Verder naar inhoud

Over het onderzoek

De aardbevingsproblematiek in Groningen en Noord-Drenthe kan het leven van kinderen en jongeren in het gebied flink ontwrichten. De bevingen en de gevolgen ervan zetten hun leven onder druk. Het raakt de jeugd thuis, op school, in hun buurt of dorp, en in hun vriendschappen. Wat hebben zij, individueel en gezamenlijk, nodig om zich beter te voelen?

Uitnodiging Symposium 2

Impressie Mini-Symposium - Herstel en versterk de Groningse jeugd, nu!

Graag nemen we u in anderhalve minuut nog even mee terug naar het symposium. Daar werd eens te meer duidelijk dat we vooral samen aan de toekomst van de jongeren in het aardbevingsgebied moeten werken. En wel nu!

Vimeo

Impressie Mini-Symposium - Herstel en versterk de Groningse jeugd, nu!

'Herstel en versterk de Groningse jeugd, nu!'

Een onderzoek naar de brede aanpak van immateriële schade bij kinderen en jongeren in het aardbevingsgebied

Wij, het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG), bieden jongeren en kinderen in het aardbevingsgebied een financiële vergoeding voor immateriële schade. Met deze vergoeding ervaren jongeren en kinderen waarschijnlijk wel erkenning, maar het zal de onzekerheid, onveiligheid en stress die zij ondervinden naar verwachting niet wegnemen. Hiervoor lijkt iets anders en meer nodig.

Met het onderzoek dat wij hebben laten uitvoeren, is geprobeerd het aanbod en de interventies voor kinderen en jongeren in het aardbevingsgebied in kaart te brengen. Daarnaast is gekeken naar verbeteringen van dit aanbod, zodat het beter aansluit bij de behoeften van kinderen en jongeren.

Uit het onderzoek is gebleken dat alleen wanneer het aanbod van maatregelen aan kinderen en jongeren in samenhang en gestructureerd wordt aangeboden, het effect heeft op volgende generaties en de toekomstige gemeenschappen waar zij deel van uitmaken. In het mini-symposium is ingegaan op de bevindingen en aanbevelingen uit het onderzoek.

Het doel van het IMG is om herstel en preventie van de situatie van de jeugd structureel op de agenda te zetten. Op deze manier worden acties voor deze specifieke groep geadresseerd in bijvoorbeeld de diverse (lopende en toekomstige) initiatieven in het aardbevingsgebied.

Het onderzoek is uitgevoerd vanuit het lectoraat Jeugd, Educatie en Samenleving en het Kenniscentrum Noorderruimte van de Hanzehogeschool Groningen. Ook maakt het Amsterdam Institute for Global Health and Development onderdeel uit van het onderzoeksteam. In de begeleiding van het onderzoek zijn, naast het IMG, ook het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Nationaal Programma Groningen betrokken.