Als gevolg van een technische storing is ons telefonisch Serviceloket momenteel niet bereikbaar. Wilt u een acuut onveilige situatie (AOS) melden? Daarvoor kunt u het AOS-formulier op deze website gebruiken. We hopen dat het snel is opgelost.

 

Machtiging bij aanvraag tot schadevergoeding

U kunt iemand machtigen om namens u een aanvraag voor schadevergoeding in te dienen. Deze persoon kan, als u dat wilt, ook in de procedure namens u het aanspreekpunt zijn. De gemachtigde kan bijvoorbeeld namens u aanwezig zijn bij de schade-opname en reageren op een adviesrapport.

Machtiging regelen

U kunt via machtigen.digid.nl iemand machtigen of zelf worden gemachtigd. Heeft u zelf geen DigiD? Bel dan naar 088 123 65 55 of vraag de persoon die u wilt machtigen om de machtiging aan te vragen via machtigen.digid.nl.

Na het aanvragen wordt er een brief gestuurd met een machtigingscode. De gemachtigde heeft die code en uw Burgerservicenummer (BSN) nodig om de machtiging op de website te activeren. Houd er bij uw aanvraag rekening mee dat het een paar dagen kan duren voor u uw machtigingscode in huis heeft!

Heeft u vragen over DigiD Machtigen? Ga dan naar machtigen.digid.nl/veelgestelde-vragen of bel naar 088 123 65 55.

Anders machtigen

Als u voor het doen van een schademelding iemand wilt machtigen en geen gebruik wilt maken van DigiD-machtigen, kunt u ook een machtigingsformulier downloaden (pdf). Let op: dit machtigingsformulier kunt u niet gebruiken voor een aanvraag vergoeding voor waardedaling.

Stuur ons het ingevulde formulier per post of scan het formulier en mail het naar contact@schadedoormijnbouw.nl.

Wat gebeurt er als u iemand machtigt?

Degene die gemachtigd is kan namens u een aanvraag voor vergoeding doen. Diegene ontvangt dan ook de brieven die wij versturen. De gemachtigde en uzelf hebben beiden toegang tot 'Mijn dossier', waar u de aanvraag kunt volgen.

Een machtiging intrekken

Is de machtiging via DigiD Machtigen geregeld? Dan kunt u daar de machtiging weer intrekken.

Heeft u de machtiging via ons machtigingsformulier geregeld? Laat ons in een brief of een e-mailbericht weten dat u de machtiging wilt intrekken. Wij bevestigen de stopzetting van de machtiging aan u en aan degene die u heeft gemachtigd.

Vragen of hulp

Mocht u vragen hebben of hulp nodig hebben bij het invullen van dit formulier, dan kunt u altijd bellen met een van onze medewerkers via 0800 4444 111. U kunt ook uw zaakbegeleider vragen u te helpen.