21 februari 2020

21 reacties

Uitgangspunten smartengeldregeling bekend

Het is een van de nieuwe taken voor het nieuwe Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) dat vrijwel zeker 1 juli start: het vergoeden van immateriële schade (smartengeld). De uitgangspunten voor een smartengeldregeling zijn nu bekend. Het moet eenvoudig zijn, toepasbaar voor meerdere Groningers tegelijk en recht doen aan hun persoonlijke omstandigheden.

Uitgangspunten smartengeldregeling bekend

Immateriële schade is schade die niet direct in geld is uit te drukken zoals een ‘aantasting in de persoon’. Denk hierbij aan psychisch letsel of gederfde levensvreugde. Het wordt daarom ook wel smartengeld genoemd. Het is in geval van Groningen schade die ontstaat door gaswinning in het Groningenveld en alle gevolgen daarvan, waaronder ook het moeten ondergaan van de procedures die nodig zijn voor schadeafhandeling en versterking.

Recht doen aan verschillen

De TCMG kent voldoende gevallen van bewoners die fysieke schade hebben geleden maar van wie niet aangenomen kan worden dat zij daardoor in hun persoon zijn aangetast. Tegelijkertijd kent de TCMG – helaas – ook vele schrijnende gevallen waarin de invloed van de mijnbouwschade op het leven van een bewoner (heel) groot is geweest en die daardoor ernstig in hun persoon zijn aangetast. Het IMG wil een werkwijze ontwikkelen die recht doet aan deze verschillen.

Start na 1 juli

In een brief aan minister Wiebes beschrijft Bas Kortmann, voorzitter van de TCMG en tevens kwartiermaker van het IMG, de uitgangspunten voor deze werkwijze. Het is aan het IMG, dat een onafhankelijk zelfstandig bestuursorgaan wordt, een regeling voor uitkering van smartengeld vast te stellen. Wanneer de uitvoering van de smartengeldregeling precies begint, wordt later bekend. Maar het zal hoe dan ook na de start van het IMG zijn. Zeer waarschijnlijk treedt de Tijdelijke Wet Groningen op 1 juli 2020 in werking en daarmee start ook het IMG.

Het IMG wil bij het bepalen van deze schadevergoeding rekening houden met diverse omstandigheden, zoals de omvang van de schade, de veiligheid, de locatie, het aantal schadeprocedures en de duur ervan. Het moet voor burgers ook mogelijk zijn hun verhaal te doen en gehoord te worden, zodat het IMG er rekening mee kan houden. Op deze manier moet zo veel mogelijk recht worden gedaan aan de persoonlijke situatie van de aanvrager.

Geen exacte wetenschap

De aanpak kan suggereren dat de omvang van de immateriële schade precies valt te berekenen. Het tegendeel is het geval, immateriële schade is immers niet direct in geld uit te drukken. Er wordt daarom gekozen voor het hanteren van diverse criteria. Tegelijkertijd moet er wel oog zijn voor de bijzondere omstandigheden van het geval, die niet in algemene criteria te vatten zijn.

Geen onderscheid procedures

Verder zal IMG niet alleen smartengeld toekennen voor hetgeen bewoners van het aardbevingsgebied in het verleden is overkomen, maar ook als er in de toekomst immateriële schade ontstaat. Het IMG zal dan ook geen onderscheid maken tussen verschillende groepen bewoners aan de hand van het moment waarop hun schade is behandeld (bijvoorbeeld of dit in het verleden bij NAM of het CVW is gebeurd, of dat het gaat om een schademelding bij de TCMG of het IMG).

Maatschappelijke organisaties

Hoewel de uitgangspunten hiermee op hoofdlijnen zijn geschetst, is nog niet bekend hoe de regeling er precies uit komt te zien. Dat zal in de komende periode verder worden uitgewerkt. Het IMG wil hierbij ook de maatschappelijke organisaties de Groninger Bodem Beweging en het Groninger Gasberaad betrekken.

Advies en Gerechtshof

Voorafgaand aan de start van het IMG vroeg de minister aan de Commissie Verheij om te adviseren over een smartengeldregeling. Daarnaast is een recente uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden over smartengeld in Groningen belangrijk. Het IMG is niet gebonden aan het advies of het arrest, maar het IMG zal de inhoud daarvan wel meenemen bij het vaststellen van de inhoud van zijn werkwijze.

Meer informatie

Naar verwachting wordt voor de zomer duidelijk wat de werkwijze precies gaat inhouden, om die vervolgens na de start van het IMG, zeer waarschijnlijk 1 juli 2020, te gaan uitvoeren. Op deze website wordt daar dan meer over bekendgemaakt.

Reageren

Rick 1 juli 2020 - 13:32

en zomaar is 1 juli 1 november geworden. We kunnen deze 4 maanden ook nog wel wachten

Yvonne 3 september 2020 - 09:19

Klopt, dit kan eigenlijk niet. Mensen liggen hier dag in dag uit wakker van. En aardbevingen blijven maar komen. Er is daarom sprake van een stapeleffect. Heel triest dat daar zo mee omgegaan wordt.

Yvonne 3 september 2020 - 09:19

Klopt, dit kan eigenlijk niet. Mensen liggen hier dag in dag uit wakker van. En aardbevingen blijven maar komen. Er is daarom sprake van een stapeleffect. Heel triest dat daar zo mee omgegaan wordt.

henk 1 november 2021 - 10:27

het is vandaag 1 november kan nog steeds niks aanvragen

Martin, IMG 1 november 2021 - 16:45

Hallo Henk, vanaf medio november verwacht het IMG gefaseerd te starten met de uitvoering van deze regeling. Op deze pagina lees je hier meer over: https://www.schadedoormijnbouw.nl/nieuws/eerste-honderd-huishoudens-besluit-immateriele-schade

Harrie Keevel 1 juli 2020 - 14:46

Waar en wanneer kan ik het aanvragen

Jenny, IMG 2 juli 2020 - 14:30

De Smartengeldregeling start vanaf 1 november. We maken nog bekend hoe precies.

Pieter Bouwman 21 november 2020 - 16:36

Hallo Jenny, 1 juli 2020 is niet gelukt en 1 november 2020 is ook al voorbij. Wanneer kunnen we het smartengeld tegemoet zien? Jullie website voorspelt weinig goeds, vooral uitstel en vage afspraken; https://www.schadedoormijnbouw.nl/smartengeldregeling

Miry 16 januari 2021 - 11:09

Het is al lang november 2020 geweest. Wanneer en waar kunnen we reageren?

schulein 5 augustus 2021 - 16:39

kan ik al smartengeld aanvragen

Jenny, IMG 6 augustus 2021 - 10:15

Na de zomervakantie kunnen wij wat meer zeggen over wanneer en hoe we de regeling gaan openstellen. Op deze pagina leest u meer over de vergoeding van immateriële schade, ook wel smartengeld genoemd: https://www.schadedoormijnbouw.nl/nieuws/eerste-groningers-kunnen-immateriele-schade-melden

Anton 6 oktober 2021 - 12:51

Is de zomervakantie al voorbij? Hier wel. Maar met Kerst of volgend jaar Pasen is het natuurlijk ook nog "na de zomervakatie". Gaat mooi: 1 juli -> 1 november -> na de zomervakantie... 🤬

Harrie Keevel 1 juli 2020 - 14:46

Waar en wanneer kan ik het aanvragen

Jacqueline 23 juli 2020 - 16:21

Beetje vreemd dat postcode 9743 er niet tussen zit Ken vele mensen die aardbevingsschade toegekend hebben gekregen hier in de wijk En vele man uren werk hebben verzet

gerard tebbens 12 november 2020 - 16:56

Inmiddels is sint maarten al voorbij en we hebben nog steeds geen duidelijkheid.

Miry 16 januari 2021 - 11:10

Het is inmiddels al lang november 2020 geweest. Wanneer en waar kunnen we nu reageren? Of blijven jullie ook dit onbeperkt eenzijdig uitstellen...

Piet 3 februari 2021 - 14:32

Ik denk dat ze het zo lang uitstellen, onder het mom dat het zorgvuldig moet gebeuren, oftewel je kan je pas aanmelden wanneer Pasen en Pinksteren op 1 dag vallen.

Arjan 8 juni 2021 - 10:51

Een stukje erkenning wordt wel een keer tijd….. in tijd van crisis raken we als overheid 5,1 miljard euro kwijt zonder dat er vragen wordt gesteld. Ik verwacht dat in deze NAM crisis ook geen vragen gesteld gaan worden en dat men royaal compenseert aan dat kleine clubje mensen in NL

Wiersema 15 oktober 2021 - 15:44

Hoe zit het met de stuwmeer regeling? Wordt deze beoordeeld als toegekende schade?

Martin, IMG 1 november 2021 - 11:38

Bedoelt u misschien de keuze voor een vast vergoeding? De stuwmeerregeling is iets anders. Deze liep tot en met 31 december 2019: https://www.schadedoormijnbouw.nl/nieuws/stuwmeer-bijna-opgedroogd.

van Dijk 16 januari 2022 - 10:51

Wacht inmiddels meer dan een jaar op mijn geld mijn geld voor waardevermindering , omdat ik een bedrijf in mijn eigen pand heb waar ik zelf ook in woon, is mijn enigste woonadres, pand staat volledig op mijn naam , staat ook overal gemeld als woonhuis, en maar standaardbriefjes versturen, wij willen het zo eerlijk mogelijk doen en maar verlengen van de procedures, nu weer doorgeschoven naar 1 maart ,wegens grote drukte. Het I.M.G komt aan mijn recht, Het I.M.G moest eens weten wat het geestelijk en mentaal met je doet. Heb het geluk dat ik in mijn omgeving een jurist gevonden heb, die na alle correspondentie van het I.M.G. mij gratis wil bijstaan, Hij zegt door zo met mensen om te gaan kun je inmateriele schade melden, maar hij zegt wacht nog maar even tot begin maart.

Reactie toevoegen

Deel bij de reactie geen dossiernummer, e-mailadres of telefoonnummer. Bij vragen over uw dossier kunt u contact opnemen met ons Serviceloket via 0800 4444 111.

Reacties die niet over het onderwerp gaan of die onfatsoenlijk taalgebruik bevatten kunnen worden verwijderd.

Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.