Opdracht bestuur IMG

Het bestuur van het IMG stelt een werkwijze vast en neemt de besluiten over de individuele aanvragen. De bestuursvoorzitter is eindverantwoordelijk. De bestuursleden worden benoemd door de minister van Rechtsbescherming, waar de schadeafhandeling van mijnbouwschade valt onder de minister van Economische Zaken en Klimaat. Het biedt een extra waarborg voor de onafhankelijkheid van de bestuursleden. Ook de bestuursleden moeten voldoen aan vereisten van onafhankelijkheid, deskundigheid en onpartijdigheid. Hun cv is daarom voor iedereen gepubliceerd.

Het bestuur van het IMG bestaat momenteel uit vier leden:

- Bas Kortmann (voorzitter)

- Jan Kees de Pagter (vice-voorzitter)

- Paula van der Beek - Gillessen (bestuurslid)

- Menno Bouwes (bestuurslid)

Vacature: lid van het bestuur

Met het recente vertrek van een lid van het bestuur is er een vacature voor een bestuurslid van het Instituut Mijnbouwschade Groningen. Heeft u belangstelling, dan vindt u hierbij:

- De profielschets voor een lid van het bestuur
- Een beschrijving van de selectieprocedure