opnames die door woningbouwcorporaties en aannemers worden gedaan). Het aantal besluiten was iets lager dan vorige week (873 versus 914 de week ervoor). Het aantal opgeleverde adviesrapporten daalde de afgelopen week eveneens licht van 882 naar 827. De verwachte doorlooptijd van een nieuwe, reguliere schademelding tot aan een besluit werd korter en is op dit moment 196 dagen (de week ervoor was deze nog 203 dagen). Het streven is 182 dagen (een half jaar).

Gerealiseerde doorlooptijd fysieke schademeldingen

Met de stijging van het aantal afgehandelde schademeldingen verbeterde het percentage schademeldingen dat binnen een half jaar wordt afgehandeld. Dat is nu 66 procent geworden, waar dat vorige week nog 62 procent was. De daadwerkelijk gerealiseerde doorlooptijd van de laatste 2.500 dossiers waarover een besluit is genomen daalde vervolgens naar 152 dagen. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters zijn naar boven en naar beneden.

Waardedalingsregeling

Er zijn afgelopen week 3.416 nieuwe aanvragen voor de Waardedalingsregeling binnengekomen. Een zeer lichte daling ten opzichte van vorige week (toen waren het er 3.653). Het totaal komt daarmee op 18.694 aanvragen. In totaal hebben 17.132 aanvragers een of meer aanvragen gedaan. Iemand kan immers eigenaar zijn (geweest) van meerdere panden in het waardedalingsgebied.

Fasering

Het IMG voert de Waardedalingsregeling gefaseerd in. Momenteel is circa 37% van de aanvragen voor woningen in Loppersum en Appingedam, waarvoor sinds 1 september de Waardedalingsregeling is geopend. Die aanvragen hebben voorlopig voorrang op aanvragen voor woningen uit Groningen en Het Hogeland. Daar start de regeling vanaf 1 november. Vanaf 1 januari volgen dan eigenaren in de overige gemeenten in het waardedalingsgebied.

Besluiten fysieke schade

Er werden afgelopen week 873 besluiten genomen over aanvragen voor vergoeding van fysieke schade. Bij 52 besluiten werd de aanvraag volledig afgewezen. Het IMG kent bij gemiddeld 94,4 procent van de schademeldingen voor fysieke schade een schadevergoeding toe. Er kwamen afgelopen week 53 bezwaren op de besluiten binnen. Bij 3,9 procent van het totaalaantal besluiten wordt bezwaar gemaakt.

Reageren

Mic 12 oktober 2020 - 16:04

Graag een reactie waarom het toekennen van de waardedaling regeling als bevroren over komt. We zijn bijna 1.5 maand verder en er lijkt geen beweging meer in te zitten.

Jenny, IMG 13 oktober 2020 - 20:00

De beslistermijn voor alle aanvragen is in principe 8 weken. Binnen die tijd moet men van ons horen wat de uiteindelijk compensatie zal zijn. Het gaat om grote aantallen en grote bedragen, dus we gebruiken deze tijd ook om de aanvragen en de bijbehorende gegevens te controleren, en dus of het voorlopige compensatiebedrag daadwerkelijk correct is. Ook gebruiken we die tijd om de bijzonderheden bij een aanvraag, waardoor het compensatiebedrag niet op voorhand kon worden getoond, uit te zoeken.

Mic 14 oktober 2020 - 09:17

Hartelijk dank voor deze reactie! Ik hoop dat het IMG begrijpt dat dit soort vragen blijven komen. Door de opgebouwde reputatie hoe zaken werden afgehandeld in het verleden is het vertrouwen nogal zoek.

Wagenaar 12 oktober 2020 - 17:48

Graag reactie, Heb in 2018 woning gekocht, in het aardbeving gebied, nu wordt er gezegd u krijgt 0,0 euro aan waardevermindering terug omdat u de woning te kort heeft, dat klopt natuurlijk niet, het is en blijft een huis in het aardbeving gebied. staat dus niks over in de voorwaarden. Wiebes weer zitten liegen? en de Groningse mensen weer in de kou laten staan. Img, Nam, Shell.

Jenny, IMG 13 oktober 2020 - 18:12

Hier leest u meer over hoe het percentage wordt berekend: https://www.schadedoormijnbouw.nl/waardedalingsregeling/methodiek/hoe-wordt-het-berekend Bij u zal het onder meer zitten in dat u niet het imago-effect hebt geleden. 

Peter 13 oktober 2020 - 07:13

Zou kunnen natuurlijk. Peildatum was 01.01.2019 niet? Dan heb je de woning dus hooguit 364dagen in bezit. Daarnaast gaan ze er van uit dat je bij de koop een lager bedrag hebt betaald aangezien je weet dat je in aardbevingsgebied koopt. Dus ik denk dat je zelf de spelregels nog even moet lezen en niet moet proberen er een slaatje uit te slaan ;-) en nee, ik werk absoluut niet bij enige partij hier :-D

Wagenaar 13 oktober 2020 - 14:53

Nee ik heb hem niet goedkoop kunnen krijgen, normaal de vraagprijs betaald. en ga niet expres in aardbeving gebied wonen om slaatje eruit te slaan, zoals jij zegt, misschien dat jij zo in mekaar zit maar ik niet.

Wagenaar 13 oktober 2020 - 14:53

Nee ik heb hem niet goedkoop kunnen krijgen, normaal de vraagprijs betaald. en ga niet expres in aardbeving gebied wonen om slaatje eruit te slaan, zoals jij zegt, misschien dat jij zo in mekaar zit maar ik niet.

Henk 12 oktober 2020 - 17:49

Wat mij opvalt is dat onder het kopje waardedaling/fasering bij de vorige berichtgevingen van 28 september en 5 oktober staat aangegeven dat er ongeveer de helfT van de aanvragen uit Loppersum en Appingedam komen. In de recente berichtgeving van vandaag staat dat dit 37% is. Wat ook onduidelijk in de berichtgeving is of dit aanvragen of afgehandelde aanvragen zijn.

Jenny, IMG 13 oktober 2020 - 18:13

In de afgelopen week zijn er inderdaad meer aanvragen binnen gekomen uit andere gemeenten dan uit Loppersum en Appingedam. 63% van het totaalaantal aanvragen komt nu uit andere gemeenten. 

Appingedam M.M. 15 oktober 2020 - 19:23

Nu inwoners uit andere gemeentes te vroeg hun aanvraag indienen heeft dat ook consequenties (lees vertraging) voor Loppersum en Appingedam?

Appingedam M.M. 15 oktober 2020 - 19:23

Nu inwoners uit andere gemeentes te vroeg hun aanvraag indienen heeft dat ook consequenties (lees vertraging) voor Loppersum en Appingedam?

de worstenmaker 13 oktober 2020 - 08:34

showw me the money!!!

Jannes 15 oktober 2020 - 14:50

Eind volgende week dan zijn de acht weken wel zo'n beetje om, in het woordje in principe (in een eerdere reactie IMG op een vraag waarom het zo stil is) lees ik al iets van dit gaat dit de zoveelste doelstelling zijn die niet gehaald gaat worden. Of ben ik pessimistisch?

sinterklaas 15 oktober 2020 - 18:30

volgende week krijgt iedereen een brief van img waarin staat welke vergoeding je krijgt, of er staat in dat je nog paar week langer op je centen moet wachten.... moiii

Beving 16 oktober 2020 - 18:48

De zak van Sint Niklaas, Sint Niklaas, Sint Niklaas De zak van Sint Niklaas, O, jongens, jongens, 't is zo'n baas. Daar stopt hij, daar stopt hij, Daar stopt hij blij van zin, De hele, de hele, Zak met geld er in.

Alex 1 november 2020 - 14:35

Afwijzing gekregen. Snap er niets van . Ik heb het huis in augustus 2014 op naam gekregen. Maar de koop was al eerder gesloten onder voorbehoud. Waarom nu een afwijzing dan. Ik heb toch recht op vermindering waarde door 2 of 3 aardbevingen? De vermindering is toch door jullie bepaald op mijn postcode. Ik heb die regeling niet bedacht. Hoe zit dit?

Jenny, IMG 21 november 2020 - 16:00

Ik ken u specifieke situatie niet. Meer uitleg over de berekening vindt u hier: https://www.schadedoormijnbouw.nl/waardedalingsregeling/methodiek/hoe-wordt-het-berekend. Als u nadere uitleg wilt kunt u het beste bellen met mijn collega's via 0800-4444111.

Reactie toevoegen

Deel bij de reactie geen dossiernummer, e-mailadres of telefoonnummer. Bij vragen over uw dossier kunt u contact opnemen met ons Serviceloket via 0800 4444 111.

Reacties die niet over het onderwerp gaan of die onfatsoenlijk taalgebruik bevatten kunnen worden verwijderd.

Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.