Verder naar inhoud
Regeling

Waardedaling

Eigenaren kunnen een eenmalige vergoeding krijgen als hun woning minder waard is geworden doordat die woning in een gebied staat waar aardbevingen voorkomen. Dit geldt voor zowel verkochte als voor onverkochte woningen.

 

Vanaf 1 juli 2021 kon een aanvraag ingediend worden voor verkochte bedrijfspanden en andere verkochte panden zonder woonbestemming (objecten) in de voormalige gemeenten Loppersum en Appingedam. Deze aanvragen voor een eenmalige vergoeding voor waardedaling niet-woningen worden vanaf het vierde kwartaal in 2023 behandeld.

 

Nieuwe aanvragen voor de regeling Waardedaling niet-woningen kunnen in de loop van 2024 worden gedaan als de regeling wordt opengesteld.

Welke mogelijkheden voor een vergoeding zijn er?

  • Voor de waardedaling van uw woning, veroorzaakt door mijnbouwactiviteiten in het Groningenveld, de gasopslag Norg en Grijpskerk.
  • Voor de waardedaling van uw verkochte bedrijfspand of ander object zonder woonbestemming, veroorzaakt door mijnbouwactiviteiten in het Groningenveld, de gasopslag Norg en Grijpskerk.
  • Voor de waardedaling bij een gecombineerde functie van uw object voor wonen en werken.
  • Een tegemoetkoming als u van de NAM een vergoeding kreeg voor waardedaling bij de verkoop van uw woning.
Een straat met rijtjeshuizen met in de tuin een bord waarop staat 'te koop'.

Waar komt u voor?

Hieronder staan de verschillende mogelijkheden voor het afhandelen van uw aanvraag voor een vergoeding voor waardedaling.

Mogelijkheden binnen de regeling

Huiseigenaar

Commercieel vastgoedeigenaren

Waardedaling woningen

U kunt een aanvraag doen als u tussen 16 augustus 2012 en 1 januari 2021 eigenaar was van een of meerdere woningen in het gebied waar waardedaling is vastgesteld. De waardedaling van uw woning wordt via een rekenmethode bepaald.

Ondernemer

Agrariër

Waardedaling niet-woningen

In de loop van 2024 kunt u een aanvraag indienen als u (gedeeltelijk) eigenaar bent of was van een object zonder woonbestemming. De waardedaling wordt via een rekenmethode bepaald.

Iedereen

Tegemoetkoming NAM

Heeft u van de NAM een vergoeding gekregen voor de waardedaling van uw verkochte woning tussen februari 2014 en juni 2020? Dan kunt u niet de reguliere waardedalingsvergoeding aanvragen. U kunt wel een tegemoetkoming aanvragen.

Verdiepende informatie over Waardedaling

Verdiepende informatie over Waardedaling

  • Wat is het waardedalingsgebied?
  • Wonen en werken gecombineerd
  • De methodes uitgelegd
  • Rekenmethodes voor waardedaling met rekenvoorbeelden
  • Vergoeding is eenmalig
Bekijk extra informatie