21 september 2020

20 reacties

1.001 Keer fysieke schade, 2.312 keer waardedaling

Afgelopen week kwamen er 1.001 nieuwe schademeldingen binnen voor fysieke schade (scheuren in muren o.a.), er werden er 692 afgehandeld. Er kwamen 2.312 nieuwe aanvragen voor de Waardedalingsregeling binnen. Er is nu 352,9 miljoen euro schadevergoeding toegekend.

marktkraam

Schade-opnames boven 1.000 per week

Er zijn maar liefst 1.946 schade-opnames geregistreerd afgelopen week. Het betrof 900 keer een opname via een aannemer. Deze worden soms pas later geadministreerd. Het aantal schade-opnames dat nu wekelijks wordt uitgevoerd is zeker sinds vorige week ruim 1.000.

Verwachte doorlooptijd

Ondanks deze stijging van schade-opnames, blijft de verwachte doorlooptijd rond de 210 dagen schommelen. Er werden wel ruim 900 adviesrapporten opgeleverd. Het aantal schade-opnames en adviesrapporten evenaart daarmee bijna de instroom van nieuwe schademeldingen. Aangezien er nog een inhaalslag moet plaatsvinden in alle fases van de schadeafhandeling, blijft de verwachte doorlooptijd vooralsnog op het huidige niveau.

Gerealiseerde doorlooptijd fysieke schademeldingen

Het percentage schademeldingen dat bij de laatste 2.500 besluiten niet meer dan een half jaar oud was, is afgelopen week weer licht gedaald naar 54 procent. De doorlooptijd van de laatste 2.500 dossiers waarover een besluit is genomen is op 174 dagen gekomen. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters zijn naar boven en naar beneden.

Voortgang Waardedalingsregeling

Er zijn afgelopen week 2.312 nieuwe aanvragen voor de Waardedalingsregeling binnengekomen. Het totaal komt daarmee op 9.258 aanvragen. In totaal hebben ruim 8.400 aanvragers een of meer aanvragen gedaan. Iemand kan immers eigenaar zijn (geweest) van meerdere panden in het Waardedalingsgebied. Over ongeveer een maand wordt verwacht dat er structureel besluiten over aanvragen voor de Waardedalingsregeling worden genomen.

Besluiten fysieke schade

Er werden afgelopen week 610 besluiten genomen over aanvragen voor vergoeding van fysieke schade, waarmee afgelopen week 692 schademeldingen werden afgehandeld. Bij 49 besluiten werd de aanvraag volledig afgewezen. Het IMG kent bij gemiddeld 94,4 procent van de schademeldingen voor fysieke schade een schadevergoeding toe. Er kwamen afgelopen week 46 bezwaren op de besluiten binnen. Bij 3,6 procent van het totaalaantal besluiten wordt bezwaar gemaakt.

Reageren

Beving 21 september 2020 - 17:43

Waarom gaat bij jullie alles zo traaaaaaaag? Want jullie (IMG) weten allang wat en hoeveel iemand krijgt.

Rutte2 22 september 2020 - 18:19

Per saldo blijft u dus achter de feiten aanlopen, ergo, er komen nog steeds wekelijks meer schademeldingen binnen dan dat u afhandeld, daarnaast ook nog even de waardedaling erbij. Hoe denkt u dat er allemaal bij te verwerken of gaat dat ten koste van .....

Peter 23 september 2020 - 07:35

Ik voel weer een stuwmeerregeling aankomen. Versie 2.0 zeg maar. Zucht. Zelden een organisatie die zo traag werkt en waar volgens mij alles over 10 schijven moet alvorens 1 stap naar voren gedaan kan worden. Op het Noordelijk Belastingkantoor na misschien.

Gaaaaap 23 september 2020 - 09:50

Snap ook niet waarom het zo lang moet duren. De aanvraag waardedaling is immers vooraf ingevuld?!?!?!! >>> Dus jullie moeten een besluit nemen over de door jullie zelf ingevoerde gegevens??! Of kloppen de door jullie zelf ingevoerde gegevens niet? Heel apart.

Jenny, IMG 13 oktober 2020 - 18:38

De beslistermijn voor alle aanvragen is in principe 8 weken. Binnen die tijd moet men van ons horen wat de uiteindelijk compensatie zal zijn. Het gaat om grote aantallen en grote bedragen, dus we gebruiken deze tijd ook om de aanvragen en de bijbehorende gegevens te controleren, en dus of het voorlopige compensatiebedrag daadwerkelijk correct is. Ook gebruiken we die tijd om de bijzonderheden bij een aanvraag, waardoor het compensatiebedrag niet op voorhand kon worden getoond, uit te zoeken.

Jenny, IMG 13 oktober 2020 - 20:30

De beslistermijn voor alle aanvragen is in principe 8 weken. Binnen die tijd moet men van ons horen wat de uiteindelijk compensatie zal zijn. Het gaat om grote aantallen en grote bedragen, dus we gebruiken deze tijd ook om de aanvragen en de bijbehorende gegevens te controleren, en dus of het voorlopige compensatiebedrag daadwerkelijk correct is. Ook gebruiken we die tijd om de bijzonderheden bij een aanvraag, waardoor het compensatiebedrag niet op voorhand kon worden getoond, uit te zoeken.

WIEBES 23 september 2020 - 11:00

IMG JULLIE MOGEN GAAN UITBETALEN...... IK GEEF AKKOORD

Jan 23 september 2020 - 14:29

Na jarenlang meermaals veranderen van organisatie vorm lijkt het alsof men nog steeds verbaast is over de hoeveelheid gedupeerden en loopt ook het IMG achter de feiten aan, er zijn aanzienlijk meer aanmeldingen dan dat er behandeld kunnen worden . In het begin kan het me voorstellen dat het nogal een chaos is en wie aansprakelijk. Nu meer dan 10 jaar verder nog steeds een chaos met bijbehorend trage afhandeling, dit is bewust ophouden en aan het lijntje houden, een andere reden kan ik niet verzinnen. Het was een schandaal het is een schandaal en het blijft een schandaal.

Appingedam 9902 23 september 2020 - 17:07

img Hoe is het mogelijk dat wij 5,49% vergoed krijgen en paar straten verder op krijgen ze 9.3%?verschil van dikke 8000 euro.... Dat zijn berekeningen die gewoon uit de duim worden gezogen van jullie..

Jenny, IMG 13 oktober 2020 - 20:30

De percentages zijn vastgesteld door een een commissie en na onafhankelijk onderzoek. De verschillen die u noemt kunnen verschillende redenen hebben. Hier vindt u hoe het percentage wordt berekend met een aantal voorbeelden erbij:  https://www.schadedoormijnbouw.nl/waardedalingsregeling/methodiek/hoe-wordt-het-berekend.

Appingedam 9903 24 september 2020 - 07:56

Sommige mensen denken dat dit de postcodeloterij is. Had je misschien meer loten moeten kopen. ha ha ha ha

Appingedam M.M. 24 september 2020 - 15:03

Beste IMG, duurt het echt 8 weken om een beslissing te maken + 2 week verwerkingstijd alvorens de waardevermindering wordt uitbetaald? Of beginnen jullie sneller met de uitbetalingen?

Jenny, IMG 13 oktober 2020 - 18:39

De beslistermijn voor alle aanvragen is in principe 8 weken. Binnen die tijd moet men van ons horen wat de uiteindelijk compensatie zal zijn. Het gaat om grote aantallen en grote bedragen, dus we gebruiken deze tijd ook om de aanvragen en de bijbehorende gegevens te controleren, en dus of het voorlopige compensatiebedrag daadwerkelijk correct is. Ook gebruiken we die tijd om de bijzonderheden bij een aanvraag, waardoor het compensatiebedrag niet op voorhand kon worden getoond, uit te zoeken.

Appingedam M.M. 6 oktober 2020 - 12:39

Ook op vragen wordt al niet meer gereageerd :(

Appingedam M.M. 6 oktober 2020 - 12:39

Ook op vragen wordt al niet meer gereageerd :(

Mic 24 september 2020 - 18:46

Haha tis idd een loterij lijkt het wel. De manier van rekenen is in nogal een mistwolk omgeven er wordt aardig geheimzinnig over gedaan. Heb meerdere schades ook duidelijk zichtbaar maar toch ontvang ik het minimum van mijn postcode. Het zou heel prettig zijn als iemand van het IMG hier antwoord op kan geven. Het valt me op dat bij kritische vragen een reactie uitblijft. IMG verras mij en kom uit die wolk van stoom om ea te nader toe te lichten of moeten we hier ook maanden op wachten?

Jenny, IMG 13 oktober 2020 - 18:39

De berekening van de waardedaling is inderdaad niet eenvoudig. Hier leggen we, met diverse rekenvoorbeelden erbij, uit hoe het werkt. https://www.schadedoormijnbouw.nl/waardedalingsregeling/methodiek/hoe-wordt-het-berekend

Dhr Kortekaas, Leidschendam 25 september 2020 - 06:17

Kamer installeert Tijdelijke commissie Aardgaswinning Groningen 22 september 2020 De Tweede Kamer heeft vanmiddag de Tijdelijke commissie Aardgaswinning Groningen (TCAG) opgericht. Deze commissie gaat een parlementaire enquête voorbereiden naar de aardgaswinning in die provincie. De zojuist benoemde voorzitter Tom van der Lee krijgt de voorzittershamer overhandigd van Kamervoorzitter Khadija Arib. De commissie heeft Kamerlid Tom van der Lee (GroenLinks) gekozen tot voorzitter en Kamerlid Stieneke van der Graaf (ChristenUnie) tot ondervoorzitter.

Michel 25 september 2020 - 11:16

Heel aardig dat er een parlementaire enquête komt maar de ervaring uit het verleden heeft geleerd dat dit in alle waarschijnlijkheid op basis van eigen vragen uitgevoerd wordt. Als ik dan toch iets mag aanvoeren, graag heb ik hulp hoe ik mijn huis voor een redelijk bedrag kan verkopen als ik moet vertellen dat er twee grote scheuren zitten in dragende delen van het huis en meerdere cosmetische schades en ik niet kan garanderen dat hoewel inmiddels gerepareerd en ondanks dat nog steeds duidelijk zichtbaar dit niet weer kan grbeuren? Afgezien van het feit dat we inmiddels hebben geleerd dat er commissie op commissie nodig is om tot zover te komen waar we nu zijn. Van nature ben ik aardig optimistisch maar maar als het om het oplossen van de gaswinning problematiek gaat ben ik het helaas niet meer. De 4 tot 6 maanden gaan in alle waarschijnlijkheid 4 tot 6 jaar worden en vele commissie's verder.

Jan 25 september 2020 - 11:56

Heb ik ook alvast een vraag voor de enquete. Hoe kan het dat er ondanks wettelijk is afgesproken dat binnen 8 weken een schadegeval behandeld moet worden je pas na 4 weken hoort nadat schade is ingediend dat de 8 weken niet gehaald gaan worden. Quote uit de begeleidende brief na indienen schade.: "Wij kunnen niet binnen de wettelijke termijn van acht weken een besluit nemen op uw aanvraag. U moet rekening houden met een termijn van vijftien maanden voor u een besluit van ons ontvangt." Ondanks wettelijk is er geen consequentie voor het niet tijdig behandelen van je aanvraag. Wat heeft de wet dan nog voor zin? Betekent dit dat ik nu als burger mij ook kan onttrekken aan alles wat we wettelijk hebben afgesproken?

Reactie toevoegen

Deel bij de reactie geen dossiernummer, e-mailadres of telefoonnummer. Bij vragen over uw dossier kunt u contact opnemen met ons Serviceloket via 0800 4444 111.

Reacties die niet over het onderwerp gaan of die onfatsoenlijk taalgebruik bevatten kunnen worden verwijderd.

Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.