25 mei 2021

28 reacties

Tot nu toe 1 miljard euro schadevergoeding toegekend

Het IMG heeft in totaal nu 1 miljard euro schadevergoeding toegekend, een stijging van 12,1 miljoen euro ten opzichte van vorige week. Voor fysieke schade is er 614 miljoen euro toegekend, voor waardedaling 386 miljoen euro.

Scheur in ondergrond met meetlat

821 meldingen fysieke schade, 447 meldingen waardedaling

Afgelopen week kwamen er 821 nieuwe meldingen binnen van fysieke schade (scheuren in muren o.a.), 958 zijn er afgehandeld. Er kwamen 447 aanvragen voor de Waardedalingsregeling binnen, 560 werden er afgehandeld. Schademelders beoordelen het IMG met gemiddeld een 7,9 na een besluit over hun aanvraag. 

Interesse vaste vergoeding

Afgelopen week werd door het IMG gecommuniceerd over de nieuwe vaste vergoeding van 5000 euro als snelle en simpele mogelijkheid voor eenvoudige en relatief kleine schades. Via de IMG-website is inmiddels door 2500 mensen gecheckt of ze hiervoor in aanmerking komen. 1300 mensen hebben deze eerste week hun interesse voor de vaste vergoeding geregistreerd.  

Afhandelingsduur schademeldingen

De verwachte doorlooptijd (afhandelingsduur) van een reguliere schademelding is circa 168 dagen. Het IMG streeft ernaar maximaal 182 dagen doorlooptijd te bereiken voor reguliere schademeldingen. Het aantal schade-opnames  bedroeg 911, het aantal adviesrapporten bedroeg 802.

Gerealiseerde doorlooptijd fysieke schademeldingen

Om de  voortgang te meten wordt ook de daadwerkelijk gerealiseerde doorlooptijd berekend. De laatste 2500 besluiten werden in circa 183 dagen afgehandeld. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters zijn naar boven en naar beneden. Bij deze besluiten is het bij 49 procent van de schademeldingen gelukt die binnen een half jaar af te handelen. Er wordt extra geïnvesteerd in het afhandelen van de oudste schademeldingen. Er zijn nu 340 (23 meer dan vorige week) openstaande schademeldingen meer dan twee jaar oud.

Besluit fysieke schade

Er zijn nu 73.536 besluiten genomen over 82.438 aanvragen voor fysieke schade (per besluit worden soms meerdere aanvragen op een adres afgehandeld), 5.296 besluiten betroffen een afwijzing (7,2 procent). Afgelopen week werden 168 aanvragen afgewezen, 18,9 procent van het aantal besluiten in die week.

Besluiten Waardedalingsregeling

In totaal zijn er 94.117 aanvragen ingediend voor de Waardedalingsregeling door 81.143 aanvragers (een aanvrager kan meerdere huizen in bezit hebben (gehad)). Er zijn nu in totaal 86.629 aanvragen afgehandeld, waarbij 22.032 aanvragen zijn afgewezen (circa 25 procent van het totaal).

Gemiddelde beoordeling van aanvragers

De totale beoordeling van het IMG is momenteel een 7,9, gebaseerd op 22.016 reacties sinds de start van de metingen. Het gemiddelde voor besluiten voor fysieke schade is sinds de start een 7,7. Afgelopen week was dit een 7,3. Voor waardedaling is de beoordeling na een besluit nu gemiddeld een 8,1. Afgelopen week was dit een 7,0.

Bezwaren

Afgelopen week kwamen er 47 bezwaren binnen op besluiten fysieke mijnbouwschade. Het percentage bezwaren op besluiten is gelijk gebleven met 4,4 procent. Voor waardedalingsbesluiten kwamen er 88 bezwaren binnen. Het aantal ontvangen bezwaren op besluiten voor die regeling is nu 5,9 procent.

In gesprek met inwoners Appingedam over aanvragen waardedalingsregeling 

Sinds de start van de waardedalingsregeling in juli 2020 hebben inmiddels ruim 94.000. Groningers en Drenten een aanvraag gedaan. Tienduizenden Groningers en Drenten die ook in aanmerking komen, deden dat nog niet. Deze week gaan zaakbegeleiders van IMG in gesprek met woningeigenaren in Appingedam om te ontdekken waarom zij nog geen aanvraag deden. Om ze vervolgens zo goed mogelijk te kunnen helpen om alsnog een aanvraag in te dienen en ze te geven waar ze recht op hebben.

Reageren

K 25 mei 2021 - 19:02

Willen jullie nu applaus??? Regel eerst eens de zaken die nog wachten of on-hold zijn gezet voordat jullie als sinterklaas iedereen zo maar 5000,- gaan uitkeren!

feitjes 25 mei 2021 - 19:34

IMG is van de feitjes elke week, maar wat ik nou zo ontzettend interessant zou vinden zijn de doorlooptijden voor als je een zienswijze / bezwaar hebt ingediend van / tegen je adviesrapport! Dat laten ze denk ik liever niet weten, info is er natuurlijk wel..... Ik daag de IMG uit om hier eens openheid van zaken in te geven. Ik gok: geen reactie....

Martin, IMG 27 mei 2021 - 17:06

Wij geven geen termijn waarbinnen een reactie komt op uw zienswijze, omdat dit verschilt per dossier en situatie. U kunt altijd contact opnemen met uw zaakbegeleider.

Reactie 25 mei 2021 - 20:24

Ik meende gelezen te hebben dat dat 6 weken kan/mag duren.

feitjes 26 mei 2021 - 15:20

Heb je een linkje wellicht?

Appingedam 9902 25 mei 2021 - 20:24

Wij hebben een bezwaarschrift ingediend en hebben een hoorzitting gehad. Ons werd verteld dat ze nog geen besluit konden nemen omdat ze de actuele status nog niet binnen hadden van het ncg over sloop en nieuwbouw. Wij hebben alles netjes aangevraagd volgens het protocol van het img. Nu kregen wij uitstel van 3 maanden en die is inmiddels verlopen,en nog geen fatsoenlijk terug ontvangen gvd,dikke zooitje daar bij img

Martin, IMG 27 mei 2021 - 17:07

Heeft u na het verstrijken van de 3 maanden geen brief gehad van het IMG? Dan adviseer ik u om contact op te nemen met uw zaakbegeleider, of te bellen met ons serviceloket via t. 0800 - 4444111.

@Appingedam 9902 26 mei 2021 - 08:41

Wanneer een termijn wordt overschreden dan kun je dit middel inzetten: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bezwaar-en-beroep/vraag-en-antwoord/beslissing-aanvraag-bezwaar-te-laat

Sint Nicolaas en Zwarte Piet 26 mei 2021 - 10:01

Of het rondstrooien met geld richting melders van lichte (of nauwelijks noemenswaardige) schade zo verstandig is, betwijfelen wij ernstig. Maar wellicht draagt het bij aan de populariteit van het IMG in Groningen. Wellicht een uitnodiging aan velen om weer een aardig hapje uit de IMG-ruif te gaan pakken. Zwarte Piet vindt echter, dat het tegelijkertijd in de kou zetten van gedupeerden met ernstige mijnbouwschade ( in de randgebieden) toch echt als pure discriminatie moet worden gekwalificeerd!Het heeft niets van doen met rechtvaardige en ruimhartige schadeafhandeling.Die doelstelling mag het IMG wel schrappen intussen. Een warme (maar niet zo vriendelijke) groet uit Spanje.

Martin, IMG 27 mei 2021 - 17:13

Beste Sint & Piet, het besluit vaste vergoeding heeft het IMG niet genomen om aan populariteit te winnen. Doordat het IMG mensen vanaf nu de keuze biedt om relatief eenvoudige schades voortaan af te handelen met een vaste vergoeding, ontstaat er meer capaciteit voor de afhandeling van meer complexe schades die meer tijd en aandacht vergen. Een koude, herfstachtige (maar wel vriendelijke) groet uit Groningen.

SJAPPIE 18 juli 2021 - 10:24

Mooi dat Sint en Piet niet meer welkom zijn in NL , mooi in Spanje blijven , of heb je daar ook aardbevingen?

Bari 26 mei 2021 - 20:13

In plaats van bij mensen op bezoek om dat te vragen een nieuw regeling bedenken voor gedupeerden die toen de mini compensatie van de NAM kregen en nu geen gebruik kunnen maken van die regeling, Daar wachten wij nog op!

Mark 27 mei 2021 - 08:16

En nog steeds heb ik geen brief gekregen, ten eerste om te zeggen dat mijn dossier on hold stond en ten tweede geen brief met de uitleg dat het dossier weer opgepakt zou worden. Dit moet ik allemaal zelf vernemen via mijn zaakbegeleider (die verder niks kan doen dan info geven). De informatieverstrekking laat te wensen over. De looptijd van mijn dossier is inmiddels ook al meer dan de maximale looptijd die er voor gegeven is.

Rick 27 mei 2021 - 09:27

Pfff... Ik kan jou de handschudden Mark!...... Voor ons hetzelfde recept!!!!

Sint Nicolaas 27 mei 2021 - 17:58

Dank voor je reactie, Martin. Piet en ik zijn echter incognito op bezoek geweest bij o.a. wat mensen met ernstige en complexe mijnbouwschade bij de UGS Norg. Zij zijn onthutst door het rigoureuze besluit van het IMG om het Wettelijk Bewijsvermoeden daar tot lege huls te verklaren. Dat het ÌMG schijnbaar vindt, dat dat het wel meevalt met het mijnbouwgeweld van de NAM in de UGS. En dat de vele duizenden meldingen in de laatste jaren, een verzinsel zijn. Ik heb de schades met eigen ogen gezien, en ben erg geschrokken. Het IMG lijkt de meldingen helemaal niet serieus te nemen. Ik zou zeggen: bezin u op uw eigenlijke missie en taak. Het zou toch jammer zijn als al deze gedupeerden het IMG als tegenstander en tegenwerker gaan ervaren. Deze schademelders ervaren de behandeling door het IMG helaas allesbehalve als rechtvaardig en ruimhartig! Succes maar weer, Martin, en geef ook maar wat door aan je bazen.

Martin, IMG 28 mei 2021 - 16:26

Op mijn beurt dank voor uw reactie. Weet dat de signalen die via deze en andere kanalen bij ons goed gelezen en zeer serieus genomen worden.

De sint 27 mei 2021 - 18:25

Als het img Appingedam al onrechtvaardig de schades toekent.... Valt Norg al helemaal buiten de sinterklaasboot. Ga maar lekker slapen sinterklaas net als je paard.

Jan 28 mei 2021 - 15:50

IMG hoe kan het dat wij een brief krijgen dat ons rapport nu een aantal weken geleden on hold is (terwijl die al vanaf 25 mei 2020 loopt) en buren van ons gewoon bericht krijgen dat hun 2e ingediende rapport in de afgelopen weken is goedgekeurd en dus erkend is 'm.b.t schade door mijnbouw en voor de 2e keer geld krijgen (4.000 euro) bovenop het de al reeds uitgekeerde edrag van 18.000 euro. Hoe kan het IMG, dan mijn naaste buurman (muur aan muur en het zelfde huis) na een zienswijze het rapport word goedgekeurd in de afgelopen 4 week als zijnde schade door mijnbouw en 16.500 op zijn bankrekening krijgt om vervolgens 2 weken geleden door jullie (ja het IMG) gebeld te worden dat jullie nog even de 5 scheurtjes hebben bekeken die in eerste instantie waren afgekeur, vervolgens toewijzen en als mijn buurman met het berekende bedrag van 1.200 euro akkoord gaat dat hij dat deze week op de rekening krijgt gestort. Dus jullie Het IMG bepaalt dus even in de afgelopen 2 week dat afgekeurde scheuren alsnog worden toegewezen en erkend als schade boor mijnbouw terwijl ons rapport al vanaf 25 mei loopt en nu ineens opnieuw wordt bekeken omdat een deskundige ons rapport heeft beoordeelt en die vervolgens sterk afwijkt dan van mijn buren. Om ons heen worden de afgelopen 4 week diverse daken voorzien van zonnepanelen en als men erna vraagt horen wij alleen maar dat van alle huizen de schades zijn toegekend aan mijnbouwschade en grote bedragen zijn uitgekeerd. En dat in de afgelopen 4 weken!!! Hoe kan het dan dat nog steeds rapporten en schades worden toegekend en erkend bij onze buren en ons rapport ligt er maar en moet ineens opnieuw bekeken worden. En 2 weken geleden benaderen jullie zelf mijn buurman om nog eens afgekeurde scheuren toe te wijzen en het daarvoor bepaalde bedrag uit te keren

Jan 28 mei 2021 - 15:57

En de 25 mei die ik vermeld heb is 25 mei 2020. Toen is de aanvraag ingediend. In 2020.....en in de afgelopen 4 weken worden gewoon 2e aanvragen ingediend en toegekend. En dat mijn buurman door jullie zelf gebeld word over afgekeurde scheurtjes na een zienswijze, terwijl het rapport is afgehandeld en uitbetaald....bepalen jullie nog eens dat de afgekeurde scheurtjes ALSNOG worden uitbetaald. En dan moeten wij horen dat er door deskundige bureaus fouten zijn gemaakt door rapporten goed te keuren waardoor onze buren geluk hebben gehad en dat ze 12.500....18.000 ....16.500 hebben ontvangen. Terwijl in de afgelopen maanden en in de afgelopen weken en dus zelfs in de afgelopen 2 week scheuren bij onze buren worden toegekend en aangemerkt als schade door mijnbouw. Zelfs dus afgekeurde scheuren bij mijn buurman waarover jullie Het IMG met mijn buurman over hebben gebeld.

Barisa 29 mei 2021 - 11:22

Wat zijn ze mee bezig, echt gen woorden voor!

Jan 31 mei 2021 - 10:25

Ik heb slechts 1 vraag: kunnen de mensen waarvan de dossiers "on hold" gezet zijn van dit enkele feit op de hoogte gesteld worden, met daarbij de reden waarom en de verwachte reactietijd?

Martin, IMG 1 juni 2021 - 09:13

Hallo Jan, ik begrijp hieruit dat jij nog geen brief hebt gehad? Dan adviseer ik jou om contact op te nemen het je zaakbegeleider of te bellen met ons serviceloket via t. 0800 - 4444111.

Ey 3 juni 2021 - 22:56

Week geleden een email gestuurd naar mijn zaakwaarnemer, met de vraag waarom ik geen brief heb ontvangen en wat de status is van mijn (stilgelegd) dossier. Helaas geen enkele reactie!!

Jenny, IMG 12 juni 2021 - 14:30

Ik snap dat u een reactie verwacht. Ik kan u via deze weg echter niet helpen, omdat ik niet weet wie uw zaakbegeleider is. Mijn advies is er nog een telefoontje aan te wagen.

Jan2 31 mei 2021 - 16:35

Not even in your wildelst dreams mate! Maw dream on boy!

Alex 7 juni 2021 - 21:39

Alle zaken die nu nog her-beoordeeld moeten worden komen potentieel in aanmerking voor de € 4000 waardevermeerderingssubsidie. Deze regeling moet voor 1/10/2021 zijn aangevraagd om hiervoor in aanmerking te komen. Welke garantie is er voor zaken die op dat moment nog niet zijn beoordeeld door de trage beoordelingsmethodiek? Het kan toch niet zo zijn dat de zaken die vertraagd zijn bij de beoordeling, niet in aanmerking komen voor de subsidie van € 4000?

Roel 9 juni 2021 - 16:38

1 Miljard aan schade voor de gedupeerden en 1,56 miljard euro voor de zakkenvullers.

SJAPPIE 18 juli 2021 - 10:30

Nederland is mooi !

Reactie toevoegen

Deel bij de reactie geen dossiernummer, e-mailadres of telefoonnummer. Bij vragen over uw dossier kunt u contact opnemen met ons Serviceloket via 0800 4444 111.

Reacties die niet over het onderwerp gaan of die onfatsoenlijk taalgebruik bevatten, kunnen worden verwijderd.

Wij vragen u om uw e-mailadres. Uw reactie wordt geplaatst nadat u uw e-mailadres bevestigt. Als u op Versturen klikt, ontvangt u van ons een e-mail met een link. Nadat u op de link klikt, wordt uw reactie geplaatst.

Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.