11 november 2019

0 reacties

Deze week: 552 afgehandeld en 624 nieuwe schademeldingen

Afgelopen week zijn er 624 nieuwe schademeldingen binnengekomen. Er werden 552 schademeldingen afgehandeld. Het totaal aantal openstaande schademeldingen nam toe met 72. Er is nu in totaal 123,4 miljoen euro schadevergoeding toegekend. 

 

Totaal schademeldingen

Er zijn tot op dit moment 42.556 schademeldingen bij TCMG binnengekomen, waarvan 13.472 op de dag van de start, 19 maart 2018. In totaal zijn er nu 24.827 schademeldingen afgehandeld en er zijn er nog 17.728 in behandeling, op circa 14.800 adressen.  

Besluiten

Afgelopen week werden er 499 besluiten genomen. Het betreft 72 besluiten na een keuze voor de Stuwmeerregeling en 427 na een reguliere procedure. Van de besluiten uit de reguliere procedure betrof het 116 keer een afwijzing van de aanvraag. Het gaat vooral om dossiers met schades die buiten het zogenoemde effectgebied van het Groningenveld en de gasopslag Norg liggen. Van de 20.350 besluiten zijn er ruim 9.400 genomen na een keuze voor de Stuwmeerregeling.

Stuwmeerregeling

In de afgelopen week werden er 125 keuzes gemaakt vanuit de Stuwmeerregeling waarvan 85 voor een van de varianten van de Stuwmeerregeling. Op 40 adressen werd voor voortzetting van de reguliere procedure gekozen. Het aantal adressen waar nog een keuze gemaakt kan worden is op iets meer dan 3.000 gekomen. Zij hebben tot maximaal 31 december 2019 de tijd om een keuze te maken. Daarna wordt in alle gevallen de reguliere procedure voortgezet.

Doorlooptijd

Van de schademeldingen die meer dan een jaar geleden zijn ingediend, zijn er nu 3.595 nog in behandeling, 70 minder dan vorige week. Het aantal openstaande schademeldingen van minder dan 1 jaar oud nam iets toe tot 14.133. Daarvan zijn er bijna 13.000 minder dan een 0,5 jaar oud. Bij de dossiers die nu meer dan een jaar open staan heeft 40,3 procent nog geen schade-opname gehad. Van de dossiers die tot 1 jaar open staan, heeft 58 procent nog geen schade-opname gehad. 

Specials nu in dashboard

Het online dashboard van de TCMG vermeldt nu ook het aantal zogenoemde ‘specials’. Het gaat om dossiers waar gespecialiseerde onafhankelijke deskundigen nodig zijn voor een advies over de schade. Het betreft monumenten, agrarisch bedrijven en bedrijven. Later volgt nog een verdere uitsplitsing van deze type panden. Juist de ‘special’-dossiers hebben lang moeten wachten omdat er geen deskundigen beschikbaar waren. Het aantal schademeldingen die als special zijn gekarakteriseerd is in totaal 4.272. Er zijn er 1.269 nu van afgehandeld. Op 1.898 adressen moet nog een schade-opname plaatsvinden.

 

Reageren

Reactie toevoegen