14 mei 2020

9 reacties

Zoektocht naar een smartengeldregeling

In aanloop naar het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) wordt er onderzoek gedaan naar een Smartengeldregeling voor immateriële schade. We spreken er ook over met de maatschappelijke organisaties. De regeling wordt vervolgens uitgewerkt. De vraag is: wat weten we over smartengeld in Nederland en wat heeft Groningen daaraan?

Doel van smartengeld

Smartengeld is de vergoeding die wordt toegekend bij immateriële schade. Dat is schade die iemand lijdt in de vorm van pijn, verdriet, gederfde levensvreugde of geestelijk leed. Het is ook schade die niet direct in geld valt uit te drukken. Doel van smartengeld is verzachting, erkenning en genoegdoening bieden voor het aangedane leed. Dat maakt het recht op smartengeld hoogstpersoonlijk.

Recht doen

Bij de meeste mensen is smartengeld bekend van verhalen over enorme schadevergoedingen die in Amerika worden toegekend. Honderdduizenden euro’s smartengeld voor bijvoorbeeld te hete koffie in een restaurant. Maar dat zegt voor Groningen niet zoveel. Want de Groningse situatie is, zelfs voor Nederland, uniek. Net als elke situatie van iedere Groninger. Het is daarom zoeken naar een goede basis voor een Smartengeldregeling die in lijn is met wet- en regelgeving en die recht doet aan de persoonlijke omstandigheden van Groningers.

Misverstand

Om die erkenning en verzachting te ervaren, is ook enig begrip nodig over schade die niet met smartengeld wordt vergoed. Onder andere dit verhaal delen we daarom vandaag ook in een nieuwsbrief die bij alle ons bekende schademelders op de mat landt. Smartengeld is geen vergoeding voor gemaakte kosten, want dat is materiële schade. Ook als iemand bijvoorbeeld door stress zijn baan en inkomen verliest, kan dat inkomensverlies als ‘materiële schade’ worden gezien. Vergoeding ervan gebeurt dan niet met smartengeld. Hetzelfde geldt voor de kosten van een psycholoog en gederfd woongenot. Overigens kunnen Groningers ook voor dat soort schade straks wel bij het IMG terecht.

Beperkt

In de wet staat dat slechts in een beperkt aantal gevallen recht op smartengeld bestaat. Een daarvan is als er sprake is van een ‘aantasting in de persoon’. En als uitgangspunt geldt dat zoiets onderbouwd moet worden. Ook in Groningen kan er sprake zijn van aantasting in de persoon door bodembeweging door gaswinning. Dat volgt uit antwoorden van de Hoge Raad, het hoogste rechtsorgaan voor dit soort schade.

Methodiek

Nu is het de vraag voor welke Groningers dat nu precies geldt. Recent deed het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden daar een uitspraak over. Ook is er een speciale commissie geweest die hierover advies uitbracht aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. We onderzoeken die uitspraken en adviezen. We zoeken daarbij aanknopingspunten voor een methodiek die de procedure voor smartengeld zo eenvoudig mogelijk maakt. Tegelijk moet deze rekening houden met de persoonlijke omstandigheden.

Erkenning

Omdat het gaat om ‘genoegdoening’ en ‘erkenning’, is het belangrijk te snappen wat de Groninger wil. De maatschappelijke organisaties Groninger Gasberaad en de Groninger Bodem Beweging helpen ons dit te begrijpen. Wij bespreken dit aan de hand van grofweg drie stappen: We stellen samen vast hoe we met elkaar spreken over de ontwikkeling. We delen wat bekend is uit onderzoek, jurisprudentie, wet- en regelgeving. We werken dit uit tot een methode met criteria die bepalen wie straks in aanmerking komt en wat de hoogte van het smartengeld is. Met een juridische basis, methodiek en procedure op hoofdlijnen, kunnen we richtbedragen bepalen. Het IMG kan vervolgens de werkwijze vaststellen.

Steeds meer informatie

Gaandeweg weten we dus steeds meer over de Smartengeldregeling. We publiceren dat onder meer op de webpagina smartengeldregeling.

Reageren

Sivert Tamme Dieters 8 april 2021 - 12:27

Mij stoort onderhand dat nog steeds geen adequate regeling tot stand is gekomen waarbij ik als jurist meen dat IMG al(niet) doende het voor mij en alle nderegeduperde steeds moeilijker maakt op het punt van bewijsvoering. Neem mijn casus waarin ik sinds 2013 in de slag ben met NAM/ CVW /TCMG /Provincie / rechtbank en anderen over de sinds augustus 2012 onmiskenbaar aan mijn woning door gaswinning toegebrachte schades die mij in 2017 noopten het pand te verlaten...inmiddels is het medio april 2021.Ik las dat U voornmens bent 100 zaken in behandeling te nemen ; graag verneem ik van U .

Kars Leeuwis 28 juli 2021 - 16:51

Geïnteresseerd in het onderwerp, zocht ik naar een update of actuele status. De Link naar webpagina smartengelregeling werkt niet. Ook een manier om gedupeerden niet te erkennen! Ontvang graag een actuele status van de (beoogde) regeling,

Martin, IMG 29 juli 2021 - 17:08

Hallo Kars, bedankt voor het signaal. Deze link werkt inderdaad niet. Ik geef het door aan mijn collega's. Graag verwijs ik je naar twee pagina's op onze website met meer informatie over de regeling immateriële schade: https://www.schadedoormijnbouw.nl/nieuws/uitgangspunten-smartengeldregeling-bekend en https://www.schadedoormijnbouw.nl/nieuws/eerste-groningers-kunnen-immateriele-schade-melden

Ruth 27 oktober 2021 - 22:32

Waarom passen jullie dit dan niet direct ook even aan in de tekst hierboven zodat iedereen gemakkelijk op desbetreffende pagina komt (zonder eerst alle reacties te moetrn lezen en dan de juiste link te vinden)…

Sivert Dieters 2 september 2021 - 13:30

Mijn vraag is waarom IMG meent in deze bevoegd te zijn tot treffen van regeling;juist dat aspect van eigen vlees keuren was reden om NAM niet langer te laten oordelen en waarom is niet voorzien in wetgeving op dit punt?? wellicht was he dan ok sneller gegaan?P.S. op mijn bericht van 8 april 221 reageerde u nimmer.....

Martin, IMG 10 september 2021 - 11:50

Hallo Sivert, ik heb je vraag niet helemaal helder, maar volgens staat het antwoord op onze website: https://www.schadedoormijnbouw.nl/immateriele-schade/ontstaan-van-de-regeling

m van lieshout 25 maart 2022 - 19:25

Ik vraag me af waarom onze postcode overgeslagen is of wordt Bij de immateriële schade . de dorpen om ons heen kunnen het wel indienen ..Postcode 9932 zou in maart aan de beurt zijn..

j.d. hijmans 19 augustus 2022 - 17:48

hier by ik smarten geld ontvangen...door de aardbeving in delfzijl,,,ik slaap heel slecht en ben bang gewoeden voor die bevingen,,,ik ben naar myn dokter voor gesleest voor diacapan en slaap medikatie,,dusss..ik verwacht zeer binnekort een schade bedrag,,j.d.hijmans kustweg 119 9933ad delfzijl

Hans, IMG 23 augustus 2022 - 14:29

Beste J.D. Hijmans, dit vinden we vervelend om te lezen. Een aanvraag voor immateriële schade kunt u doen via onze website. U logt hiervoor in op Mijn dossier. Meer informatie vindt u op: https://www.schadedoormijnbouw.nl/immateriele-schade. Komt er niet uit en heeft u vragen? Belt u dan met het Serviceloket of bezoek één van onze steunpunten in de regio. Contactinformatie op onze website vindt u hier: https://www.schadedoormijnbouw.nl/contact

Reactie toevoegen

Deel bij de reactie geen dossiernummer, e-mailadres of telefoonnummer. Bij vragen over uw dossier kunt u contact opnemen met ons Serviceloket via 0800 4444 111.

Reacties die niet over het onderwerp gaan of die onfatsoenlijk taalgebruik bevatten kunnen worden verwijderd.

Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.