24 februari 2023

28 reacties

Eerste reactie rapport parlementaire enquête

De parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen heeft vandaag een indrukwekkend, doorwrocht en evenwichtig rapport opgeleverd. Het rapport van de commissie biedt de Groningers erkenning en geeft terecht aan dat er sprake is van een ereschuld die aan hen moet worden ingelost.

Het rapport geeft ook aanbevelingen die volgens ons helpen de erkenning om te zetten in noodzakelijke verbeteringen bij de afhandeling van schade. De schadeafhandeling moet ‘milder, makkelijker en menselijker’. Om dat mogelijk te maken is het ook nodig dat de politiek de bevoegdheden voor het IMG verruimt.

Bij een eerste lezing van de conclusies en aanbevelingen zien we ook een duidelijke oproep om de Groninger zelf, via de maatschappelijke organisaties, structureel te betrekken bij de verdere invulling van de oplossing. Dus de wijze waarop de aanbeveling moeten worden uitgewerkt en ingevoerd.

Vanzelfsprekend moeten we het rapport nader bestuderen om een meer uitgebreide reactie te kunnen geven. In het algemeen kunnen we zeggen dat we de aanbevelingen van harte onderschrijven en er op een zo spoedig mogelijke termijn invulling aan zullen geven.

 

Reageren

zien en dan geloven 24 februari 2023 - 16:26

Waarvoor geloof ik jullie gehuichel niet meer, omdat ik nu bijna 3 jaar bezig bent en geestelijk lichamelijk ook financieel kapot gaat aan advocaat en bouwkundige kosten die ik moet maken en dan in bezwaar dan nog afwijzing dan weer een bezwaar en dan nog uitstel 3x door smoesjes van jullie en dan ook gebreke stellen kost weer geld en gaan jullie vast nog niet toegeven ook dan een civiele procedure opstarten .door mij wat weer geld kost De staat met Rutte aan de macht dus VVD Regeert en negeert alle Groningers want Img is een staatstool van het geld en de oliebedrijven. dan ook terecht de gasmaffia genoemd degene die het gas heeft afgenomen in groningen en de schade veroorzaakt heeft komt ermee weg

Woest 24 februari 2023 - 18:02

Excuses zou op z’n plaats zijn.

jaja maatwerk 24 februari 2023 - 19:35

En dat de jurist van het IMG waarschuwt tegen een zaakbegeleider dat als je dat wil dat het dan lang heel lang gaat duren en dat ze zegt dat heb je toch zeker al wel verteld tegen je client met zijn onhold zaak en dat klopt want dat is het beleid is ontmoedigen en mensen ontmoedigen dit is dus dan expres pesten dus en dan zeggen verbinden nee vernietigen noem ik het IMG

Woest 24 februari 2023 - 18:03

Excuses zou op z’n plaats zijn

De boer 24 februari 2023 - 18:59

Het is een lachtertje, ook weer deze reactie. Ga eens bij jezelf te rade, jullie hebben al jaren schijt aan alles. Uitstel op uitstel op uitstel. Totale schijt aan wettelijke termijnen. Elke keer andere argumenten om maar niet uit te hoeven keren. En een zaal vol juristen die de Groningers kapot maken. Het is een farce!

wanneer 24 februari 2023 - 20:19

als Rutte verdwijnt dan zou ik beginnen te geloven dat het mogelijk goed gaat komen weg met die leugenaar hij is het kwaad van veel mensenleed en maar blijven liegen als hij Pinokkio zou heten dan zou zijn neus 10 meter minimaal zijn met het liegen maar nee hij denkt er niet aan mensen stem niet meer op hem

bevoedgheden??? 24 februari 2023 - 20:39

Had niet anders verwacht van het IMG. Gelijk wijzen op het feit dat er ook meer bevoegdheden moeten komen, maar geen woord over het eigen bureaucratisch handelen al die jaren. En pesterijen en gemillimeter zoals de heer Paas het mooi verwoorde. De reacties van de bewoners en inmiddels zelfs de bestuurders gaan vooral over het onkunde van het IMG. Ook al krijgt u alle bevoegdheden van de wereld, in de praktijk zal er weinig veranderen aan uw manier van werken. En er lag allang een convenant met 12 punten mede door u ondertekend. nummer 1 de bewoner centraal stellen en ga zo maar door. Wat heeft u het afgelopen half jaar gedaan met die 12 punten. Helemaal niets! U bent de poppenkast waar iedereen het over heeft. Mensen krijgen geen stress van aardbevingen maar van het van het IMG. Ze zouden juist alle bevoegdheden moeten afpakken van u.

A.P. 25 februari 2023 - 09:37

Eindelijk een erkenning van al het leed wat de gedupeerden is aangedaan. Maar om nu jullie reactie te lezen vind ik zeer teleurstellend. Mischien een korte reflectie van jullie eigen opstelling was netjes geweest. Er was genoeg ruimte om de schades te vergoeden en/of op te lossen binnen uw wettelijke mogelijkheden maar u heeft bewust de weg gekozen om met ondeskundigen en juristen naar argumenten te zoeken om de schades af te keuren en het nieuwe beoordelingskader in 2021 in te voeren. Zelfs een paar dagen voor dit rapport zet u nog op de site dat u in hoger beroep gaat tegen verschillende zaken. Ik hoop dat er vanuit de politiek zeker ingegrepen gaat worden want dit geeft mij weinig vertrouwen. In 2019 heeft het panel van deskundigen al gesteld dat alleen het bewijsvermoeden is weerlegd als evident en aantoonbaar een andere oorzaak is bewezen anders ruimhartig, eenduidiger en eenvoudiger.. Wij wachten al dik 9 maanden op een beslissing van ons bezwaar waarin we ons beroepen op onverklaarbare verschillen en het gelijkheidsbeginsel jullie hadden met een herziend rapport dit kunnen oplossen of na ons bezwaar snel voor een positief rapport kunnen beslissen binnen uw wettelijke mogelijkheden maar we wachten nog steeds en na uw bericht van een paar dagen geleden dat u in een soortgelijke zaak als ons in hoger beroep gaat hebben we nog weinig vertrouwen dat we niet nog langer moeten doorgaan om ons gelijk te halen. We hebben gelukkig geen onveilig huis maar dit gaat onder je huid zitten. We blijven overtuigd dat uiteindelijk we rechtvaardig zullen worden beoordeeld.

parlementaire enquête 25 februari 2023 - 14:47

Ik sluit me helemaal bij A.P. aan. Ik heb er ook weinig vertrouwen in dat het IMG een andere koers gaat varen, als in de bestuurlijke en ambtelijke top niets verandert. Die top is een belichaming van het wantrouwen tegen de Groninger. Alsof iedere Groninger de schade zelf heeft veroorzaakt. En het rapport van de enquête commissie laat wederom zien dat het IMG niet schroomde om een Jan en alleman rapporten te laten schrijven. Ook al was de beste man of vrouw niet verder gekomen dan basisonderwijs. Iedereen kon zich in de ogen van dit IMG deskundige noemen. En dat daardoor grote verschillen ontstonden nam met op de koop toe. Wie gaat hier nu verantwoordelijkheid voor nemen? En wie gaat er voor zorgen dat nu met grote spoed de ontstane problematiek uit het juridische spoor wordt gehaald en opgelost wordt? Dat zijn de antwoorden die we willen horen van het IMG.

Hendriks 25 februari 2023 - 12:07

…. de bevoegdheden voor het IMG verruimt. En gelijk weer naar een ander wijzen terwijl jullie een heel groot onderdeel zijn van dit probleem.

ONTZIGT 25 februari 2023 - 13:12

Wat verruimen nee opruimen het Img weg ermee net als Rutte zij zijn het probleem zelf maar blijven maar zitten. WEG MET HET IMG OF MINISTER ONTZIGT BESTUURSVOORZITTER MAKEN VAN DIE JURISTEN BOEVEN VAN DE STAAT dan geloof ik weer op een eerlijke behandeling

H.Venekamp 25 februari 2023 - 19:22

Het IMG is een matig functionerend (tot disfunctionerend) eigengereid zelfstandig bestuursorgaan (z.b.o.), die afgelopen jaren heeft laten zien niet in staat te zijn tot zelfreflectie. De onheuse en grove bejegening van mijnbouwschademelders bij de UGS Norg is hier een duidelijk voorbeeld van. Krampachtig wil het bestuur van het IMG volharden in een ingezette, aangetoond verkeerde koers. Het is schandalig hoe het IMG lichtzinnig en ondoordacht het Wettelijk Bewijsvermoeden over boord kiepte voor o.a. dit gebied. De Parlementaire Enquete Commissie Groningen ( die helaas maar weinig oog heeft gehad voor de massale mijnbouwschade in Drenthe!) heeft niet alleen forse kritiek op de Shell, Nam, Exxon-Mobil, het E.B.N., de top van het ministerie van EZK en zelfs de Nederlandse staat zelf, maar zeker ook op IMG en NCG! Clubs, die gericht zouden moeten zijn op ondersteuning van gedupeerden van mijnb0uwschade. Tot nu toe hebben NCG en IMG (zeker richting Drenthe) "gruwelijk gefaald"!!

Bakker 25 februari 2023 - 21:05

Volgens mij is de enquêtecommissie duidelijk. Met betrekking tot de gaswinning in Groningen was er decennialang sprake van een tunnelvisie, waarbij de gerenommeerde instituten de risico's stelselmatig ontkenden. Nu lijkt voor de gasopslag Norg precies hetzelfde te gebeuren. Peer reviewers plaatsen kanttekening bij de conclusies die aan het het rapport van de gerenommeerde onderzoekers van TNO/TU Delft worden getrokken over het directe effect van diepe bodembeweging op het ontstaan van schade. Desondanks blijft IMG doorgaan op de ingeslagen weg. De bodembeweging als gevolg van het vullen en leeghalen van de gasopslag wordt door IMG niet erkend als schademechanisme. De geschiedenis herhaalt zich. Ik nodig het IMG uit om kennis te nemen van de conclusies en aanbevelingen van de parlementaire enquête. Ik hoop dat dit er toe leidt dat er voor Norg wel tijdig wordt ingegrepen.

De overheid hoofdschuldige 25 februari 2023 - 22:29

Hieruit blijkt maar weer dat IMG aan het lijntje of ketting zit, dus bevoegdheden voor het IMG verruimt dus de overheid geeft sus de instructies dus uiteindelijk geeft het IMG toe dat het beleid wat ze uitvoeren toch in opdracht van de regering is waarvan Rutte aan het roer zit

Subsidie €10.000 nieuwe postcodes 26 februari 2023 - 11:19

Een externe commissie gaat hier onderzoek naar doen waarom deze, vooralsnog, niet in aanmerking komen. Tweede kwartaal moet dit rapport klaar zijn heb ik begrepen.

C.Miedema 26 februari 2023 - 15:57

De Parlementaire Enquete-commissie Gaswinning Groningen heeft een verdienstelijk, doorwrocht en superdik rapport uitgebracht dat in zijn harde analyse eindelijk vanuit "de politiek" enig recht doet aan de gedupeerden van de gaswinning in Groningen. Complimenten daarvoor dus! Toch moet ik wel een minpunt benoemen over de presentatie van het rapport in Zeerijp. Geen enkele keer werd door Tom van der Lee gerefereerd aan de massale mijnbouwschade-meldingen in de provincie Drenthe. Veroorzaakt door zowel gaswinning (uit kleine velden, die extra snel worden "leeggetrokken") als door gasopslag bij de UGS Norg ( de grootste gasopslag van Europa!). Jammer! Een gemiste kans om enig recht te doen aan gedupeerden in Drenthe, die momenteel nog steeds systematisch door het IMG worden "gepiepeld" en afgescheept. Ook Drentenaren zijn dus op zoek naar erkenning en gerechtigheid.

Arie 27 februari 2023 - 08:10

@IMG: Op de website lees ik dat iedereen in Nederland vanaf 27 februari, dat is vandaag, een aanvraag kan indienen voor immateriële schade. Echter staat in mijn dossier dat het nog niet mogelijk is om een aanvraag in te dienen. Waarom kan dit nog niet?

onbekend 28 februari 2023 - 10:30

Geldt dat ook voor minderjarigen? Wanneer kunnen die aanvragen?

Cultuuromslag 27 februari 2023 - 12:27

Kunt u aangeven welke bevoegdheden u nodig heeft voor een cultuuromslag binnen uw vastgeroeste bureaucratische amateuristische incapabele zelfstandig opererend uitvoeringsinstantie?

LOL organisatie 27 februari 2023 - 15:55

Om dat mogelijk te maken is het ook nodig dat de politiek de bevoegdheden voor het IMG verruimt. HAHAHA Wat een onzin, bij een hoorzitting was de expert van mij en de expert die zijn rapport verdedigd aanwezig. Alles wat de expert van de IMG zij over zijn eigen rapport werd geslikt als waarheid, alles wat mijn expert zij was onzin. Zoiets als de slager die zijn eigen vlees keurt. Wat een K@#$$%$t organisatie.

@LOL organisatie 27 februari 2023 - 16:56

Die deskundigen kunnen inderdaad een onzin uitkramen. En dat weet het IMG ook wel, want een groot deel van die zgn. deskundigen heeft daarvoor helemaal niet de benodigde opleiding genoten. Die was politie agent, werkte in de cultuursector of detailhandel. Veel meer dan middelbare school was het opleidingsniveau niet. Maar het mocht allemaal, want IMG controleerde dat niet. Onder het mom van: uit jurisprudentie blijkt dat we het oordeel van de deskundige mogen/moeten volgen. Ja, de groeten. Uit jurisprudentie blijkt dat er wel een check moest plaatsvinden: bijvoorbeeld of het advies logisch en begrijpelijk is. En het IMG heeft vergewisplicht voor wat betreft de kwaliteit en onafhankelijkheid van de deskundigen. Als je die checks @ balances niet uitvoert dan kun je je niet verschuilen achter de adviesrapporten van de zgn. deskundigen. Dit is gewoon onbehoorlijk bestuur.

IMG 27 februari 2023 - 17:29

IMG WEG ERMEE OPDOEKEN

Arie 27 februari 2023 - 20:29

Ik zie dat iedere Nederlander immateriële schade aan kan vragen. Ik ga vanaf nu ook even in de gaten houden wat het wekelijkse afwijzingspercentage is. Deze was al meer dan 50% de laatste keer. Hoezo ruimhartige compensatie??? Ben heel erg benieuwd of het afwijzingspercentage nog verder gaat stijgen…

P.Braam 27 februari 2023 - 21:19

Zoals hierboven omschreven ( bij LOL-organisatie) begint de rampzalige afhandeling van mijnbouwschade bij de ondeskundigheid van de door het IMG tegen hoge beloning, ingehuurde lieden, die voor "experts "moeten doorgaan, bij het IMG. Vaak niet eens een adequate bouwkundige achtergrond! En de onzinnige schaderapporten, die ze produceren, bestaan uit niets dan standaardtekst. Bij elkaar geharkte voorgeprogrammeerde teksten. Bij Drentse schademelders staat tegenwoordig: "geen causaal verband" (bedoeld: met mijnbouwactiviteiten). Precies dezelfde tactiek, die de NAM vroeger hanteerde, toen ze hondsbrutaal en beslist alle schademeldingen van tafel veegden. Verder moeten de zogenaamde "experts" aan het lijntje lopen van het idiote (volgens Kortmann: "genuanceerde") nieuwe beoordelingsmodel, dat het IMG in 2021introduceerde. Anders krijgen ze geen opdrachten meer van de juristen van het IMG, die helemaal van toeten nog blazen weten als het gaat om mijnbouwschade. Hierna volgt dan het juridische en bureaucratische "moeras". Het IMG is oorspronkelijk opgericht om schademelders te ondersteunen. Het is ( zeker voor Drentse gedupeerden) een onverschillige, onbetrokken tegenstander, die in grofheid en onheusheid van de bejegening de NAM zeker weet te evenaren!

Subsidie €10.000 nieuwe postcodes 28 februari 2023 - 12:00

Er is een externe commissie aangesteld, hopelijk komen de nieuw toegevoegde postcodes voor de €10.000 subsidie nu wél in aanmerking -> https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2023/01/30/aanstelling-van-voorzitter-commissie-verschillen

Sivert Dieters 28 februari 2023 - 15:09

Ereschuld is juridische nonsens want het gaat om schade die gewoon volledig vergoed moet worden !

jw zwart 28 februari 2023 - 17:03

De reactie van het IMG: "In het algemeen kunnen we zeggen dat we de aanbevelingen van harte onderschrijven en er op een zo spoedig mogelijke termijn invulling aan zullen geven" is volkomen misplaatst en ongeloofwaardig. Eerder is schaamte op zijn plaats in plaats van te stellen dat het IMG de conclusies van de Commissie onderschrijft. Ik ervaar zelf nu al jaren dat de handelswijze van het IMG juist het tegenovergestelde is van 'efficiënt en ruimhartig afhandelen van de schades'. Het lijkt er veel op dat de juristen het bij het IMG het voor het zeggen hebben. Het IMG heeft nadat de Rechtbank een aantal gedupeerden - waaronder ikzelf - in het gelijk heeft gesteld Hoger Beroep aangetekend tegen de beslissing van de rechtbank. Nog meer vertraging, nog meer rekken en dat terwijl er nog steeds nieuwe schades bijkomen in ons huis. Het zou het IMG sieren als ze na het lezen van de conclusies van de Commissie zelf de ingestelde hoger beroepszaken gaan intrekken. Of gaat het IMG misschien wachten tot de staatssecretaris of de politiek hen terug fluit.

H.Veenstra 28 februari 2023 - 19:50

Het IMG is een kampioen in tijd rekken, passief op zijn handen zitten en eigenzinnig en hardnekkig doorgaan in uitgezette koers, ook al is die " evident en aantoonbaar" onjuist. En als ze uiteindelijk noodgedwongen met een reactie moeten komen op de brede maatschappelijke kritiek op hun functioneren, komen ze niet verder dan holle frases en open-deuren-opmerkingen. Het overgaan tot zelfreflectie of het toegeven van begane misstappen, behoort niet tot hun "toolbox"!

Reactie toevoegen

Deel bij de reactie geen dossiernummer, e-mailadres of telefoonnummer. Bij vragen over uw dossier kunt u contact opnemen met ons Serviceloket via 0800 4444 111.

Reacties die niet over het onderwerp gaan of die onfatsoenlijk taalgebruik bevatten, kunnen worden verwijderd.

Wij vragen u om uw e-mailadres. Uw reactie wordt geplaatst nadat u uw e-mailadres bevestigt. Als u op Versturen klikt, ontvangt u van ons een e-mail met een link. Nadat u op de link klikt, wordt uw reactie geplaatst.

Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.