28 september 2020

5 reacties

1.051 Keer fysieke schade, 2.367 keer waardedaling

Afgelopen week kwamen er 1.051 nieuwe schademeldingen binnen voor fysieke schade (scheuren in muren o.a.), er werden er 733 afgehandeld. Er kwamen 2.367 nieuwe aanvragen voor de Waardedalingsregeling binnen. Er is nu 359,6 miljoen euro schadevergoeding toegekend. 

Schade-opnames boven 1.000 per week

Er zijn deze week 1.023 schade-opnames geregistreerd. Er werden 906 adviesrapporten opgeleverd. De schade-opnames begint structureel het aantal nieuwe dossiers te benaderen. De verwachte doorlooptijd werd mede daardoor circa 203 dagen. Het aantal dagen schommelt al enkele weken rond deze behandelduur. Het streven is maximaal op 182 dagen (een half jaar) uit te komen.

Gerealiseerde doorlooptijd fysieke schademeldingen

Het percentage schademeldingen dat bij de laatste 2.500 besluiten niet meer dan een half jaar oud was, is afgelopen week weer licht gestegen naar 57 procent. De doorlooptijd van de laatste 2.500 dossiers waarover een besluit is genomen daalde vervolgens naar 167 dagen. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters zijn naar boven en naar beneden.

Waardedalingsregeling

Er zijn afgelopen week 2.367 nieuwe aanvragen voor de Waardedalingsregeling binnengekomen. Het totaal komt daarmee op 11.625 aanvragen. In totaal hebben ruim 10.577 aanvragers een of meer aanvragen gedaan. Iemand kan immers eigenaar zijn (geweest) van meerdere panden in het Waardedalingsgebied.

Fasering

Het IMG voert de Waardedalingsregeling gefaseerd in. Momenteel is circa de helft van de aanvragen voor woningen in Loppersum en Appingedam, waarvoor sinds 1 september de Waardedalingsregeling is geopend.. Die aanvragen hebben voorlopig voorrang op aanvragen voor woningen uit Groningen en Het Hogeland. Daar start de regeling vanaf 1 november. Vanaf 1 januari volgen dan eigenaren in de overige gemeenten in het waardedalingsgebied.

Andere helft

Technisch is het al wel mogelijk vanuit andere gemeenten een aanvraag in te dienen. Bijna de helft van de aanvragen is nu al voor woningen in die andere gemeenten. De afhandeling ervan start formeel vanaf de datum dat de regeling daar wordt opengesteld, afhankelijk van de woonplaats is dat dus 1 november of 1 januari.

Besluiten fysieke schade

Er werden afgelopen week 695 besluiten genomen over aanvragen voor vergoeding van fysieke schade, waarmee afgelopen week 733 schademeldingen werden afgehandeld. Bij 28 besluiten werd de aanvraag volledig afgewezen. Het IMG kent bij gemiddeld 94,4 procent van de schademeldingen voor fysieke schade een schadevergoeding toe. Er kwamen afgelopen week 52 bezwaren op de besluiten binnen. Bij 3,6 procent van het totaalaantal besluiten wordt bezwaar gemaakt.

Uitspraak rechtbank

Na een bezwaar is het mogelijk in beroep te gaan bij de rechtbank. Tot op heden werd dat 43 keer gedaan op circa 45.000 besluiten. Er zijn nog 30 zaken in behandeling. Twee zaken werden gegrond verklaard. Twee beroepen waren er ongegrond. Eenmaal was de rechtbank kennelijk niet-ontvankelijk, zoals dat heet. Acht maal werd het beroep ingetrokken door de aanvrager. Over de eerste zaak schreven we dit verhaal. Na de uitspraak van een rechtbank is het ook mogelijk in hoger beroep te gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dat is nu een keer gebeurd in een zaak.

Reageren

Beving 29 september 2020 - 16:05

Ja bla bla bla bla bla bla. Geen worden maar daden Wordt hoog tijd voor een beetje actie bij jullie.

Robert 2 oktober 2020 - 19:02

Ik heb mijn aanvraag alvast ingediend, maar officieel word deze 1 november behandeld (gemeente Groningen). Nu zie ik bij resultaat -6,3%. Ik woon er sinds februari 2015 en sindsdien zijn er 2 bevingen geweest boven de gestelde 2.9. Heeft die -6,3% te maken met het feit dat ik niet volledige periode eigenaar ben en het maatwerk word? Of heb ik geen recht op vergoeding?

Jenny, IMG 13 oktober 2020 - 20:30

Zonder met u mee te kijken, kan ik u niet vertellen hoe dit percentage tot stand is gekomen. Hier vindt u meer informatie over de berekening met enkele voorbeelden. Hopelijk helpt dit u uw vraag te beantwoorden. https://www.schadedoormijnbouw.nl/waardedalingsregeling/methodiek/hoe-wordt-het-berekend

Robert 2 oktober 2020 - 19:02

Ik heb mijn aanvraag alvast ingediend, maar officieel word deze 1 november behandeld (gemeente Groningen). Nu zie ik bij resultaat -6,3%. Ik woon er sinds februari 2015 en sindsdien zijn er 2 bevingen geweest boven de gestelde 2.9. Heeft die -6,3% te maken met het feit dat ik niet volledige periode eigenaar ben en het maatwerk word? Of heb ik geen recht op vergoeding?

Robert 2 oktober 2020 - 19:06

Aanvulling op mijn eerder bericht. Het percentage is -3,6% Mijn excuses 😊

Reactie toevoegen

Deel bij de reactie geen dossiernummer, e-mailadres of telefoonnummer. Bij vragen over uw dossier kunt u contact opnemen met ons Serviceloket via 0800 4444 111.

Reacties die niet over het onderwerp gaan of die onfatsoenlijk taalgebruik bevatten kunnen worden verwijderd.

Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.