20 februari 2023

20 reacties

IMG terughoudend met hoger beroep

Het IMG heeft onlangs besloten in hoger beroep te gaan tegen twee uitspraken van de bestuursrechter van de rechtbank Noord Nederland. Van de 62 keer dat er in de afgelopen jaren hoger beroep werd ingesteld, was dat acht keer op initiatief van het IMG zelf. Het IMG stelt alleen hoger beroep in als het gaat om uitspraken in beroep die potentieel grote implicaties hebben in de schadeafhandeling en kunnen leiden tot ongelijke behandeling.

schade, aardbeving

Sinds de start op 19 maart 2018 heeft het IMG ruim 318.000 besluiten genomen over aanvragen voor zowel fysieke schade (155.000 besluiten), waardedaling (111.000 besluiten) en immateriële schade (52.000). Na de fase van bezwaar en beroep, is er na 62 uitspraken in beroep een hoger beroep ingesteld. In 8 van die gevallen is het hoger beroep door het IMG eigenstandig ingesteld en in 54 gevallen door de burger. Onlangs kopte het Dagblad van het Noorden over de hoger beroepen: "Het IMG gaat in hoger beroep tegen schadeclaims van burgers met bevingsschade".

Al ging het onlangs om twee hoger beroepen in korte tijd, sinds het begin zijn wij terughoudend geweest bij het instellen van hoger beroep. Vooral vanwege de impact ervan op de betrokken schademelders. Soms zien we ons daar toch toe gedwongen. Hiervan kan sprake zijn als het IMG vindt dat de uitspraak van de rechtbank niet in lijn is met andere uitspraken die de rechtbank in vergelijkbare gevallen heeft gedaan.

Verschillen en geschillen

Sporadisch is het voor de schadeafhandeling als geheel dan van belang om met een hoger beroep duidelijkheid te krijgen en te voorkomen dat nieuwe verschillen en geschillen ontstaan over de schadeafhandeling. Gebeurt dat niet, dan is onduidelijk wie in vergelijkbare situaties nu wel en niet een vergoeding zou moeten ontvangen. Door die onduidelijkheid kan ongelijke behandeling ontstaan en daar is niemand bij gebaat. Dat kan juist weer leiden tot meer bezwaren, beroepen en hoger beroepen.

In één van de twee recente beroepszaken die nu spelen en waar Kamervragen over zijn gesteld is er sprake van onduidelijkheid. In die zaak heeft de rechtbank naar de mening van het IMG een onjuist uitgangspunt gehanteerd voor de periode waarin zettingsschades kunnen ontstaan. Door een hoger beroep in te stellen, kan een hogere rechter daarover duidelijkheid geven.

Tijdelijke wet Groningen

Met de komst van de Tijdelijke wet Groningen werd de afhandeling van de schade uit handen van de NAM gehaald. Daarmee werd de afhandeling van schade onder het bestuursrecht gebracht. Hiermee werd ook een meer toegankelijke ingang geboden om op te komen tegen een beslissing. In de Tijdelijke wet Groningen is het IMG aangewezen om als bestuursorgaan te besluiten over aanvragen tot schadevergoeding. Tegen die besluiten staat bezwaar en beroep open, met eventueel dus daaropvolgend een hoger beroep. Het is goed dat dergelijke rechtsmiddelen laagdrempelig voor burgers beschikbaar zijn. Voorheen moest immers direct een rechtszaak tegen de NAM worden gestart en was er sprake van verplichte procesvertegenwoordiging.

Voorkomen van bezwaar en beroep

De besluiten die leiden tot lange juridische procedures, beslaan weliswaar nog niet eens een fractie van alle besluiten die we nemen, toch is elke procedure er eentje te veel. Liever voorkomen we een bezwaar en daarna een beroepsprocedure.

Meer uitleg geven kan al erg helpen in het voorkomen daarvan. Een proef met een mondelinge toelichting van de deskundige op zijn advies, blijkt goed te werken en voorkomt veelal een bezwaar. Als er toch een bezwaar volgt, proberen we besluiten meteen te herzien, als direct al duidelijk is dat er iets fout is gegaan in de normale schadeprocedure.

Als er na een bezwaar ook beroep wordt ingesteld door de gedupeerde, kijken we opnieuw of het mogelijk is tot een oplossing te komen zonder dat de rechter eraan te pas hoeft te komen. Maar soms is dat dus onvermijdelijk en sporadisch is daarbij ook sprake van een hoger beroep op initiatief van het IMG. Dergelijke procedures zijn, ook als een schademelder daar zelf voor kiest, altijd belastend. Niemand komt lichtvaardig tot een dergelijke keuze.

De zaken waar nu op initiatief van het IMG hoger beroep is ingesteld, zijn op het gebied van fysieke schade:

https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBNNE:2022:1288
https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBNNE:2022:2093
https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBNNE:2022:2094
https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBNNE:2022:3456
https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBNNE:2022:4910
https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBNNE:2022:5335

Een van de uitspraken in beroep (van 30 juni 2022) is niet gepubliceerd op rechtspraak.nl en kunnen we hier daarom niet tonen.

Hoger beroep op initiatief van het IMG op het gebied van waardedaling:

Eén hoger beroep betreft een tussenuitspraak. De einduitspraak is niet gepubliceerd op rechtspraak.nl en kunnen we hier daarom niet tonen. Tegen die uitspraak is hoger beroep ingesteld. De tussenuitspraak geeft wel een eerste indruk om welke zaak het gaat.

Reageren

Wakker worden hans IMG nu zal je wel snel zijn 20 februari 2023 - 23:04

Hierboven staat dossier bij die hier niet thuishoort Img hier word iemands privacy geschonden https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBNNE:2022:1524 Waarschijnlijk zal je deze keer wel reageren op mijn vraag

Hans, IMG 22 februari 2023 - 18:02

De link verwees naar een andere uitspraak dan de bedoeling is. Dit is aangepast. Er is geen sprake van schending van privacy, het zijn openbare gegevens. De informatie is voor iedereen toegankelijk op de betreffende website.

Zelluf wakker worden 21 februari 2023 - 10:49

De uitspraken zijn openbaar, dus er wordt niks geschonden.

Hallo stuur jullie waarschuwing 20 februari 2023 - 23:13

Er stat bij jullie hoger beroep zaken een zaak de bovenste DIE NIETS MET JULLIE TE MAKEN HEEFT JULLIE SCHADEN IEMANDS PRIVECY HET GAAT OVER GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG IMGGGGGGGGGGGG

Hoger beroep op initiatief van het IMG op gebied 20 februari 2023 - 23:17

Grens overschrijdend gedrag hoort dat nu ook bij jullie Img LOLOLOLOL

PV 23 februari 2023 - 14:09

Grensoverschrijdend? Wappie! Als je niet weet waar je over praat, zeg dan niets. Je had ze ook kunnen mailen over een foutieve link ipv zo te lopen bleren.

Natuurlijk IMG 21 februari 2023 - 06:25

IMG stelt alleen hoger beroep in als het gaat om uitspraken in beroep die potentieel grote implicaties hebben in de schadeafhandeling en kunnen leiden tot ongelijke behandeling... geloven jullie het zelf. Jullie doen dit te pas en te onpas als het jullie nu en in de toekomst meer centjes gaat kosten. De verschillen zijn er nog steeds en daar doen jullie vrijwel niks aan!

Hans, IMG 22 februari 2023 - 18:00

In de afgelopen 5 jaar zijn er op 318.000 besluiten 62 hogere beroepen ingesteld, waarvan 8 door het IMG zelf. We stellen niet zomaar een hoger beroep in, dat doen we na zorgvuldige overweging. 

@Hans 23 februari 2023 - 12:49

Dat is ongeveer 13%. Best veel.

A.P. 21 februari 2023 - 08:13

Met stomme verbazing lees ik nu dit bericht en sta ik nog steeds versteld hoe het IMG omgaat met de gedupeerden. Wij zitten zelf sinds halverwege 2020 te wachten op besluit op ons bezwaar. Vervolgens wordt er in mei 2021 ineens een nieuw beoordelingskader ingevoerd en werden verschillende dossiers on-hold gezet onder de noemer “onverklaarbare verschillen”, deze dossiers kregen daar €1000 overlastvergoeding voor en wij bleken daar blijkbaar niet tussen te horen terwijl we maanden hebben moeten wachten onder dezelfde noemer. Vervolgens wachten we nog steeds op een eerlijk en rechtvaardige beslissing want als 4 positieve rapporten rapporten tegenover 1 negatief rapport staan kan je niet spreken van een gelijkwaardige meetlat let wel zelfde woningen, zelfde bouwer en scheuren en laat nu net het Nivre ons hebben beoordeeld waarvan onderzoek heeft uitgewezen dat zij duidelijk afwijkende uitkomsten hadden dan de overige bureaus. Ook hebben we een contra expertise rapport van de heer Meiborg. Ondertussen raken we steeds positiever gestemd want de ene na de andere rechtszaak wordt door het IMG verloren omdat het bewijsvermoeden pas weerlegd is indien ‘evident en aantoonbaar’ een andere schadeoorzaak als uitsluitende oorzaak kan worden aangewezen. En we ons tevens beroepen op het gelijkheidsbeginsel. Maar jullie krijgen het echt voor elkaar om mijn gevoel voor rechtvaardigheid de grond in te boren door nu in hoger beroep te gaan. Ik hoop dat de hogere rechter eindelijk zal beslissen in het voordeel van de gedupeerden en een begin maakt om het gevoel van onrecht en gelijkwaardigheid te herstellen onder de Groningers. En dat het IMG stopt met geld te spenderen aan alle juridische rompslomp en het gaat uitgeven aan ruimhartig vergoeden. Ik merk dat ik murw raak en zie ook aan de drastisch verminderde reacties op de site dat mensen afgestompt raken en niet omdat het zoveel beter gaat maar juist om het mensen tot in de bot uitputten met dit soort beslissingen. Ik denk dat veel mensen zullen stoppen na het bezwaar maar als we met z’n allen blijven doorgaan zal het toch ooit een keer goed komen… ik heb zelf ook een tijd niet gereageerd in afwachting op het rapport van de parlementaire enquêtecommissie maar zie nu in dat ze niet snappen waar en hoe alles fout is gegaan en ze in hun eigen juridische web verstrikt raken in plaats van de weg naar verzoening en herstel van vertrouwen te kiezen. Ook wil ik nog steeds antwoord op mijn vraag die ik 17 en 20 februari heb gesteld de vraag klopt het dat de mensen die schade na 2018 gemeld hebben automatisch geen recht hebben op immateriële schade? In het commissiedebat van 1 februari j.l. zegt mevrouw S. Beckermann dit op tijdstip :2.48.52. Hier kwam geen antwoord op maar ik wil dit toch graag weten nogmaals graag uw antwoord, alvast bedankt.

hoger beroep 21 februari 2023 - 09:37

Wat een bijzonder bericht dat IMG bang is voor het ontstaan van verschillen. Ten eerste omdat het IMG daar nog nooit rekening mee heeft gehouden. Wij weten immers allemaal van de grote verschillen die zijn ontstaan, dat die onverklaarbaar waren, maar dat het IMG desondanks doorgegaan is met het nemen van besluiten en ook niet op eigen initiatief de genomen besluiten heeft aangepast. We weten dat de nulonderzoeken door de deskundigen op een verschillende wijze werden uitgevoerd. Dit leidde ook tot verschillen. IMG had daar kennis van, maar ook dit nam IMG op de koop toe. Om wille van de snelheid ging men door. We weten dat er geen controle plaatsvond of degene die de rapporten schreef daartoe wel voldoende wat opgeleid. Dit leidde tot verschillen, maar dat kon het IMG in de kern niets schelen. Nee, het zou pas een probleem worden als dit bij de schademelders zichtbaar werd en het IMG 'out of control' zou raken. Alles voor het imago van het IMG, maar de burger deed er niet toe. En nu zou u begaan zijn met het lot van de schademelder? Ik geloof er niet meer in. Wees grootmoedig en accepteer deze jurisprudentie. Als u langs deze lijn de schades gaat afwikkelen zullen er geen nieuwe verschillen ontstaan. En als u vindt dat andere schademelders tekort is gedaan, dan kunt u ambtelijk best een nieuw besluit nemen dat hoger uitvalt. Ik denk niet dat er een schademelder is dit het daarmee oneens zou zijn.

Aardbevingsschade-Expert 21 februari 2023 - 09:57

Hahahaha. Het IMG is zelf totaal niet uniform maar verwachten dit wel in beroep? Het IMG is stuurloos en een kat in het nauw maakt rare sprongen

L. Kaptein 21 februari 2023 - 13:59

Het IMG is en foutief ontworpen en slecht functionerend, instabiel, groot schip, dat een steeds veranderende, zwalkende route vaart, onder leiding van een zeer matige leiding en een ondeskundige bemanning. De meest disfunctionerende matrozen zijn de ondeskundige "schaderapporteurs", die het IMG zelf als "experts wil betitelen. De totale organisatie is ernstig uit de koers geraakt. Averij ligt op de loer. Het IMG is tot schip in nood geworden! SOS dus. En Nederlandse overheid: grijp in!

Overheid 22 februari 2023 - 16:34

OVERHEID diegene die dit prima vind juist is de overheid

AM 21 februari 2023 - 16:42

Het IMG moet zich kapot schamen om in hoger beroep te gaan. Dit is precies waarom het IMG een faal organisatie is. Ik raad elke gedupeerde aan om tegen elke beslissing die nadelig voor hem/haar uitvalt in bezwaar te gaan en het IMG voor de rechter te slepen. Het moet maar eens afgelopen zijn om gedupeerden nog verder te frustreren. Helaas is de rechtspraak in Nederland van dermate bedroevend niveau dat IMG nog te vaak in het gelijk gesteld wordt. Dat is ook de reden waarom ze graag met gedupeerden voor het bankje staan. De overheid wordt de hand boven het hoofd gehouden door veel rechters.

Jan Hut 21 februari 2023 - 19:52

Nog even doorgaand op de beeldspraak van de heer Kaptein hierboven: Als het IMG-schip deze koers aanhoudt wacht een rotsachtige kust en loopt het nog op de klippen. Ook een Professor Rots lijkt schipbreuk niet te kunnen vermijden. Sterker nog: deze Delftse Shell-prof heeft deze koers mede veroorzaakt! Voor Drentse schademelders is deze ingenieur het tegenovergestelde van "een rots in de branding". Voor Shell en NAM is hij wel een belangrijke "influencer". Of kan ik beter schrijven: een misleidend lichtbaken!

uh 22 februari 2023 - 16:35

je bedoelt een misbaksel

Bakker 21 februari 2023 - 23:00

Het IMG gaat in beroep in zaken waar de heren Dobbe en Handgraaf bij betrokken waren en denkt dan een sterke casus te hebben. Ik heb de beide heren nog niet op enige deskundigheid kunnen betrappen. Ik ben dus niet verrast dat de rechtbank de onzin van beide heren van de tafel heeft geveegd. Wanneer ziet IMG het ook in?

JC Kortekaas Leidschendam 22 februari 2023 - 07:23

Bovenstaande is weer een typisch staaltje van: Van wie is de overheid? Overheid is de vijand van de burger geworden, diep triest.

B. Ubink van der Spek 10 maart 2023 - 11:10

Zou IMG zo vriendelijk willen zijn RNN te verzoeken de twee bovengenoemde tot op heden niet gepubliceerde uitspraken te publiceren?

Reactie toevoegen

Deel bij de reactie geen dossiernummer, e-mailadres of telefoonnummer. Bij vragen over uw dossier kunt u contact opnemen met ons Serviceloket via 0800 4444 111.

Reacties die niet over het onderwerp gaan of die onfatsoenlijk taalgebruik bevatten, kunnen worden verwijderd.

Wij vragen u om uw e-mailadres. Uw reactie wordt geplaatst nadat u uw e-mailadres bevestigt. Als u op Versturen klikt, ontvangt u van ons een e-mail met een link. Nadat u op de link klikt, wordt uw reactie geplaatst.

Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.