Machtiging bij schade door mijnbouw

U kunt iemand machtigen om namens u een aanvraag voor schadevergoeding in te dienen en, als u dat wilt, ook in de procedure namens u het aanspreekpunt te zijn.

Hoe kan ik iemand machtigen?

Er zijn meerdere manieren om een machtiging te regelen: 

  • U kunt het formulier downloaden (pdf), invullen, printen en ondertekenen.
    Stuur ons vervolgens het formulier per post of scan het formulier en mail het naar contact@schadedoormijnbouw.nl.
     
  • Als u het formulier liever op papier wilt, kunt u ons bellen. Dan sturen wij u het formulier en kunt u het ingevuld terugsturen naar de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen, Antwoordnummer 3061, 8000 WB in Zwolle. Een postzegel is niet nodig.
     

Wat zijn de gevolgen van het indienen van een machtiging?

U kunt op het formulier meerdere keuzes maken. Afhankelijk van de keuze geeft u de gemachtigde de bevoegdheid om de aanvraag in te dienen, om het hele proces van aanvraag tot en met de afhandeling te begeleiden en/of om een eventueel bezwaar in te dienen en af te handelen.
Zodra wij uw machtigingsformulier hebben ontvangen, krijgen u en de gemachtigde een brief met een bevestiging van de machtiging.
Vanaf dat moment krijgt degene die is gemachtigd de brieven die wij over uw schademelding versturen. In Mijn schadedossier kunt u (binnenkort) ook zelf de voortgang van uw aanvraag raadplegen. Ook de gemachtigde heeft toegang tot Mijn schadedossier. 

Een machtiging intrekken

Als u de machtiging wilt intrekken, kunt u dat ons in een brief of een mailbericht laten weten. Wij bevestigen de stopzetting van de machtiging aan u en aan degene die u aanvankelijk had gemachtigd.

Vragen of hulp

Mocht u vragen hebben of hulp nodig hebben bij het invullen van dit formulier, dan kunt u altijd bellen met een van onze medewerkers via 0800 4444 111. U kunt ook uw zaakbegeleider vragen u te helpen.