Verder naar inhoud

Bezwaaradviescommissie

Wij kunnen bij de afhandeling van uw bezwaar advies vragen aan de bezwaaradviescommissie. Dat doen we in zaken die vanuit juridisch of bouwkundig oogpunt ingewikkeld of erg groot zijn. De bezwaaradviescommissie werkt onafhankelijk van ons.

Werkwijze

De bezwaaradviescommissie heeft een eigen reglement en kiest zelf welke stappen nodig zijn om tot een advies te komen. Als wij de bezwaaradviescommissie om advies vragen, dan laten wij u dat weten.

U wordt door de bezwaaradviescommissie uitgenodigd voor een hoorzitting in Groningen of voor een digitale hoorzitting per videoverbinding. Het kan zijn dat de bezwaaradviescommissie voorafgaand aan de hoorzitting eerst een deskundige inschakelt of u vraagt om meer informatie aan te leveren.

De beslistermijn van de procedure bij de bezwaaradviescommissie is maximaal 18 weken, maar verlenging is onder omstandigheden mogelijk. Daarnaast wordt de beslistermijn opgeschort (stilgezet) zolang uw bezwaarschrift niet compleet is en wij u om aanvulling hebben gevraagd.

witte was en een blauw shirt hangen buiten aan de lijn

Hoorzitting

In bijna alle bezwaarzaken wordt u als aanvrager uitgenodigd voor een hoorzitting. Wij hebben de voorzitter van de bezwaaradviescommissie gevraagd hoe een hoorzitting in zijn werk gaat.

Wie zijn er aanwezig bij een hoorzitting?

“Vanuit de bezwaaradviescommissie zijn doorgaans 2 leden aanwezig: een voorzitter die jurist is en een technisch lid. De leden worden bijgestaan door een secretaris. Degene die bezwaar maakt is uitgenodigd voor de hoorzitting. Ook is een vertegenwoordiger van ons uitgenodigd. En verder is er vaak een onafhankelijke deskundige aanwezig. De onafhankelijke deskundige is er om te reageren op wat er tijdens de zitting wordt besproken over de schades.

Alles bij elkaar zijn dat best veel mensen, maar de bezwaaradviescommissie wil in het gesprek op de hoorzitting een zo duidelijk mogelijk beeld krijgen van de bezwaarpunten, onze reactie  en de visie van de deskundige om tot een goed advies te komen.

Daarom hopen wij dat bezwaarmaker zelf aanwezig is. Wij vinden het belangrijk om met hem in gesprek te gaan. Hij kent de situatie toch het beste. Bezwaarmaker mag altijd iemand meenemen, bijvoorbeeld een advocaat of adviseur. Of een bekende, waarvan hij het fijn vindt dat die persoon aanwezig is. Maar bezwaarmaker mag zich ook laten vertegenwoordigen door iemand die hij heeft gemachtigd om namens hem de hoorzitting bij te wonen en zijn belangen te behartigen.”

Hoe kan een bezwaarmaker zich voorbereiden?

Je wilt een duidelijk verhaal vertellen, met goede argumenten komen. Daarom raad ik bezwaarmakers aan om de punten op te schrijven die zij graag willen noemen of vragen. Dit kan goed helpen bij hun verhaal. Als ze dit meenemen naar de hoorzitting, en een kopie aan de secretaris geven, wordt voorkomen dat zij en de bezwaaradviescommissie punten vergeten.”

Wat kan een bezwaarmaker verwachten?

“Bij een hoorzitting in Groningen wordt een bezwaarmaker nadat hij zich heeft gemeld bij de balie, opgehaald door de secretaris van de bezwaaradviescommissie. Bij een digitale hoorzitting kan de bezwaarmaker thuis via een videoverbinding deelnemen aan de hoorzitting. Als iedereen aanwezig is, stelt de voorzitter alle aanwezigen voor. Zo weet bezwaarmaker precies wie er allemaal bij zijn.

Tijdens de hoorzitting bespreekt de voorzitter de punten van het bezwaarschrift. Op alle punten in het bezwaar mogen de aanwezigen een toelichting geven. Waar nodig stelt de bezwaaradviescommissie vragen aan bezwaarmaker, de deskundige of een andere aanwezige. Als bezwaarmaker een gemachtigde heeft meegenomen, dan kan de bezwaarmaker ervoor kiezen om deze gemachtigde het woord te laten voeren”

Wat gebeurt er na de hoorzitting?

“Van de hoorzitting wordt een verslag gemaakt. Op grond van alle aanwezige informatie en wat op de hoorzitting is besproken komt de bezwaaradviescommissie tot het advies. Het kan ook zijn dat de bezwaaradviescommissie toch nog onvoldoende is geïnformeerd en aanleiding ziet om een deskundige aanvullend vragen te stellen. In dat geval worden bezwaarmaker en het IMG daarover geïnformeerd.”

Het advies

Als de bezwaaradviescommissie voldoende is geïnformeerd, maakt zij haar advies op. Het advies wordt naar ons gestuurd. Vervolgens moeten wij een beslissing op uw bezwaar nemen. U ontvangt deze beslissing van ons per brief. Bij deze brief zit ook het advies van de bezwaaradviescommissie en eventueel het verslag van de hoorzitting.

Lees het reglement van de Bezwaaradviescommissie van het IMG

Leden

De bezwaaradviescommissie bestaat uit 12 leden met elk hun eigen achtergrond, ervaring en specialisme.

Bekijk de leden van de Bezwaaradviescommissie van het IMG