4 juli 2022

57 reacties

Start regeling immateriële schade minderjarigen begin 2023

De uitvoering van de regeling voor immateriële schade bij minderjarigen start niet deze zomer, maar in het eerste kwartaal van 2023. Het IMG heeft besloten eerst de huidige schaderegelingen verder te ontwikkelen. Dat legt een groot beslag op de beschikbare ICT’ers. Voor de meest schrijnende situaties bij minderjarigen is het al wel mogelijk een aanvraag te doen.

mensen dijk waddenzee

Uitvoeringscapaciteit

Bij het IMG lopen momenteel regelingen voor fysieke schade (scheuren in muren), waardedaling en immateriële schade (bij volwassenen). Er zijn inmiddels ruim 285.000 schademeldingen gedaan, waarvan er bijna 260.000 zijn afgehandeld, waarbij ruim 1,4 miljard euro is toegekend. Wekelijks komen er nu ruim 2.000 schademeldingen bij.

Bij alle regeling vinden nieuwe ontwikkelingen plaats, zoals de actualisatie van waardedaling, invoering van de vaste vergoeding voor fysieke schade en verbetering van het aanvraagsysteem voor bezwaren. Eveneens noodzakelijke aanpassingen die een fors beslag leggen op de beschikbare ICT-capaciteit.

Onmogelijke keuzes

“Bij immateriële schade zijn er potentieel duizenden kinderen waarvoor aanvragen binnen kunnen komen. Automatisering is onontbeerlijk en dat geldt voor alle schaderegelingen. Iedereen kampt met beschikbaarheid van mensen, zeker in de ICT. We moeten daarom onmogelijke keuzes maken. Gelukkig kunnen we wel soelaas bieden voor de meest ernstige situaties van leed en verdriet bij gezinnen”, zegt bestuursvoorzitter Bas Kortmann.

Gefaseerde invoering

Momenteel wordt de regeling voor immateriële schade voor volwassenen gefaseerd ingevoerd. Verwachting is dat deze begin 2023 voor alle volwassenen zal zijn opengesteld. Dan zou ook de regeling voor minderjarigen moeten starten. Voordeel is dat de vergoeding voor minderjarigen wordt afgeleid van de beoordeling van de thuissituatie zoals ouders die dan al hebben gehad. Het maakt de regeling voor kinderen dan zeer eenvoudig.

Voorbereiding samen met minderjarigen voortgezet

Het IMG blijft ondertussen gesprekken voeren met minderjarigen en deskundigen over de impact van de bevingen op de minderjarigen in Groningen. De bevindingen worden gebruikt voor de communicatie in en rond de aanvraagprocedure. Zo is een workshop gehouden met de leerlingenraad van een Groningse middelbare school en worden er gesprekken gevoerd met ouders die zelf een toekenning van immateriële schade hebben gehad en dat mogelijk voor hun kinderen ook willen aanvragen.

Uit die gesprekken blijkt dat onder minderjarigen de impact van bevingen verschillend wordt beleefd. Een deel merkt er niet veel van, maar een deel wel, bijvoorbeeld omdat ze merken dat hun ouders kampen met stress, onzekerheid en verdriet door de bevingen als gevolg van de gaswinning. Tegelijk geven ze aan dan terughoudend te zijn hun ouders hun eigen ervaringen te vertellen omdat ze hen niet extra willen belasten.

Uitzonderlijke situaties

Bij het IMG zijn er vanuit kern van het effectgebied van bevingen, nu circa 15.000 aanvragen voor vergoeding van immateriële schade gedaan door volwassenen, circa 9.500 zijn er afgehandeld. Dat gaat bij vrijwel iedereen via een gestandaardiseerde procedure. In zeer uitzonderlijke, schrijnende situaties gebeurt dat op basis van maatwerk. Als daar kinderen bij betrokken zijn, worden die daarin meegenomen.

Komende tijd moet analyse gaan uitwijzen bij hoeveel huishoudens vergoeding voor immateriële schade wordt toegekend en waarbij er ook sprake van inwonende minderjarige kinderen is. Voor meerderjarige inwonende kinderen is het overigens al wel mogelijk een vergoeding aan te vragen. Ook als ze uit huis zijn, wordt de tijd dat ze thuis woonden meegewogen.

Meer dan vergoeding

Er is naast de regeling ook een verhalenplatform beschikbaar via het IMG waarin verhalen over de bevingen en het eventuele leed van procedures gedeeld kunnen worden door volwassenen. Het delen van het verhaal draagt voor sommigen bij aan erkenning van leed. Het IMG onderzoekt of en op welke manier er bij minderjarigen en hun ouders behoefte is om aanvullend op de financiële vergoeding een andere vorm van erkenning te bieden voor leed en verdriet.

Reageren

Leger aan juristen 4 juli 2022 - 15:13

Schandalig, Schandalig, tenenkrommend. Wel een leger aan juristen kunnen aannemen maar even vergeten de ict goed in te richten. En nu weer achter de feiten aanlopen, dat niet willen toegeven en wijzen naar de capaciteit en arbeidsmarkt. Wanbeleid is het. Niets meer en minder Incapabel mijnbouwschadeinstituut groningen

Sjoerdtsje, IMG 6 juli 2022 - 08:59

Wij vinden het net zo vervelend als u. Zoals aangegeven in het nieuwsbericht moeten wij eerst de huidige schaderegelingen verder ontwikkelen. Voor de meest schrijnende situaties bij minderjarigen is het al wel mogelijk een aanvraag te doen.

Fam veendorp 13 oktober 2022 - 20:00

“Voor de meest schrijnende situaties bij minderjarigen is het al wel mogelijk een aanvraag te doen.“ Waar?

Ruth 17 augustus 2022 - 19:18

Eens met de laatste stelling!

F. Ottens 4 juli 2022 - 15:15

Wij willen als gedupeerden volwassenen ook nu graag meegenomen worden. We hebben bevingen met meerdere keren schades meegemaakt, deelversterkingen, enz. Ellende op ellende. Nu uit het gebied vertrokken, maar nog steeds woning in bezit. Dan mag je nu volgens IMG niet meedoen: sluit u maar achteraan.

F. Ottens 7 juli 2022 - 11:49

Even ter verduidelijking. De woning staat in het aangewezen postcode gebied. Kregen daar ook een mail van. Ik ben nog steeds eigenaar. Maar omdat we inmiddels vertrokken zijn, waren we geen "bewoner" meer en mogen (voorlopig?) niet meedoen.

Martin, IMG 20 juli 2022 - 08:58

Als u na een verhuizing niet meer in het effectgebied woont kunt u nog steeds recht hebben op een vergoeding voor immateriële schade. Hierbij is het van belang dat u na de beving in Huizingen in 2012 in het effectgebied hebt gewoond en voldoet aan de overige voorwaarden, deze kunt u nalezen op onze website: https://www.schadedoormijnbouw.nl/immateriele-schade

Peter 4 juli 2022 - 23:31

Graag antwoorden op alle vragen mbt het beoordelingskader. Ik begrijp dat het complex is maar een fatsoenlijke onderbouwing hoeft geen jaar te duren. Ik vermoed steeds meer dat de onderbouwing bewust door het IMG wordt achter gehouden, omdat er zaken niet kloppen! Goed bezig om ons vertrouwen te winnen, niet dus.

F. Ottens 20 juli 2022 - 11:41

Beste Martin, dank voor uw reactie. Ik heb de link gevolgd en de quickscan ingevuld. Ik voldoe aan alle eisen. Maar in de tekst en uitleg die ik eerder van IMG kreeg werd duidelijk vermeld "Huidige bewoner..." en ik werd op program gezet voor Dec 2022-maart 2023. Dit vind ik vreemd en oneerlijk. Of is de regeling veranderd zonder mededeling aan mij?

Martin, IMG 25 juli 2022 - 09:18

De regeling is niet veranderd. U geeft aan dat verhuisd bent, maar de woning nog wel bezit. Bij immateriële schade gaat het om inbreuk op het dagelijks leven. Daarom is het van belang of u er ook woonde. Woonde u in het effectgebied na de beving in Huizinge van 16 augustus 2012? En woonde u daar toen u meerdere schades had en toen uw woning versterkt moest worden? Dan kunt u nog steeds een aanvraag doen voor immateriële schade. Het moment waarop u een aanvraag kunt doen, hangt af van de postcode waar u nu woont.

p van der meij 15 augustus 2022 - 13:52

En hoe zit het met de aanvraag voor kinderen die inmiddels meerderjarig zijn? Hierover vind ik niets op de website.

Hans, IMG 17 augustus 2022 - 14:49

Een vergoeding voor immateriële schade voor minderjarige kinderen kunt u aanvragen in het eerste kwartaal van 2023. Meer informatie hierover vindt u in ons recente nieuwsbericht: https://www.schadedoormijnbouw.nl/nieuws/start-regeling-immateriele-schade-minderjarigen-begin-2023

P. vd meij 17 augustus 2022 - 18:16

Dank vd reactie, maar de vraag is hoe zit het met kinderen die inmiddels 18+zijn?

Hans, IMG 19 augustus 2022 - 10:14

Beste P. van der Meij, kinderen die meerderjarig zijn, kunnen nu ook al een aanvraag doen in de regeling voor volwassenen. De regeling wordt gefaseerd ingevoerd, op onze website ziet u welk postcodegebied al is opengesteld. Omdat meerderjarige kinderen geen eigenaar zijn, wordt de aanvraag wel iets anders beoordeeld. Meer informatie hierover vindt u op onze website: https://www.schadedoormijnbouw.nl/immateriele-schade. Daar vindt u ook de zogenaamde quickscan; daarmee kunt u zien of een aanvraag voor immateriële schade zinvol lijkt om te doen.

Dirk K 30 augustus 2022 - 21:45

Hallo, Wij zijn eigenaar van twee woningen. 1 waar wij wonen en bijna geen schade is geweest en daarvoor kunnen wij inmateriele schade aanvragen. De andere waar heel veel schade is, onbewoonbaar is en waardoor ons leven volledig kapot wordt gemaakt kunnen wij niets, maar dan ook niets aanvragen. Dit is toch niet normaal!!! Ik hoor graag hoe dit leed gecompenseerd gaat worden?

Sjoerdtsje, IMG 5 september 2022 - 10:11

Beste Dirk, als je eigenaar bent van meerdere woningen, dan kun je alleen een vergoeding voor immateriële schade krijgen voor de woning waar je in woont. Ik kan me voorstellen dat je hier graag wat meer uitleg over wilt. Daarvoor kun je het beste even contact opnemen met je zaakbegeleider.

Linda 21 april 2023 - 14:24

Beste, Ik wil een aanvraag doen voor m'n dochter minderjarig. Ik heb nl een vergoeding gekregen en kom er net achter het dus ook voor inwonende kinderen kan. Dat wil ik dus aanvragen, ben gemachtigd inmiddels maar de site zegt dat het niet kan.. en nu? En we zijn net verhuisd, de vergoeding gekregen op basis van voorgaande jaren aan gewoonde plekken. Dit moet dan geen invloed erop hebben neem ik aan? Hoe vul ik het voor haar in?

Hans, IMG 24 april 2023 - 18:11

Beste Linda, voor de regeling immateriële schade voor minderjarigen worden onze systemen klaargemaakt. Dit betekent dat er op dit moment nog geen aanvraag gedaan kan worden voor minderjarigen. Dat kan wel tegen het einde van de zomer, dan verwachten we onze systemen gereed te hebben om een aanvraag soepel te laten verlopen. In onze berichtgeving over de regeling voor minderjarigen hebben we aangegeven dat die vanaf het einde van de zomer in werking treedt. Wat betreft de verhuizing; die heeft geen invloed op een aanvraag die gaat over de periode dat u en uw dochter in een woning woonden in Gronings aardbevingsgebied.

Merel 21 oktober 2022 - 22:26

Goedenavond, Is de uitkering voor minderjarigen een vast bedrag, of ishet bedrag afhankelijk van wat de ouders hebben gekregen? En hoe hoog zou deze schadevergoeding dan zijn?

Hans, IMG 25 oktober 2022 - 15:21

Beste Merel, bij de aanvragen immateriële schade voor minderjarigen werken we met vaste bedragen. De vergoeding voor het kind is ongeveer een derde van de vergoeding voor immateriële schade die aan een van de wettelijk vertegenwoordiger(s) is toegekend. Deze bedragen en meer informatie vind je op: https://www.schadedoormijnbouw.nl/immateriele-schade/voor-wie

Ronald 23 oktober 2022 - 20:42

Hoe zit het met de aanvraag voor minderjarigen als je inmiddels gescheiden bent? Ik heb zelf de aanvraag al gedaan en mijn ex-partner heeft ook een brief gehad om de aanvraag te doen. Dochter staat nu ingeschreven bij ex-partner en we hebben samen een co-ouderschap. Betekent dit dat mijn ex-partner de aanvraag kan doen en ik dus nergens recht op heb voor onze dochter?

Martin, IMG 24 oktober 2022 - 15:05

Hallo Ronald, de vergoeding voor kinderen tot en met 17 jaar kan worden aangevraagd door één van de wettelijk vertegenwoordigers. Voorwaarde is dat één van de wettelijk vertegenwoordigers een vergoeding heeft ontvangen voor immateriële schade. Ben je beide wettelijk vertegenwoordiger? Dan vraag jij of je ex-partner de vergoeding voor je dochter aan. Deze vergoeding is bedoeld voor jouw dochter en de hoogte van een eventuele vergoeding hangt af van de hoogte die jij of jouw ex-partner hebben ontvangen voor immateriële schade. Heb je een ander bedrag ontvangen dan je ex-partner? Dan gaan we uit van het hoogste bedrag om de hoogte van de vergoeding voor jouw dochter te bepalen. Zie ook: https://www.schadedoormijnbouw.nl/immateriele-schade/voor-wie

Ronald 24 oktober 2022 - 15:32

We zijn beide wettelijk vertegenwoordiger maar mijn dochter staat ingeschreven op het adres van mijn ex-partner. Kan ik dan ook de aanvraag gewoon doen? En vanaf wanneer is dit aan te vragen?

Hans, IMG 7 november 2022 - 17:04

Beste Ronald, voor een aanvraag voor uw dochter is het niet van belang bij wie ze ingeschreven staat. Wat wél van belang is dat u of uw ex-partner een vergoeding krijgt of al heeft gekregen voor immateriële schade. U geeft aan dat u wel een aanvraag heeft gedaan. Pas nadat u (en/of uw ex-partner) een positief besluit heeft ontvangen kan een vergoeding voor uw dochter aangevraagd worden. We verwachten dat dit in de loop van 2023 mogelijk wordt. Wij informeren te zijner tijd de wettelijk vertegenwoordiger(s) die een vergoeding heeft/hebben gehad over de mogelijkheid om een aanvraag te doen voor de kinderen tot en met 17 jaar. Ontvangen zowel u als uw ex-partner een vergoeding voor immateriële schade? Dan raden we aan om onderling te overleggen wie de aanvraag doet en elkaar daarover te informeren. De vergoeding is immers bedoeld voor uw dochter.

Rogier 9 november 2022 - 14:20

Mijn partner en ik hebben inmiddels een vergoeding ontvangen voor de immateriële schade. Nu hebben we beide 2 kinderen die op dit moment de leeftijd hebben van 16 en 19 jaar. Géén informatie is te vinden over kinderen die ten tijde van de zware bevingen vanaf 2012 minderjarig waren en nu volgens de wet meerderjarig zijn geworden. Gaat dit geval worden tussen wal en schip? Ik en vele met mij zouden willen weten hoe dit opgepakt gaat worden...

Hans, IMG 28 november 2022 - 17:14

Beste Rogier, er komt in de loop van volgend jaar een regeling voor immateriële schade voor kinderen tot en met 17 jaar. Of een kind een vergoeding krijgt, hangt er vanaf of één van de wettelijk vertegenwoordigers (meestal de ouders) een vergoeding heeft gehad voor immateriële schade. De regeling voor kinderen is een afgeleide van de volwassen regeling, zie ook: https://www.schadedoormijnbouw.nl/immateriele-schade/voor-wie. Voor kinderen onder de 18 jaar kan te zijner tijd een aanvraag gedaan worden. Daarbij kijken we naar de leeftijd op het moment van de aanvraag. Een kind van 18 jaar of ouder kan zelf een vergoeding aanvragen. Wanneer die aanvraag gedaan kan worden, hangt af van de woonplaats. Zie ook: https://www.schadedoormijnbouw.nl/immateriele-schade/wanneer-aanvragen.

Stoppels 9 december 2022 - 14:29

Wij hebben in de eerste helft van dit jaar een aanvraag gedaan en ook iets ontvangen. Ik kon op dat moment niets vinden over een vergoeding voor meerdere jarige kinderen en op advies van een medewerker van IMG hebben mijn dochters zelf een aanvraag ingediend. Deze is afgewezen. Omdat er toen geluiden kwamen dat minderjarige kinderen (waarschijnlijk) wel een deel konden gaan ontvangen ben ik in protest gegaan. Dit vooral om dezelfde reden als Rogier hierboven. Naar mijn mening vallen ze nu tussen wal en schip. Helaas is dit protest nog steeds in behandeling, het beslissingstermijn wordt steeds verlengt. Het lullige is nu dat meerdere vriendinnen van mijn dochters nu aanvragen indienen en allemaal 1500 euro (of meer) ontvangen. En dat terwijl wij meer schades ed hebben gehad dan zij. Hoe ga ik aan mijn dochters uitleggen dat zij tot nu toe niks krijgen en hun vriendinnen wel, waarschijnlijk alleen omdat zij in een andere wijk wonen???

Sjoerdtsje, IMG 21 december 2022 - 12:14

Ik kan mij voorstellen dat dit bij u vragen oproept. Ik raad u aan om contact op te nemen met ons serviceloket via T. 0800 4444 111. Zij kunnen in uw dossier kijken en uw vragen beantwoorden.

Diana 21 december 2022 - 19:50

Mijn zoon en dochter zijn inmiddels het huis uit. Mijn zoon heeft een vergoeding gehad van 1500 euro. Mijn dochter die niet meer in het aardbevingsgebied wil wonen kan niet aanvragen. Zijn beide minderjarig. Waarom kan mijn zoon wel aanvragen en mijn dochter niet.

Sjoerdtsje, IMG 22 december 2022 - 10:43

Hallo Diana, dat is lastig te zeggen zonder in je dossier te kijken. Ik raad je aan om contact op te nemen met ons serviceloket T. 0800 4444 111. Zij kunnen dit voor je nakijken.

Marielle 3 januari 2023 - 11:02

Is er enig zicht op wanneer immateriële schade aangevraagd kan worden voor minderjarige? Krijg je daar ook bericht van?

Hans, IMG 12 januari 2023 - 16:05

Beste Mariëlle. De bedoeling is om deze regeling in de eerste helft van 2023 open te stellen. Als hierover concreet meer bekend is, gaan we hierover communiceren, onder andere via onze website en social media.

gerrit koenderink 9 januari 2023 - 14:08

waar en wanneer kan ik aanvraag doen voor mijn kinderen betreft immateriële schade

Hans, IMG 12 januari 2023 - 16:36

Beste Gerrit, de regeling voor minderjarigen is nog niet opengesteld. We streven ernaar dit in de eerste helft van 2023 te doen. Een concrete datum heb ik nu dan ook niet. Uiteraard gaan we hierover communiceren onder andere op onze website.

Kees 12 januari 2023 - 07:08

Wanneer kun je voor kinderen tot 17 jaar immatriele schade aanvragen Zou toch binnenkort moeten kunnen ?

Hans, IMG 12 januari 2023 - 16:42

Beste Kees, in de eerste helft van 2023 is het de bedoeling dat we de regeling openstellen. Als hierover meer bekend is, gaan we dit uiteraard melden op onze website en social media.

Louise 6 februari 2023 - 12:16

Hans, IMG 17 augustus 2022 - 14:49 Een vergoeding voor immateriële schade voor minderjarige kinderen kunt u aanvragen in het eerste kwartaal van 2023..... We zitten nu in Februari 2023 en dit valt onder het eerste kwartaal van het nieuwe jaar 2023... wanneer kan dit dan aangevraagd worden? dit zal dan deze maand moeten kunnen of maart?

Hans, IMG 7 februari 2023 - 16:06

Beste Louise, de openstelling staat gepland op eind maart/begin april. Houdt u voor de openstelling onze website in de gaten. Daarnaast willen we ouders die zelf een vergoeding voor immateriële schade hebben ontvangen en waarvan wij weten dat ze kinderen hebben onder de 18 jaar actief aanschrijven met informatie over deze regeling kinderen en jongeren.

Kees 24 februari 2023 - 11:26

Goedemorgen Is er al meer bekend over imatriele schade voor minderjarigen Duurt wel lang.zei hebben er recht op kunnen we uitgaan van eind maart /begin april ??

Antje 22 februari 2023 - 10:39

Allemaal leuk en aardig die vergoedingen maar trek 1 lijn mijn oudste dochter is 18 en krijgt 1500 euro omdat de jongste 16 is zou zij 500 euro krijgen dit is toch van de zotte beide hebben ze aardbevingen meegemaakt beide dezelfde stress en spanningen en slapeloze nachten na een beving in de nacht inmateriële schade is ook niet in geld uit te drukken maar hou het dan in ieder geval gelijk!

Siebe 6 maart 2023 - 16:20

In dit artikel en op jullie website staat regelmatig 'kinderen' of 'minderjarigen'. Bedoelen hiermee de leeftijd van deze doelgroep nu of ten tijde van de aardbevingen (vanaf 2012)? Dit met name voor de regel: "De vergoeding voor het kind is ongeveer een derde van de vergoeding voor immateriële schade die aan de wettelijk vertegenwoordiger(s) is toegekend".

Anoniem 8 maart 2023 - 13:44

Dit is een stukje tekst op website: "Op 17 december 2019 heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden uitspraak gedaan over de aanspraak van gedupeerden van mijnbouwschade op vergoeding van (onder meer) immateriële schade. Het hof komt tot de conclusie dat in de situatie waarin een woning meer dan eenmaal mijnbouwschade heeft opgelopen, aangenomen kan worden dat de betrokken bewoner in zijn persoon is aangetast. In oktober 2021 heeft de Hoge Raad dit arrest van het gerechtshof in de daaropvolgende cassatieprocedure in stand gelaten. Het hof vindt dat in die gevallen minimaal € 2.500 (per persoon) aan vergoeding voor immateriële schade moet worden toegekend. Dat bedrag kan in individuele gevallen worden verhoogd met € 1.250 per extra schadegeval." Waarom is de vergoeding voor immateriële schade dan in sommige gevallen € 1500 euro?

Hans, IMG 30 maart 2023 - 17:02

Wij hebben gekozen voor een bredere aanpak om immateriële schade te vergoeden. Met de immateriële schaderegeling van het IMG is het voor een veel grotere groep Groningers mogelijk om in aanmerking te komen voor een vergoeding. Het IMG houdt bij het beoordelen van een aanvraag immers rekening met meerdere indicatoren (locatie, veiligheid, omvang schade en doorlooptijd) om de impact van de aardbevingsproblematiek op de bewoner in te schatten. Ook mensen die slechts één keer met fysieke schade te maken hebben gehad, en daarvoor bijvoorbeeld een vergoeding op basis van de Stuwmeerregeling hebben ontvangen, kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding voor immateriële schade. Hetzelfde geldt voor mensen die nooit met fysieke schade te maken hebben gehad, maar bijvoorbeeld wel met versterkingsmaatregelen. Bovendien wegen we de persoonlijke ervaring van bewoners mee door middel van de Persoonlijke Impact Analyse. Op basis daarvan kunnen we vergoedingen toekennen tussen de € 1.500 en € 5.000 per persoon. In uitzonderlijke situaties kan de vergoeding hoger uitvallen. Overigens hebben we de maatschappelijke organisaties en de overheid naar aanleiding van het rapport van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen een vergaand pakket met voorstellen aangeboden waarmee de schadeafhandeling milder, menselijker en makkelijker kan worden. Daarin is onder meer voorgesteld om de immateriële schaderegelingen verder te verbreden. We hebben de Tweede Kamer en het kabinet gevraagd om snel tot politieke besluitvorming te komen, zodat we verbeteringen ten aanzien van de immateriële schaderegelingen zo snel mogelijk kunnen doorvoeren.

Kor 12 maart 2023 - 13:01

Mijn dochter is in november 18 geworden. Wij hebben als ouders beide een schadevergoeding voor immateriële schade ontvangen. Mijn dochter heeft onlangs ook geprobeerd om een vergoeding aan te vragen, de regeling is opengesteld in ons gebied. Zij heeft net als wij veel stress ervaren. Nadat de basisgegevens zijn ingevuld verschijnt de mededeling dat het er op lijkt dat ze niet in aanmerking komt en dat het geen zin heeft om de persoonlijke impact analyse in te vullen. Ik vind dat schandalig. Nu heb ik een paar concrete vragen aan het IMG, graag ook een concreet antwoord en kom svp niet aan met een antwoord als dat het systeem bepaalt wanneer wel en wanneer niet. Concrete vraag 1: Klopt het dat niemand van 18 jaar en ouder in aanmerking komt voor een vergoeding? Concrete vraag 2: Als een kind van 18 jaar en ouder soms wel in aanmerking komt; Aan welke criteria moet hij/zij voldoen - afgezien van de persoonlijk impact analyse - om eventueel voor een vergoeding in aanmerking te komen. Graag concrete antwoorden.

Hans, IMG 30 maart 2023 - 17:17

Beste Kor, je had nog een antwoord tegoed op je vragen. Het is niet zo dat jongvolwassenen van 18 en jaar en ouder niet in aanmerking komen voor een vergoeding. Je vult de feitelijke gegevens in zoals die ook voor volwassenen gelden. Meestal zit het verschil hem in het eigenaarschap; jongvolwassenen zijn vaak geen eigenaar van de woning. Dat heeft invloed op de beoordeling. Deze feitelijke gegevens bepalen vooral of iemand een vergoeding krijgt. Daarnaast kan de vragenlijst (persoonlijke impact analyse) ingevuld worden. Deze vragenlijst kan de hoogte van een eventuele vergoeding in positieve zin bijstellen, maar telt veel minder zwaar mee in de beoordeling. Dit soort verschillen consteren we vaker en is één van de redenen waarom we een pakket maatregelen hebben opgesteld. Ook het rapport van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen was voor ons aanleiding om de maatschappelijke organisaties en de overheid een vergaand pakket met voorstellen aan te bieden waarmee de schadeafhandeling milder, menselijker en makkelijker kan worden. We hebben daarin onder meer voorgesteld om de immateriële schadevergoedingen binnen gezinnen (dus voor volwassenen én kinderen en jongeren) gelijk te trekken. We hebben de Tweede Kamer en het kabinet gevraagd om snel tot politieke besluitvorming te komen, zodat we verbeteringen ten aanzien van immateriële schaderegelingen zo snel mogelijk kunnen doorvoeren.

Oscar 28 maart 2023 - 20:54

Zowel mijn vrouw als ik hebben immatriele schade toegekend gekregen. Wanneer de mogelijkheid er is om voor onze minderjarige kinderen ook een aanvraag te doen, is het dan mogelijk dat ik daarover bericht ontvang? Bijv. via een emailservice waar ik me voor kan inschrijven?

Hans, IMG 31 maart 2023 - 10:39

Beste Oscar, helaas is het niet mogelijk je aan te melden voor een e-mailservice. Wel is het de bedoeling dat we aanvragers die een vergoeding hebben gekregen, waarvan we weten dat ze kinderen hebben actief gaan benaderen over de regeling. Via onze diverse sociale media (website, Twitter, etc) zullen we nieuws over de openstelling uiteraard ook delen.

Linda 22 april 2023 - 21:08

Hoe weten jullie of men kinderen hebben die minderjarig zijn. Want ik wil nl ook de aanvraag doen. Want heb wel een vergoeding ontvangen v mezelf en minderjarigen worden gelijk gesteld..aar hoe doen jullie dit dan

Hans, IMG 24 april 2023 - 18:26

Beste Linda, we weten niet (altijd) of een aanvrager minderjarige kinderen heeft. Als je die hebt, kun je voor hen vanaf einde van komende zomer een aanvraag doen voor een vergoeding voor immateriële schade.

Karin 29 maart 2023 - 23:52

Mijn man en ik hebben ieder eur 1.500,- aan immateriële schadevergoeding ontvangen. Onze pas meerderjarige dochters hebben ook een aanvraag ingediend. Op uw advies die voor volwassenen. Zij komen niet voor vergoeding in aanmerking hebben ze te horen gekregen. Ik lees hier ook veel vragen over hierboven. Vallen meerderjarige kinderen die thuis wonen buiten de boot? Ouders hebben last ervaren van de aardbevingen, minderjarige kinderen hebben last ervaren van de aardbevingen maar meerderjarige kinderen niet?? We horen ook dat er meerderjarige kinderen zijn die het wel krijgen. Waar hangt het van af of een kind er wel/niet recht op heeft? Graag uw reactie.

Hans, IMG 31 maart 2023 - 10:47

Beste Karin, Het is niet zo dat jongvolwassenen van 18 en jaar en ouder niet in aanmerking komen voor een vergoeding. Meestal zit het verschil hem in het eigenaarschap; jongvolwassenen zijn vaak geen eigenaar van de woning. Dat heeft invloed op de beoordeling. Deze feitelijke gegevens bepalen vooral of iemand een vergoeding krijgt. Daarnaast kan de vragenlijst (persoonlijke impact analyse) ingevuld worden. Deze vragenlijst kan de hoogte van een eventuele vergoeding in positieve zin bijstellen, maar telt veel minder zwaar mee in de beoordeling. Dit soort verschillen constateren we vaker en is één van de redenen waarom we een pakket maatregelen hebben opgesteld. Ook het rapport van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen was voor ons aanleiding om de maatschappelijke organisaties en de overheid een vergaand pakket met voorstellen aan te bieden waarmee de schadeafhandeling milder, menselijker en makkelijker kan worden. We hebben daarin onder meer voorgesteld om de immateriële schadevergoedingen binnen gezinnen (dus voor volwassenen én kinderen en jongeren) gelijk te trekken. We hebben de Tweede Kamer en het kabinet gevraagd om snel tot politieke besluitvorming te komen, zodat we verbeteringen ten aanzien van immateriële schaderegelingen zo snel mogelijk kunnen doorvoeren.

Marielle 8 april 2023 - 09:44

Goedendag, met wat voor termijn moeten we rekening houden voordat er een aanvraag gedaan kan worden voor de minderjarige kinderen?

Hans, IMG 19 april 2023 - 12:12

Beste Marielle, vandaag hebben we een nieuwbericht geplaatst over de verruiming van de regeling en de daarvan afgeleide regeling voor jongeren. Omdat we de verruiming meteen willen meenemen in de de regeling voor jongeren, is een aanvraag voor deze groep mogelijk uiterlijk aan het einde van de zomer. Meer informatie over de aanpassingen van de regeling vind je in ons nieuwsbericht: https://www.schadedoormijnbouw.nl/nieuws/img-verruimt-regeling-voor-immateriele-schade

Miranda Dijkhuis 20 mei 2023 - 23:04

Is er ook al over na gedacht voor de kinderen die pas 18 jaar zijn geworden. Want dan worden ze gezien als volwassenen en vervalt de immateriële schade vergoeding voor kinderen voor hen, aangezien die maar gaat tot 17 jaar. Als je een aanvraag doet. Voor volwassenen wordt je de meeste gevallen afgewezen en val je als persoon tussen wal en schip, ook al hebben je ouder wel wat gekregen. Wordt daar nog iets voor gedaan 18 jarige die nog thuis wonen en zelf geen huis hebben om in aanmerking te komen.?

Sjoerdtsje, IMG 25 mei 2023 - 13:25

Hallo Miranda, onlangs hebben we besloten om de regeling voor immateriële schade te verruimen. Je kunt er hier meer over lezen: https://www.schadedoormijnbouw.nl/nieuws/img-verruimt-regeling-voor-immateriele-schade. De verruiming van de regeling heeft onder meer tot gevolg dat vergoedingen binnen huishoudens worden gelijkgetrokken, óók voor meerderjarige inwonende kinderen. Als zij eerder een lagere vergoeding hebben gekregen dat de rest van het gezin, dan kunnen zij tegen het einde van de zomer bericht van ons verwachten over een aanvullende vergoeding. Als zij nog niet eerder een aanvraag hebben gedaan, dan kunnen zij zelf een aanvraag doen op basis van de regeling voor immateriële schade voor volwassenen, eventueel met hulp van een zaakbegeleider. Gezien alle ontwikkelingen, raden we in dat geval wel aan om nog even te wachten met het doen van een aanvraag. Op die manier voorkomen we dat we later weer moeten corrigeren.

egbert 24 mei 2023 - 18:04

Wanneer kunnen kinderen <17 jaar een aanvraag indienen. Op de site staat in de loop van 2023 en hier boven staat in de tekst 1ste kwartaal van 2023. Ik kan de link nog niet vinden waar je de aanvraag kunt invullen.

Sjoerdtsje, IMG 25 mei 2023 - 14:42

Hallo Egbert, onlangs hebben we besloten om de regeling voor immateriële schade te verruimen. De verruiming van de regeling heeft ook tot gevolg dat voor kinderen en jongeren (tot en met 17 jaar) straks dezelfde vaste bedragen gelden als voor volwassenen: € 1.500, € 3.000 en € 5.000. Omdat de regeling voor kinderen en jongeren een afgeleide is, wacht de uitvoering ervan op de aanpassingen van de regeling voor volwassenen. Ook deze regeling gaat echter uiterlijk aan het einde van de zomer van start. Vanaf dat moment is het dus mogelijk een aanvraag te doen voor uw minderjarige kind(eren).

Reactie toevoegen

Deel bij de reactie geen dossiernummer, e-mailadres of telefoonnummer. Bij vragen over uw dossier kunt u contact opnemen met ons Serviceloket via 0800 4444 111.

Reacties die niet over het onderwerp gaan of die onfatsoenlijk taalgebruik bevatten, kunnen worden verwijderd.

Wij vragen u om uw e-mailadres. Uw reactie wordt geplaatst nadat u uw e-mailadres bevestigt. Als u op Versturen klikt, ontvangt u van ons een e-mail met een link. Nadat u op de link klikt, wordt uw reactie geplaatst.

Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.