Machtiging bij schade door mijnbouw

U kunt iemand machtigen om namens u een aanvraag voor schadevergoeding in te dienen en, als u dat wilt, ook in de procedure namens u het aanspreekpunt te zijn.

Hoe kan ik iemand machtigen?

Er zijn meerdere manieren om een machtiging te regelen: 

  • U kunt het formulier downloaden (pdf), invullen, printen en ondertekenen.
    Stuur ons vervolgens het formulier per post of scan het formulier en mail het naar contact@schadedoormijnbouw.nl.
     
  • Als u het formulier liever op papier wilt, kunt u ons bellen. Dan sturen wij u het formulier en kunt u het ingevuld terugsturen naar de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen, Antwoordnummer 3061, 8000 WB in Zwolle. Een postzegel is niet nodig.
     

Wat zijn de gevolgen van het indienen van een machtiging?

Zodra wij uw machtigingsformulier hebben ontvangen, krijgen u en de gemachtigde een brief met een bevestiging van de machtiging.
Vanaf dat moment krijgt degene die is gemachtigd de brieven die wij over uw schademelding versturen. In Mijn schadedossier kunt u uw aanvraag volgen. Ook de gemachtigde heeft toegang tot Mijn schadedossier. 

Een machtiging intrekken

Als u de machtiging wilt intrekken, kunt u dat ons in een brief of een mailbericht laten weten. Wij bevestigen de stopzetting van de machtiging aan u en aan degene die u aanvankelijk had gemachtigd.

Vragen of hulp

Mocht u vragen hebben of hulp nodig hebben bij het invullen van dit formulier, dan kunt u altijd bellen met een van onze medewerkers via 0800 4444 111. U kunt ook uw zaakbegeleider vragen u te helpen.

Schade melden

Gebruik van uw gegevens

Voor de behandeling van uw aanvraag worden persoonsgegevens verwerkt, zoals uw naam en adres. Meer informatie over het gebruik hiervan kunt u vinden in onze privacyverklaring. Ook is het nodig inzage te hebben in de informatie waaruit blijkt welke schades tot op heden bij NAM zijn gemeld op uw adres. Meer informatie.