21 september 2022

13 reacties

Bas Kortmann stopt per 14 februari 2023

Bas Kortmann heeft besloten om zijn termijn als bestuursvoorzitter van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) niet te verlengen. Hij stopt daarmee per 14 februari 2023. Kortmann is dan bijna vijf jaar betrokken geweest bij het IMG en zijn voorganger de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG).

Bas Kortmann, bestuursvoorzitter IMG

De bestuursleden van het IMG worden benoemd door de minister van Rechtsbescherming voor een periode van 4 jaar. Deze periode kan vervolgens nog tweemaal met telkens vier jaar worden verlengd. Kortmann werd op 15 februari 2019 tot voorzitter benoemd, nadat hij sinds 19 maart 2018 al vicevoorzitter van de TCMG was. Hij heeft onlangs besloten geen gebruik te maken van de optie tot verlenging en heeft de minister hierover geïnformeerd.

Laatste grote opdracht

Kortmann, nu 72 jaar, ziet het werk voor het IMG als zijn laatste grote opdracht. “Werken voor de door gaswinning gedupeerde Groningers en Drenten doe ik met hart en ziel. Het is juist daarom ook bijzonder intensief. Het vraagt 7 dagen per week je volle aandacht. Niet alleen ik, maar ook mijn echtgenote is toe aan iets rustiger vaarwater en wat meer tijd voor elkaar en voor onze kinderen en kleinkinderen.” 

Tijd voor opvolger

Kortmann heeft zijn besluit om zijn voorzitterschap te beëindigen reeds in kleine kring gedeeld, maar kiest ervoor om het nu al wereldkundig te maken. Kortmann: “Omdat ik merkte dat steeds meer mensen op de hoogte blijken te zijn en om allerlei geruchten te voorkomen heb ik besloten om in dit vroege stadium duidelijkheid te geven. Het geeft bovendien voldoende tijd om een opvolger te vinden.”

Reageren

Sebastiaan 22 september 2022 - 15:51

Jammer!

echt niet 22 september 2022 - 19:50

wegwezen

Jans Abee gezet op juiste pagina 22 september 2022 - 19:54

Jans Abee 21 september 2022 - 19:12 We zullen zien of Bas NORMEN EN WAARDEN heeft meegekregen en zelf vraagt om ook onder ede verhoord te worden in het gas onderzoek. Denk ivm zijn leeftijd dat hij dan GEEN ACTIEVE HERINERING meer heeft aan de praktijken van de GASMAFFIA

Martin, IMG 23 september 2022 - 11:08

Door een technisch probleem was de reactiemogelijkheid niet beschikbaar. Het is mogelijk dat uw reactie daarom niet werd geplaatst. Als het goed is, is het nu weer mogelijk om reacties te plaatsen.

Bas uit het Veld 24 september 2022 - 18:26

Onder leiding van de jurist Kortmann is het I.M.G. uitgedijd en uitgebreid, en verworden tot een juridisch, bureaucratisch en oncontroleerbaar circus. Een zeer eigenzinnig z.b.o., dat intussen losgezongen lijkt van de werkelijkheid. Met de wat zelfgenoegzaam en narcistisch overkomende heer Kortmann in een ivoren toren. Het is mooi voor Kortmann zelf, dat hij eindelijk zijn pensioen gaat opnemen. Maar dit was dus niet "de juiste man op de juiste plaats".

A. van der Veen 26 september 2022 - 18:58

in mei 2021 besloot het IMG lichtzinnig en op basis van een controversieel rapport, dat de ( meer dan 15.000 !) schademeldingen bij de ondergrondse gasopslag Norg, niet mijnbouwgerelateerd konden zijn. En sindsdien wordt het Wettelijk Bewijsvermoeden door het IMG genegeerd en niet meer toegepast. Kortmann liet bij en persbijeenkomst op 17-05-21 weten "dat hij niets meer voor de schademelders in Drenthe kon betekenen"! Hoe kan (en durft) Kortmann hierboven in hemelsnaam beweren, dat hij zich met hart en ziel voor Drenten heeft ingezet? Voor schademelders rond de UGS Norg is het IMG een regelrechte tegenstander geworden!

Anja van Dijk 30 september 2022 - 11:27

Bij het verhoor door de Parlementaire Enquete Commissie (op 29-09-22) herhaalde Kortmann weer eens zijn idiote uitspraak, dat de kans op mijnbouwschade aan "de randen van het effectgebied" slechts 1 op de 10.000 zou zijn. Op de logische vraag vanuit de enquete-commisie "hoe zeker weet u dat?"antwoordde Kortman: "Niets is zeker!"En in tweede instantie, zei hij iets als: als de deskundigen dit zeggen, dan neem ik dit aan. Omdat het IMG weigert het wettelijk bewijsvermoeden nog langer toe te passen (sinds mei 2021) vallen de meeste schademelders in de randgebieden tussen de wal en het schip, zoals bijvoorbeeld bij de ondergrondse opslag in Norg. Laten we hopen, dat de politiek de onrechtvaardige koers van het IMG-schip gaat veranderen (Vijlbrief?). En dat er een meer capabele stuurman aan het roer komt van het IMG.

patricia 30 september 2022 - 12:22

Vijlbrief heeft gisteren in commissie debat aangegeven dat de trillingstool het wettelijk bewijsvermoeden niet aan mag tasten. Nu zal de redactie weer met dat algemene verhaal komen dat de tool wordt gebruikt in het voordeel van de gedupeerde of enkel en alleen als ondersteunend bewijs maar om dat alvast te pareren: Vijlbrief vindt dat de tool helemaal niks toevoegt. Terechte opmerking van Sandra Beckerman hierop dat er dan actie moet worden ondernomen. Ik acht Vijlbrief in staat dat hij dit ook wil gaan doen. Daarvoor heeft hij echter de middelen nog niet maar ook daarin heeft hij aangegeven wat daarvoor nodig is en hij heeft de commissie ook geadviseerd over het snelste pad daar naar toe.

Bakker 30 september 2022 - 16:37

Het is inderdaad een idiote uitspraak van Kortmann. Alleen al vanwege het feit dat het onderzoek hiernaar nog loopt. Elke keer vraag ik me af of het hier onkunde of onwil.

patricia 30 september 2022 - 16:55

Ik weet niet op welk onderzoek u doelt maar denk bijvoorbeeld ook aan het onderzoek naar de indirecte effecten van diepe bodemdaling binnen het effectgebied. Dat loopt nog, althans, is nog niet gepubliceerd. Normaliter kan dat natuurlijk niet, besluiten nemen terwijl je je huiswerk nog niet volledig hebt gedaan. Aangezien dit echter wel gebeurt, besluiten nemen bedoel ik dan, denk ik dat voor IMG het resultaat allang vast staat. Das toch gek. Of is hier ook gestuurd op het resultaat @redactie zoals bij het onderzoek van Deltares?

Bakker 2 oktober 2022 - 18:05

@Patricia. Ik doel o.a. op het Deltares rapport, maar ook op het onderzoek naar hoe de verschillende effecten van mijnbouw op elkaar ingrijpen. Ik vraag me af of Deltares dat mee neemt. En inderdaad ik ben het met je eens dat IMG op basis van het huidige wetenschappelijke onderzoek nog geen besluiten zou moeten nemen. Voor wat betreft het Groningenveld en de gasopslag Norg is in het Burgerlijk Wetboek het bewijsvermoeden opgenomen. Dit houdt kort door de bocht in dat het uitgangspunt is dat van schade die lijkt op mijnbouwschade verondersteld wordt dat dit ook mijnbouwschade is en dat het aan IMG is om dit te weerleggen. En daar gaat het beoordelingskader op verschillende punten de mist in, want zolang het onderzoek niet is afgerond kun je het bewijsvermoeden niet als weerlegd beschouwen. Of in jouw woorden: als je dan toch besluit om een een besluit te nemen, dan valt die in het voordeel van de schademelder uit.

Bea Adema 2 oktober 2022 - 19:45

Tijdens het verhoor van de Parlementaire Enquete Commissie (op 29-09 j.l.) beklaagde Kortmann zich over te weinig bevoegdheden voor het IMG. Ik denk echter dat het hoognodig is, dat de bevoegdheden van het zelfstandig bestuursorgaan (z.b.o) IMG juist ingeperkt moeten worden. Het IMG vaart een zeer eigenzinnige en eigengereide koers, met bijvoorbeeld het enthousiast afschaffen van het Wettelijk Bewijsvermoeden bij de UGS Norg. Het IMG trekt zich niets aan van de kritiek van Groningse en Drentse gemeentes of van de provinciale overheden van Gr. en Dr. Het zal toch echt de landelijke overheid moeten zijn, die het IMG gaat bijsturen. Van Kortmann is een bijstelling van de schadeafhandelingspraktijk te verwachten. Hij is te veel losgezongen van de werkelijkheid en volhardt in het hanteren van het onzinnige ( volgens hem "verfijnde") beoordelingsmodel. Kan hij niet eerder van zijn pensioen gaan genieten?

W.Dekker 4 oktober 2022 - 19:35

Begrijpelijk, dat de reacties hierboven vooral over Kortmann gaan, n.a.v. zijn aangekondigde vertrek. Maar wat ook aandacht verdiend : de competentie van zijn directieteam (of beter geformuleerd: het gebrek daar aan). En ja, over de medewerkers van het IMG (inmiddels meer dan 750!) in het algemeen ligt veel te veel de nadruk op juridische medewerkers. En helaas nauwelijks bouwkundige know-how. Om over enige mijnbouwkundige kennis maar te zwijgen. Op deze plaats zal ik maar niet uitwijden over het lage opleidingsniveau en de geringe kennis bij schadeopnemers en - rapporteurs: vaak opportunistische charlatans, die gewetenloos hun zakken aan het vullen zijn ( en daartoe door het IMG in de gelegenheid worden gesteld!). Het IMG is toe aan een vergaande reorganisatie!

Reactie toevoegen

Deel bij de reactie geen dossiernummer, e-mailadres of telefoonnummer. Bij vragen over uw dossier kunt u contact opnemen met ons Serviceloket via 0800 4444 111.

Reacties die niet over het onderwerp gaan of die onfatsoenlijk taalgebruik bevatten kunnen worden verwijderd.

Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.