Machtiging bij aanvraag tot schadevergoeding

U kunt iemand machtigen om namens u een aanvraag voor schadevergoeding in te dienen. Deze persoon kan, als u dat wilt, ook in de procedure namens u het aanspreekpunt te zijn. De gemachtigde kan bijvoorbeeld namens u aanwezig zijn bij de schade-opname en reageren op een adviesrapport.

Machtiging regelen

Er zijn meerdere manieren om een machtiging te regelen: 

  • U kunt het formulier downloaden (pdf), invullen, printen en ondertekenen. Stuur ons vervolgens het formulier per post of scan het formulier en mail het naar contact@schadedoormijnbouw.nl.
  • Als u het formulier liever op papier wilt, kunt u ons bellen. Dan sturen wij u het formulier en kunt u het ingevuld terugsturen naar het Instituut Mijnbouwschade Groningen, Antwoordnummer 3061, 8000 WB in Zwolle. Een postzegel is niet nodig.

Wat gebeurt er bij een machtiging?

Zodra wij uw machtigingsformulier hebben ontvangen, krijgen u en de gemachtigde een brief met een bevestiging van de machtiging. Vanaf dat moment krijgt degene die is gemachtigd de brieven die wij over uw schademelding versturen. In het Mijn Dossier kunt u uw aanvraag volgen. Ook de gemachtigde heeft toegang tot het Mijn Dossier. 

Een machtiging intrekken

Als u de machtiging wilt intrekken, kunt u dat ons in een brief of een mailbericht laten weten. Wij bevestigen de stopzetting van de machtiging aan u en aan degene die u aanvankelijk had gemachtigd.

Vragen of hulp

Mocht u vragen hebben of hulp nodig hebben bij het invullen van dit formulier, dan kunt u altijd bellen met een van onze medewerkers via 0800 4444 111. U kunt ook uw zaakbegeleider vragen u te helpen.