17 augustus 2022

32 reacties

Vergissing bij besluiten immateriële schade

Door een fout bij het geautomatiseerd inlezen van informatie voor de beoordeling van aanvragen voor vergoeding van immateriële schade, is in 347 zaken onterecht inhoudelijk beslist. Het IMG is in deze gevallen wettelijk niet bevoegd om te beslissen, omdat de aanvragers voor dezelfde schadevergoeding een procedure tegen de NAM hebben lopen. Deze week worden betrokkenen per brief geïnformeerd.

Uit intern onderzoek van begin augustus blijkt dat van de 19.554 aanvragen voor immateriële schade - sinds april van dit jaar - 347 aanvragen onterecht zijn aangemerkt als ‘bevoegd’. Bij 180 aanvragen daarvan is inmiddels een schadevergoeding uitbetaald met een totaalbedrag van 445.500 euro. De fout is direct hersteld, waardoor nieuwe aanvragen niet langer foutief worden beoordeeld.

Bevoegdheid

Bij alle 347 zaken gaat het om aanvragers die op dit moment een procedure tegen de NAM hebben lopen voor vergoeding van immateriële schade. Het IMG is niet bevoegd om aanvragen voor immateriële schade in behandeling te nemen als de aanvrager op hetzelfde moment betrokken is bij een procedure tegen de NAM voor dezelfde schadevergoeding. In dat geval moet het IMG een aanvraag afwijzen.

Keuze

In de brief die de betrokken aanvragers deze week ontvangen staat dit uitgelegd en wordt hun een keuzemogelijkheid geboden. Namelijk het in standhouden van de beslissing van het IMG óf de procedure tegen de NAM voortzetten. In het laatste geval moet het al ontvangen schadebedrag worden teruggestort. Hiervoor treft het IMG zo nodig een terugbetaalregeling op maat.

Voorkomen herhaling

Om herhaling van de fout te voorkomen is het proces van het inlezen en actueel houden van de basisgegevens herzien en zijn er aanvullende afspraken gemaakt over extra controles en waarborgen. Daarnaast is de frequentie van het nemen van steekproeven en controles verhoogd.

Reageren

@redactie 18 augustus 2022 - 07:59

Ik heb de zeer sterke indruk dat dit helemaal geen vergissing is geweest.

Hans, IMG 19 augustus 2022 - 16:05

Wij vinden het vervelend dat deze situatie is ontstaan, maar zoals het nieuwsbericht vermeldt is na interne controle deze vergissing aan het licht gekomen en direct hersteld.

@hans 20 augustus 2022 - 12:51

Hersteld? Dat zie ik anders. Mensen krijgen nu een bedrag op de rekening in tijden waarin alles duurder wordt en de eindjes aan elkaar knopen voor heel veel van deze gezinnen een pittige opgave is. Wat denk jij wat de reactie bij deze mensen zal zijn? Ik stort het direct terug? Goed, die zullen er zijn maar ik vrees dat dat een zeer kleine groep is die uit principe handelen en hoe dan ook willen dat de NAM voor alles opdraait. En bij wie het nog redelijk voor de wind gaat. Enkel in die gevallen is er sprake van herstel ten aanzien van de oude situatie. Een terugbetalingsregeling klinkt heel sympathiek maar als mensen het niet ineens kunnen terugbetalen dan zegt dit denk ik al meer dan genoeg over de financiële situatie. Het animo hiervoor zal zeer beperkt zijn. Voor de overgrote rest geldt: geen herstel. We houden de centen maar want komt wel goed uit. Kortom, wat zijn de gevolgen van deze vergissing: van herstel is nauwelijks sprake en de NAM is een hoop zaken armer. En interne controle? Ik denk dat mensen die een bedrag ontvingen aan de bel hebben getrokken. Het zou het IMG wel sieren in het kader van de broodnodige openheid van zaken indien zij, laten we zeggen bij ieder wekelijks nieuwsbericht, publiceren hoeveel mensen alles hebben teruggestort en hoeveel er een terugbetalingsregeling hebben aangevraagd.

Hans, IMG 23 augustus 2022 - 14:31

Wij snappen ook dat dit een vervelende situatie is. We proberen het dan ook zo snel en netjes mogelijk met de betrokkenen op te lossen. Voor de duidelijkheid; hier ging het om een uitkering wegens immateriële schade, dus waarbij van herstelwerkzaamheden voor fysieke schade geen sprake was.

puinhoop 18 augustus 2022 - 19:24

Echt een puinhoop bij het IMG, ze doen daar maar wat

Bestuur 19 augustus 2022 - 07:27

Dat krijg je als je 1000 juristen in dient neemt. Zelfs het bestuur en de managers hebben een juridisch achtergrond. Er is 0,0 ict-kennis. Dit is al de zoveelste keer dat er weer wat fout gaat met het systeem wat zoveel geld heeft gekost. Uitvoeringskosten. Zelf te lui en laks om handmatig dossiers op te pakken als ambtenaar, dus laten we het zo regelen dat een systeem dat voor ons gaat doen.. Dit is niet bewust gebeurd, niets anders dan amateurs die de Groningers zogenaamd moeten helpen.

Hans, IMG 23 augustus 2022 - 14:28

Vergissingen zijn vervelend, vooral voor de aanvragers die het betreft. En dat dit niet de eerste keer is, geeft vooral aan dat onze regelingen af en toe behoorlijk complex zijn. Dat realiseren wij ons terdege. Daarom hebben we na ontdekking van de fout snel gehandeld en het probleem opgelost. Daar hoort vanzelfsprekend bij dat we de betrokkenen zo snel mogelijk op de hoogte brengen.

Z 26 augustus 2022 - 16:24

De nadruk ligt, voor wat betreft degenen die hierop reageren, althans, zo zie ik het, niet op het feit dat het vervelend is. Dat staat buiten kijf, allemaal erg spijtig. Wat door de hoofden gaat is dat dit natuurlijk wel allemaal erg toevallig is en de kers op de taart is daarbij het gegeven dat mensen het geld kunnen houden indien zij afzien van hun procedure tegen de NAM. IMG geeft aan dat het probleem is ontdekt en opgelost. Maar voor wie nu eigenlijk? Ik wil wel es weten hoeveel mensen nu daadwerkelijk het ontvangen geld gaan terugstorten of dat reeds hebben gedaan. Ik vermoed dat dit een kleine groep betreft en dat het overgrote deel zoiets heeft gehad van: laat maar. We kunnen het erg goed gebruiken. En voor wie is het dan voornamelijk daadwerkelijk opgelost? Juist.

Jans Abee 19 augustus 2022 - 18:33

Alles naar eer en geweten ga je diep SCHAMEN als IMG en denk nog eens goed na wat het betekent als je een EED heb afgelegd

Complex.. 23 augustus 2022 - 15:19

De regeling zijn complex.. Daarom hebben jullie alles aangepast en regelingen gefaseerd ingevoerd en noem maar op wat allemaal nog meer. Jullie moeten niet complexheid verwarren met incompetentie. Daar zal het eerder aan liggen, of aan het (te veel kostende) falende ICT-systeem. Zelfreflectie ;)

Hans, IMG 29 augustus 2022 - 15:23

Sommige regelingen zijn nu eenmaal complex en vereisen een grote ict-inspanning. Er gaat heel veel goed maar soms gaat er iets niet goed. Dat laatste proberen we dan zo snel en zo goed mogelijk te herstellen, de betrokkenen te informeren en we nemen maatregelen om te voorkomen dat we dezelfde fouten in de toekomst maken.

L 29 augustus 2022 - 21:42

Blijf maar om de hete brij heen dansen, Hans.

Prima verwoord 23 augustus 2022 - 17:35

Ik zou het zelf niet beter hebben kunnen verwoorden 😀. Het is ook vooral arrogantie, niet te verwarren met zelfreflectie.

L 23 augustus 2022 - 21:49

De vraag is dan natuurlijk ook: is een groep juristen en advocaten ooit in staat om gewoon domweg te zeggen: We kunnen er niks van en stoppen hiermee? Ik denk het niet. Club zelfvoldane en hele enge navelstaarders.

sivert dieters 25 augustus 2022 - 12:15

mag ik niet geloven?

Fien Stoppels 26 augustus 2022 - 19:34

Als ik te veel gekregen heb dan zeg ik de Haan advocaten af je hoort hier nooit wat van En het schiet bij hun niet op, gaat al van2017 je krijgt alleen bericht als ze een kleine vordering maken dit duurt allemaal veel te lang

Fanny 19 april 2023 - 22:12

Fien stoppels ik wou hier even op reageren ik had ook mijnbouwschade aangevraagd en is afgewezen omdat ze zeiden dat ik mij had aangemeld had bij Haan advocaten hun gebeld gaven mijn een adres door waar ik al jaren niet meer woon en een email die ik nooit heb gehad (daar hadden ze berichten heen gestuurd) geen bankrekening nummer van mij en nog volgens mij moesten mensen in die tijd 25 euro overmaken wat ik ook nog nooit heb gedaan zou in 2018 zijn gebeurd dus op mijn afwijzing stond dat ze niet konden uitbetalen omdat de Haan nog met een procedure bezig is en klap op de vuurpijl ze sturen mij een mail dat ik me kom afmelden bij hun maar mocht ik dan wel iets ontvangen dat ze dan nog wel een x bedrag willen ontvangen voor hun diensten mensen die het zelf aanvragen krijgen binnen 13 weken bericht en via de Haan jaren wachten jammer ben nieuwsgierig of dit meer mensen zijn overkomen mvg

Sjoerdtsje, IMG 20 april 2023 - 15:33

Hallo Fanny, een vergoeding voor immateriële schade kun je maar bij één organisatie aanvragen. Als je een aanvraag voor immateriële schade hebt lopen via de Haan Advocaten bij de NAM, dan mogen wij jouw aanvraag niet behandelen. Je kunt ervoor kiezen om de aanvraag die via de Haan Advocaten loopt te stoppen en een aanvraag te doen bij ons. We raden je wel aan om de quickscan te doen op onze website:https://www.schadedoormijnbouw.nl/immateriele-schade/voor-wie/quickscan. Gezien jouw bericht is het goed om contact te zoeken met ons Serviceloket op 0800 4444 111 zodat zij mee kunnen kijken wat er bij jou gebeurd is.

Fanny 30 april 2023 - 00:32

Raar iets afmelden waar ik me nooit voor aangemeld heb zo word je erin geluisd rare bericht terug ze hadden geen goeie email adres en geen bankrekening nummer en geen bewijs dat ik 25 euro had betaald nu kan ik geen nieuwe aanvraag doen

Hans, IMG 1 mei 2023 - 14:49

Beste Fanny, heb je inmiddels contact gehad met ons Serviceloket of de Haan Advocaten hierover? We kunnen je geen gerichte informatie geven, omdat we geen inzage hebben in je dossier. Het Serviceloket heeft dat wel. Je kunt ze bereiken van maandag tot en met zaterdag tussen 08.00 uur en 17.30 uur op telefoonnummer 0800 - 4444 111.

Grofsmid 6 december 2022 - 09:06

IMG, zijn stelletje oplichters. Mensen met aardbeving schade niet eens helpen alles wordt maar afgewezen. Met immateriële schade wordt ook zo maar afgewezen. En jullie helpen mensen donder op met zo organisatie. Jullie helpen mensen alleen maar meer de vernieling in. Wij zijn behoorlijk al onze eigen vermogen kwijt aan onze woning om te repareren.

Hans, IMG 12 december 2022 - 18:50

Beste Grofsmid, vervelend te lezen dat uw ervaring met ons zo negatief is. Als wij aan aanvraag voor een regeling (gedeeltelijk) afwijzen, staat in het besluit daarover aangegeven op welke gronden we dit besluit nemen. Daartegen kunt u ook bezwaar maken. Als u meer uitleg wilt bij een besluit dan kunt u uw zaakbegeleider benaderen of bellen met ons Serviceloket.

Gutwin Chin 29 december 2022 - 08:28

Ala De Staat een hele economie optuigt met nette woordvoerders maar tevens met schoften als schade beoordeleraars en daarnaast van entiteit naar entiteit verwisselt (CVW~TCMG-IMG) met een old school infrastructuur dan behandel je de slachtoffers net als degenen die je jaren geleden hebt beroofd; slaven. Het zit id DNA waarbij het hier gaat om een kleine 130 MENSEN die door de NAM verder worden opgepakt en ruim 5000 door het IMG. Rapportdossiers liggen verspreid tussen IMG en Assen en we zijn inmiddels 10 jaren verder. CLEAN UP YOUR SHIT, De Staat, de NAM en de Monarchie. Té triest voor woorden.

ca veentjer 10 januari 2023 - 08:33

En dan wordt je afgewezen voor immateriële schade,terwijl je onrustig word als je een vrachtwagen hoort of een vliegtuig laag overkomt denkend daar komt weer een aardbeving.maar een computerprogramma beslist anders. Je gaat toch niet in verweer ,kun je mentaal niet aan

Hans, IMG 19 januari 2023 - 17:51

Beste Veentjer, vervelend dat uw aanvraag is afgewezen. Elke aanvraag immateriële schade wordt door een medewerker beoordeeld en het bestuur van het IMG neemt vervolgens het besluit. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom een aanvraag immateriële schade wordt afgewezen, dit staat gemotiveerd in het besluit dat u hierover krijgt. Wilt u hierbij meer uitleg dan kunt u het beste contact opnemen met uw zaakbegeleider of met een collega van het Serviceloket. Ons loket is bereikbaar van maandag tot en met zaterdag tussen 8.00 uur en 17.30 uur op telefoonnummer 0800 - 4444 111.

Patrick 23 januari 2023 - 13:25

Leg mij dan maar eens uit hoe jullie beslissen. Ik ken iemand van 22 jaar en die heeft 3000 euro gekregen. Hij woont thuis bij zijn ouders. Maar mijn zoon, die in een vergelijkbare situatie zit (thuiswonend op 50 meter van bovengenoemde jongeman en 22 jaar oud) krijgt 0,0! Hoe dan? Waarop gebaseerd? Het is een groot circus bij de IMG en men doet maar wat.

Hans, IMG 24 januari 2023 - 11:38

Beste Patrick, ik kan me voorstellen dat een op zich identieke lijkende situatie ook gelijk zal worden beoordeeld. Toch kunnen er verschillen zijn in de situatie waardoor die de beoordeling en het uiteindelijke besluit ook anders is. Daarbij kijken we eerst naar de feitelijke gegevens over de situatie en kan een vragenlijst worden ingevuld over de persoonlijke ervaring. De uitkomst daarvan verschilt per persoon. In het besluit dat uw zoon heeft gekregen, staat gemotiveerd hoe we tot dit besluit zijn gekomen. Als hierover onduidelijkheid is of als u graag een toelichting wilt, kunt u contact opnemen met het Serviceloket, bereikbaar van maandag tot en met zaterdag tussen 08.00 uur en 17.30 uur op telefoonnummer 0800 - 4444 111. Binnen 6 weken na het besluit kan er ook bezwaar worden ingediend.

Chris Koning 13 februari 2023 - 21:41

Ik heb een aanvraag ingediend voor immateriële schade, gelijktijdig heeft ook mijn man een aanvraag ingediend. We wonen beide op hetzelfde adres. Ik heb inmiddels 3000 euro uitgekeerd gekregen en mijn man, ja ja, 1500 euro. Hoe kán dit! Mijn man heeft bezwaar ingediend, omdat we allebei in dezelfde situatie verkeren en op hetzelfde adres wonen Het antwoord van het IMG is al tweemaal opgeschort Mijn man moet inmiddels al tot september van dit jaar wachten op antwoord. Niet normaal!

Brenda 20 februari 2023 - 12:55

Iedereen die een bedrag heeft ontvangen voor mijnbouwschade , heeft daar ellende van, dan zou toch iedereen recht hebben op minstens die 1500 euro

Hans, IMG 22 februari 2023 - 17:56

Beste Brenda, immateriële schade is een hoogstpersoonlijk recht. Daarnaast speelt ook mee dat er bij de een meer factoren meespelen die de mate van deze schade beïnvloedt dan bij een ander. Door iedereen eenzelfde bedrag toe te kennen, doe je een groep tekort die mogelijk recht heeft op meer vergoeding. En dat willen we voorkomen.

sarina 26 mei 2023 - 17:46

Heeft iemand een idee of je de aanvraag opnieuw in kan dienen? ik heb de vragenlijst niet ingevuld ...

Hans, IMG 30 mei 2023 - 16:09

Beste Sarina, een lopende aanvraag kun je intrekken als er nog geen besluit is. Dit kun je doen via Mijn dossier. Je kunt vervolgens een nieuwe aanvraag doen en de vragenlijst ook invullen. Kom je er niet uit, neem dan met ons Serviceloket contact op. Ze zijn bereikbaar van maandag tot en met zaterdag tussen 08.00 uur en 17.30 uur op telefoonnummer 0800 - 4444 11.

Reactie toevoegen

Deel bij de reactie geen dossiernummer, e-mailadres of telefoonnummer. Bij vragen over uw dossier kunt u contact opnemen met ons Serviceloket via 0800 4444 111.

Reacties die niet over het onderwerp gaan of die onfatsoenlijk taalgebruik bevatten, kunnen worden verwijderd.

Wij vragen u om uw e-mailadres. Uw reactie wordt geplaatst nadat u uw e-mailadres bevestigt. Als u op Versturen klikt, ontvangt u van ons een e-mail met een link. Nadat u op de link klikt, wordt uw reactie geplaatst.

Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.