Mijn schadedossier

Hier kunt u een aanvraag tot schadevergoeding doen, uw gegevens raadplegen en de afhandeling van uw schadedossier volgen.

Er zijn twee manieren om in te loggen:

Als bewoner met DigiD ›

Als bedrijf met eHerkenning ›

Wat vindt u in uw schadedossier?

  • In ‘Mijn schadedossier’ staan de aanvragen die u heeft gedaan en de brieven die u van ons ontvangen heeft.
  • Indien reeds beschikbaar staan ook de CVW-verslagen, adviesrapporten, eventuele zienswijzen daarop en besluiten in het dossier.
  • Voor verschillende bijkomende kosten kunt u een vergoeding aanvragen.
  • Ook vindt u in het dossier het formulier waarmee u een nieuwe schadevergoeding aan kunt vragen.

Facturen Stuwmeerregeling

Als u heeft gekozen voor de variabele vergoeding, kunt u facturen insturen.

Stap 1: Klik in ‘Mijn schadedossier’ op de knop ‘Bekijk’ om het dossier van de aanvraag te openen:
Mijn aanvragen

Stap 2: In de lijst met documenten ziet u de brief ‘Besluit aanvraag schadevergoeding’. Klik op de knop ‘Reageer’:
Reageer-knop

Stap 3: U kunt nu in het formulier uw factuur toevoegen. Klik op + Voeg een bestand toe. U kunt een bestand per keer toevoegen.

Wat regelt u niet via uw schadedossier?

Uw zienswijze

Als u het niet eens bent met de toewijzing van een deskundige of de inhoud van een adviesrapport. U kunt dit formulier ook gebruiken om met een adviesrapport in te stemmen.

Aanvullende gegevens

Voor als u uw rekeningnummer nog niet heeft doorgegeven. Of als wij handtekeningen nodig hebben van mede-eigenaren.

Machtiging

Als u de aanvraag als gemachtigde ingediend heeft hebben wij een handtekening nodig van de eigenaar.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de Commissie op uw aanvraag.

Klacht indienen

Bent u niet tevreden over hoe wij met u om zijn gegaan? We horen dit graag van u.