Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

28 november 2023

Snelle oplossing voor bewoners met een bezwaar tegen besluit fysieke schade

KVDV 20191203 Wonen Aardbevingsgebied 14 1920

Bewoners die in bezwaar zijn gegaan tegen een besluit voor fysieke schade krijgen vanaf vandaag een keuze voorgelegd. Net als bij andere lopende dossiers, waarvoor later in december een keuzemogelijkheid wordt aangeboden, kunnen bezwaarmakers onder andere kiezen voor daadwerkelijk herstel. Bezwaarmakers krijgen daarnaast vanwege het feit ze vaak al lang wachten, een extra aanbod. Met dit aanbod kunnen zo’n 3.000 bewoners die in bezwaar zijn gegaan tegen een besluit voor fysieke schade snel duidelijkheid krijgen.  

Aanbod voor bewoners

Met het aanbod, worden alle in het dossier opgenomen schades vergoed die naar hun aard door mijnbouw zouden kunnen zijn veroorzaakt. Dus ook de schades die bij de behandeling van hun aanvraag zijn beoordeeld als niet-causaal (niet veroorzaakt door mijnbouwactiviteiten) en dus niet werden vergoed. Onderdeel van het aanbod is ook een bedrag van 5.000 euro als restvergoeding voor bijkomende kosten, het ongemak en het soms lange wachten. Het aanbod is tijdelijk, eenmalig en bedoeld voor bezwaarmakers die hun bezwaar voor een besluit over fysieke schade voor 6 oktober 2023 hebben ingediend. Op die datum is in de Kamerbrief van Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) aangegeven hoe de schadeafhandeling voor de inwoners van het aardbevingsgebied in Groningen en Noord-Drenthe vanaf dit najaar zal veranderen. Bewoners die het aanbod accepteren kunnen binnen twee weken na ondertekening het geld op hun rekening tegemoet zien. Daarmee kunnen zij een punt zetten achter een voor sommigen moeizame procedure.

Daadwerkelijk herstel of maatwerk

Juist bezwaarmakers kunnen kiezen voor dit voorstel, omdat zij, opgeteld met hun oorspronkelijke aanvraag, al geruime tijd wachten op een besluit. Daarnaast is het in lijn met de door het kabinet en IMG aangekondigde maatregelen om de schadeafhandeling milder, menselijker en makkelijker te maken. Mochten bezwaarmakers niet willen kiezen voor het aanbod, dan hebben ze ook de mogelijkheid om hun bezwaar af te handelen via het oude maatwerkbeleid (het beleid van de afgelopen jaren) of te wachten op het nieuwe beleid (het beleid dat we stap voor stap gaan invoeren). Onderdeel daarvan is daadwerkelijk herstel, waar burgers met schade tot 60.000 euro wordt vergoed als de schade daadwerkelijk wordt hersteld.

Geïnformeerde keuze

IMG zoekt de komende twee maanden persoonlijk contact met de bezwaarmakers om ze te informeren over de keuzes. Zij hoeven hier zelf niets voor te doen. Om bewoners te helpen bij het maken van een weloverwogen keuze, lichten IMG-medewerkers het aanbod vervolgens toe in een telefoongesprek of een gesprek, indien gewenst bij de mensen thuis.  

Invoering overige maatregelen stap voor stap

Met het aanbod voor bezwaarmakers zet het IMG weer een stap in de implementatie van de kabinetsmaatregelen naar aanleiding van de parlementaire enquête aardgaswinning Groningen. Tot nu toe verruimde het IMG de regeling immateriële schade al voor zo'n 16.000 aanvragers. Verder kon onlangs de eerste groep wettelijk vertegenwoordigers een aanvraag doen voor een vergoeding van immateriële schade voor kinderen en jongeren t/m 17 jaar. Ook neemt IMG binnenkort de eerste beslissingen in het kader van waardedaling niet-woningen.

Half december: keuzemogelijkheid voor gepauzeerde aanvragen

Rond half december start de invoering van de eerste fase van de nieuwe manier van afhandelen van fysieke schade. Om te beginnen krijgen bewoners met gepauzeerde aanvragen voor een schadevergoeding dan de keuze voorgelegd tussen daadwerkelijk herstel, de verhoogde vaste eenmalige vergoeding of maatwerk met onderzoek naar de oorzaak van schade.

De invoering van de kabinetsmaatregelen vraagt om ingrijpende aanpassingen aan bestaande werkwijzen en systemen. Om dit zorgvuldig te doen, worden de overige aangekondigde maatregelen stap voor stap ingevoerd in 2024.
 

Reageren op dit bericht?

U kunt reageren op dit bericht in ons forum. Klik op het tekstwolkje boven de foto van dit artikel om naar het forum te gaan. 

 • Waarom doen jullie dit aanbod?

  De kabinetsmaatregelen zorgen ervoor dat we de schadeafhandeling milder, menselijker en makkelijker kunnen maken. Momenteel is er een groep bezwaarmakers die, met de primaire aanvraag opgeteld, soms al enige tijd wachten op duidelijkheid over hun bezwaarzaak. Dit brengt onzekerheid met zich mee. Daarom willen we deze mensen een aanbod doen waarmee hun bezwaarzaak snel en eenvoudig afgehandeld kan worden. Er snel een einde komt aan de onzekerheid van deze groep mensen en we ze duidelijkheid kunnen bieden. Het doen van dit aanbod past in het nieuwe beleid om de schadeafhandeling milder, menselijker, makkelijker te maken.

 • Wat is het aanbod?

  Met het aanbod worden alle in het dossier opgenomen schades vergoed die naar hun aard door mijnbouwschade zouden kunnen zijn veroorzaakt. Dus ook de schades die bij de behandeling van hun schade zijn beoordeeld als niet-causaal en dus niet werden vergoed. Boven op dit aanbod ontvangen bezwaarmakers 5.000 euro voor het ongemak en het soms lange wachten. Ook ontvangen ze een vergoeding voor proceskosten als uit de bezwaarzaak blijkt dat er proceskosten zijn gemaakt in verband met de behandeling van het bezwaar.

 • Wie krijgt het aanbod?

  Het voorstel is tijdelijk, eenmalig en bedoeld voor bezwaarmakers die hun bezwaar voor een besluit over fysieke schade vóór 6 oktober 2023 hebben ingediend.

 • Welke bezwaarmakers krijgen het aanbod niet?

  Bezwaarmakers die na 1 november 2023 hun bezwaar hebben ingediend, bezwaren die betrekking hebben op adressen buiten het effectgebied, beroepszaken, herzieningen, bezwaren op een aanvraag voor de vaste vergoeding en reeds afgehandelde bezwaren ontvangen dit aanbod niet.

 • Welke schades worden niet vergoed?

  Schades die naar hun aard niet veroorzaakt kunnen zijn door mijnbouwactiviteiten in het Groningenveld en de gasopslag Norg of Grijpskerk worden niet vergoed. Per schade wordt bekeken of deze naar aard mijnbouwschade kan zijn. Is dit niet het geval, dan wordt het niet vergoed. Hierbij kun je denken aan houtrot of afbladderende verf.

  Schades die eerder al zijn beoordeeld worden niet vergoed. Een schadevergoeding die eventueel al eerder in de aanvraagprocedure is uitgekeerd, wordt van de vergoeding afgetrokken.

 • Welke keuzes heb je nog meer?

  Bezwaarmakers kunnen, naast het aanbod, ook kiezen om de bezwaarzaak af te laten behandelen via het oude (maatwerk) beleid of te wachten op het nieuwe beleid waarbij het herstellen van woningen centraal komt te staan. In beide gevallen zal de doorlooptijd van de afhandeling van bezwaar langer duren.

 • Wanneer kan ik verwachten dat er contact met mij wordt opgenomen?

  Omdat we iedereen persoonlijk te woord willen staan om het aanbod en de andere mogelijkheden toe te lichten hebben we hier wat tijd voor nodig. Dit zal in de periode vanaf 27 november tot en met eind maart 2024 gebeuren. Elke bezwaarmaker krijgt een vast contactpersoon die contact zal opnemen met u. U hoeft hiervoor niets te doen, wij nemen contact met u op. We stoppen er weer mee als de hele groep van bezwaarmakers voor wie dit geldt het aanbod heeft gehad. 

 • Mijn bezwaarzaak loopt via een vertegenwoordiger. Met wie nemen jullie contact op?

  Wij nemen in dit geval rechtstreeks contact op met de vertegenwoordiger van uw bezwaarzaak. Geven alle uitleg en informatie zodat hij/zij dit zorgvuldig zelf met u verder kunt bespreken en een keuze kunt maken hoe u uw bezwaar het liefst wilt afhandelen.

 • Waarom komen beroepzaken of zienswijzen niet in aanmerking voor dit aanbod?

  Het aanbieden van dit schikkingsaanbod is een tijdelijke oplossing, uitsluitend voor een afgebakende groep van aanvragers met een lopende bezwaarprocedures, omdat de behandeling van deze groep dossiers in bezwaar door achterstanden anders te lang zou duren. Dit speelt niet bij dossiers die zich in een andere fase bevinden, zoals in beroep. Deze dossiers zijn door het IMG beslist en worden nu behandeld door de rechtbank. Bewoners met een lopende beroepszaak kunnen nog wel de mogelijkheid krijgen om te kiezen voor de verhoogde VES-vergoeding van € 10.000,- of voor Daadwerkelijk Herstel, als zij aan de voorwaarden daarvoor voldoen. Zij zullen in dat geval daarover individueel geïnformeerd gaan worden.