12 oktober 2021

21 reacties

Weekcijfers: 544 meldingen fysieke schade, 171 meldingen waardedaling

Afgelopen week kwamen er 544 nieuwe meldingen binnen van fysieke schade (scheuren in muren o.a.). Dat is een toename van 164 meldingen ten opzichte van de week daarvoor. De stijging is waarschijnlijk het gevolg van de aardbevingen bij Zeerijp en Appingedam van vorige week.

De Vismarkt in Groningen

Vanuit de gebieden rondom de epicentra van de bevingen is circa twintig keer schade gemeld.

Deze week zijn 506 schademeldingen afgehandeld. Voor de waardedalingsregeling kwamen afgelopen week 171 aanvragen binnen, 395 werden er afgehandeld. Schademelders beoordelen het IMG met gemiddeld een 7,9 na een besluit over hun aanvraag. 

1,166 miljard uitgekeerd

Het IMG heeft in totaal nu 1,166 miljard euro schadevergoeding toegekend, een stijging van ongeveer 4,9 miljoen euro ten opzichte van vorige week. Voor fysieke schade is er 724 miljoen euro toegekend, voor waardedaling 442 miljoen euro.

Afhandelingsduur schademeldingen

De afgelopen weken is de werkvoorraad toegenomen met 10 schademeldingen. De verwachte doorlooptijd voor fysieke schade bedraagt 224 dagen. Deze wordt berekend met de gegevens van de laatste 3 weken. Dat is meer dan de 182 dagen waar het IMG minimaal naar streeft. Het IMG blijft hard werken om deze doorlooptijd de komende periode verder omlaag te brengen. Het aantal schade-opnames bedroeg 794, het aantal adviesrapporten bedroeg 856.

Gerealiseerde doorlooptijd fysieke schademeldingen

Om de voortgang te meten wordt ook de daadwerkelijk gerealiseerde doorlooptijd berekend. De laatste 2500 besluiten werden in circa 204 dagen afgehandeld. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters zijn naar boven en naar beneden. Bij deze besluiten is het bij 38 procent van de schademeldingen gelukt die binnen een half jaar af te handelen. Er zijn nu 664 (25 meer dan vorige week) openstaande schademeldingen meer dan twee jaar oud.

Daling percentage afgehandeld binnen zes maanden

Het percentage schademeldingen dat binnen een half jaar is afgehandeld ligt de afgelopen weken onder de 50 procent. Dat komt door de dossiers die de afgelopen periode waren stilgelegd vanwege de moeilijk verklaarbare verschillen tussen de schademeldingen in de kern van het aardbevingsgebied en de randen daarvan. Daarnaast waren er verschillen in de beoordeling van deze schadegevallen.  

Veel van de dossiers die waren stilgelegd, zijn inmiddels ouder dan een half jaar. Nu deze worden afgehandeld, daalt het percentage ‘afgehandeld binnen zes maanden’ tijdelijk. De verwachting is dat het percentage weer stijgt als alle opgeschorte dossiers zijn afgehandeld.

Besluit fysieke schade

Er zijn nu 86.453 besluiten genomen over 96.503 aanvragen voor fysieke schade (per besluit worden soms meerdere aanvragen op een adres afgehandeld), 6.485 besluiten betroffen een afwijzing (7,5 procent). Afgelopen week werden 91 aanvragen afgewezen, 21 procent van het aantal besluiten in die week.

Besluiten Waardedalingsregeling

In totaal zijn er 99.679 aanvragen ingediend voor de Waardedalingsregeling door 85.423 aanvragers (een aanvrager kan meerdere huizen in bezit hebben (gehad)). Er zijn nu in totaal 96.761 aanvragen afgehandeld, waarbij 23.933 aanvragen zijn afgewezen.

Gemiddelde beoordeling van aanvragers

De totale beoordeling van het IMG is momenteel een 7,9, gebaseerd op 23.955 reacties sinds de start van de metingen. Het gemiddelde voor besluiten voor fysieke schade is sinds de start een 7,7. Afgelopen week was dit een 6. Voor waardedaling is de beoordeling na een besluit nu gemiddeld een 8. Afgelopen week was dit een 8,5.

Bezwaren

Afgelopen week kwamen er 17 bezwaren binnen op besluiten fysieke mijnbouwschade. Het percentage bezwaren op besluiten is gelijk gebleven op 4,3 procent. Voor waardedalingsbesluiten kwamen er 18 bezwaren binnen. Het aantal ontvangen bezwaren op besluiten voor die regeling is gedaald naar 5,8 procent.

 

Reageren

@img 12 oktober 2021 - 16:38

En waar blijft de eenmalige vergoeding? Redden jullie medio oktober? Of word het weer een maand opgeschoven?

N 12 oktober 2021 - 17:39

Is pas eind november, begin december volgens het service loket.

wim 14 oktober 2021 - 19:00

nee te druk met adviesrapporten afwijzen van mensen die echte schade hebben spelletjes 10be ik bedoel dus nam oud rapporteurs met zelfde schrijfversie om 0.0 uit te keren schaam je img op hun afkeur een visie te bouwen mensen te vernielen schamen jje allen ik zie jullie wel in de rechtbank

Martin, IMG 15 oktober 2021 - 12:20

Het wordt voor nieuwe schademelders vanaf 1 november mogelijk een keuze vast te leggen voor een vaste vergoeding voor afhandeling van de mijnbouwschade. Op deze pagina leest u hier meer over: https://www.schadedoormijnbouw.nl/nieuws/start-keuze-vaste-vergoeding-op-1-november

Wilfred 12 oktober 2021 - 18:18

Hofbar vanavond 22:10uur, ben benieuwd.

Arie 13 oktober 2021 - 08:12

Het schijnt dat je de eenmalige vergoeding van €5.000 al kunt krijgen....

Alex 13 oktober 2021 - 09:19

Deze week gebeld door mij om info. Er werd aangegeven september gewijzigd is in oktober. En oktober al weer doorgeschoven is naar november. Waarop verbaast ons dit niet, maar werkt het wel de irritatie naar een hoger niveau? Er is geen leercurve bij deze uitvoerder.

Alex 13 oktober 2021 - 12:13

Laatste bericht van de zaakwaarnemer: Het wordt november/ december.

Arie 13 oktober 2021 - 15:25

Ik heb iemand begrepen die een schade had gemeld in september een brief zou moeten hebben ontvangen dat diegene kon kiezen voor de vaste vergoeding van €5.000 of toch nog een schadeopnemer langs te laten komen.

Een bezorgde gedupeerde 13 oktober 2021 - 20:44

Gaat het IMG ook wat doen aan het hele gebeuren wat er nu speelt? Wat ik lees in de krant, zie in het nieuws, lees hier aan honderden reacties. Of laat het IMG en de politiek het doorsudderen om nog meer onrechtmatigheid te creëren? Graag actie ondernemen!!! Wat een aanfluiting dat nieuwe beoordelingskader!! Het bewijsvermoeden word op deze manier volledig ontkracht. De verschillen tussen de gedupeerden zijn onaanvaardbaar volgens het IMG zelf, maar wat doen ho maar.

Jenny, IMG 20 oktober 2021 - 10:00

Inderdaad, het blijft niet bij het constateren van een probleem. We zijn ons er wel degelijk van bewust dat wat wij doen maatschappelijk als ongewenst wordt beschouwd. We hebben daar ook meteen voor gewaarschuwd op 17 mei, in een hoorzitting in de kamer en bij gelegenheid daarna ook meermaals. Wij hebben aangegeven wat wij binnen de kaders van onze bevoegdheid kunnen betekenen, maar ook waar dat stopt. Er is nu een duidelijke politieke wens uitgesproken om met andere oplossingen te komen. We gaan daarbij graag met de kamer en de minister in overleg om te helpen zoeken naar deze oplossingen, waar dan eerst politieke besluiten voor nodig zijn. Dat gesprek gaat plaatsvinden en mocht het zover komen, dan zijn we ook bereid eventuele nieuwe maatregelen uit te voeren.

Een bezorgde gedupeerde. 20 oktober 2021 - 11:06

Jullie oplossing is maatschappelijk ongewenst geef je aan Jenny. Het maatschappelijke is toch juist waar het allemaal om draait in deze? Kijk aub naar de opdracht vh IMG. Als je de problemen al voorziet waarom begin je dan überhaupt aan die nieuwe werkwijze? Naar mijn mening is het probleem van eenduidigheid alleen maar groter geworden, onrechtvaardig.

Kijktip Hofbar 13 oktober 2021 - 22:15

https://www.npostart.nl/POW_05147968

jansen 14 oktober 2021 - 18:09

een grote bende, onzinnige vragen , geen besluiten..... Ben ik niet gewend.....was altijd wel tevreden ... wat is er intussen gebeurd?..

wim 14 oktober 2021 - 19:03

wim 14 oktober 2021 - 19:00 nee te druk met adviesrapporten afwijzen van mensen die echte schade hebben spelletjes 10be ik bedoel dus nam oud rapporteurs met zelfde schrijfversie om 0.0 uit te keren schaam je img op hun afkeur een visie te bouwen mensen te vernielen schamen je allen ik zie jullie wel in de rechtbank

wim 14 oktober 2021 - 19:09

wim 14 oktober 2021 - 19:00 nee te druk met adviesrapporten afwijzen van mensen die echte schade hebben spelletjes 10be ik bedoel dus nam oud rapporteurs met zelfde schrijfversie om 0.0 uit te keren schaam je img op hun afkeur een visie te bouwen mensen te vernielen schaam je als het zogenaamde boegbeeld voor eerlijke behandeling ik zie jullie wel in de rechtbank

Roel 16 oktober 2021 - 17:35

Als vergoeding voor immateriële schade is een minimumbedrag van € 2.500,-- redelijk. Dat bedrag kan in individuele gevallen worden verhoogd, bijvoorbeeld wanneer meer dan tweemaal A- of B-schade is vastgesteld (uitgangspunt is dat per extra schadegeval aanspraak bestaat op € 1.250,--), of ten gevolge van de aardbevingen ernstige (psychische) gezondheidsklachten zijn ontstaan of de woning onbewoonbaar is verklaard of langdurig niet bewoond kon worden. (rov. 7.37) Instantie Hoge Raad Datum uitspraak15-10-2021

W. Vogel 17 oktober 2021 - 16:47

@Martin, IMG. Je reageerde op 12 oktober op mijn opmerking van 26 september aangaande de onafhankelijkheid van de deskundigen. Ik verwijs hierbij naar een artikel van RTVNoord van 11 september 2018. Daar staat letterlijk dat “ TCMG in zee gaat met experts die eerder door de NAM en CVW waren ingezet. Dat druist in tegen de belofte van de commissie dat dit niet zou gebeuren. De commissie is overstag gegaan omdat er te weinig onafhankelijke experts blijken te zijn. “ Dus met andere woorden dan maar in zee gaan met lieden die niet zo onafhankelijk zijn. Voor dit doel werd door Jonkman expertise 10BE opgericht met daarin de bedrijven zoals BBC , OCTA etc. Dat jullie dan intern discussies hebben over afwijkende rapportages, is heel mooi, maar blijkbaar is er binnen IMG niemand die met de vuist op tafel mag/kan slaan om deze afwijkende rapportages van tafel te vegen.

Jenny, IMG 20 oktober 2021 - 10:05

Het probleem is onder meer dat we deskundigen nodig hebben om ons te adviseren en we zelf dus niet zo maar ook kunnen zeggen welk advies nu technisch het meest juiste is. Als we dat zouden weten, was het eenvoudig. Het is dus ook zaak te zorgen dat de deskundigen zelf helpen te zorgen voor adviezen die dicht bij elkaar liggen. En dat willen ze ook zelf graag. De relatie die u legt met hun onafhankelijkheid is in deze discussie voor ons niet relevant gebleken. Het is vooral een verschil van technisch inzicht wat tot verschillen in adviezen leidt.

W. Vogel 20 oktober 2021 - 20:27

@Jenny, IMG. Nu draai je de zaak om en dan moet ik je ook nog gelijk geven. Want je gaat er van uit dat er dus een rapport ligt met bevingsschade en dat je dan deskundigen nodig hebt om alles uit te rekenen. Dan speelt onafhankelijkheid geen rol. Maar de groep waar ik op doel die komen niet eens tot een schaderapport, want ze wijzen alles af, heeft ook een voordeel, het verhoogd de eenduidigheid.

Jenny, IMG 21 oktober 2021 - 15:00

Het is momenteel erg druk. Wij hebben wat langer nodig om te reageren en komen hier bij u op terug.

Reactie toevoegen