6 juli 2021

33 reacties

Weekcijfers: 792 meldingen fysieke schade, 299 meldingen waardedaling

Afgelopen week kwamen er 792 nieuwe meldingen binnen van fysieke schade (scheuren in muren o.a.), 1.103 zijn er afgehandeld. Er kwamen 299 aanvragen voor de Waardedalingsregeling binnen, 787 werden er afgehandeld. Schademelders beoordelen het IMG met gemiddeld een 7,9 na een besluit over hun aanvraag. 

Arm met smartphone maakt foto van scheur bij muur

Het IMG heeft in totaal nu 1.076 miljoen euro schadevergoeding toegekend, een stijging van 15 miljoen euro ten opzichte van vorige week. Voor fysieke schade is er 664 miljoen euro toegekend, voor waardedaling 412 miljoen euro.

Afhandelingsduur schademeldingen

De afgelopen weken is de werkvoorraad opgelopen. Dit kwam vooral doordat veel dossiers wachten op de invoering van de vaste vergoeding voor eenvoudige eerste schades. Daar komt bij dat er minder opnames dan gebruikelijk gepland zijn. Hierdoor zal het langer duren totdat een nieuwe aanvraag aan de beurt is. De verwachte doorlooptijd, die wordt berekend met de gegevens van de laatste 3 weken, bedraagt nu 231 dagen. Dat is meer dan 182 dagen, wat minimaal het streven is van het IMG. Het IMG gaat hard aan de slag om deze doorlooptijd de komende periode weer omlaag te brengen.
Het aantal schade-opnames bedroeg 830, het aantal adviesrapporten bedroeg 808.

Gerealiseerde doorlooptijd fysieke schademeldingen

Om de  voortgang te meten wordt ook de daadwerkelijk gerealiseerde doorlooptijd berekend. De laatste 2500 besluiten werden in circa 127 dagen afgehandeld. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters zijn naar boven en naar beneden. Bij deze besluiten is het bij 68 procent van de schademeldingen gelukt die binnen een half jaar af te handelen. Er zijn nu 537 (4 meer dan vorige week) openstaande schademeldingen meer dan twee jaar oud.

Besluit fysieke schade

Er zijn nu 78.373 besluiten genomen over 87.604 aanvragen voor fysieke schade (per besluit worden soms meerdere aanvragen op een adres afgehandeld), 5.493 besluiten betroffen een afwijzing (7 procent). Afgelopen week werden 43 aanvragen afgewezen, 4,1 procent van het aantal besluiten in die week.

Besluiten Waardedalingsregeling

In totaal zijn er 95.634 aanvragen ingediend voor de Waardedalingsregeling door 82.262 aanvragers (een aanvrager kan meerdere huizen in bezit hebben (gehad)). Er zijn nu in totaal 90.819 aanvragen afgehandeld, waarbij 22.672 aanvragen zijn afgewezen (circa 25 procent van het totaal).

Gemiddelde beoordeling van aanvragers

De totale beoordeling van het IMG is momenteel een 7,9, gebaseerd op 22.878 reacties sinds de start van de metingen. Het gemiddelde voor besluiten voor fysieke schade is sinds de start een 7,7. Afgelopen week was dit ook een 6,4. Voor waardedaling is de beoordeling na een besluit nu gemiddeld een 8. Afgelopen week was dit een 7,5.

Bezwaren

Afgelopen week kwamen er 24 bezwaren binnen op besluiten fysieke mijnbouwschade. Het percentage bezwaren op besluiten is gelijk gebleven op 4,3 procent. Voor waardedalingsbesluiten kwamen er 71 bezwaren binnen. Het aantal ontvangen bezwaren op besluiten voor die regeling is nu 5,9 procent.

 

Reageren

Appingedam 7 juli 2021 - 16:44

Wanneer kunnen wij immateriële schade vergoeding aanvragen??? De waardevermindering werd ook al afgewezen terwijl wij er recht op hebben,dus kom gewoon met wat duidelijkheid en geef een datum..... Want iedereen is er klaar mee,met de aardbevingen en jullie klote img

Martin, IMG 12 juli 2021 - 14:11

Het IMG start de uitvoering van de regeling immateriële schade gefaseerd om zo de regeling voor mogelijk tienduizenden Groningers zo goed mogelijk voor te bereiden. Op deze pagina leest u er meer over: https://www.schadedoormijnbouw.nl/nieuws/eerste-groningers-kunnen-immateriele-schade-melden

Machteloos 7 juli 2021 - 18:09

Ik wacht al meer dan anderhalf jaar op de afhandeling ( vanwege eenduidigheid op on hold) Ik wil graag verhuizen en de woning te koop aanbieden. Lastig om een correcte prijs te bepalen. Help ons nu eens a.u.b. Zaakwaarnemer kan helaas niets voor ons betekenen.

Martin, IMG 12 juli 2021 - 14:12

Ik snap dat dit heel vervelend is. Ik ben niet op de hoogte van uw dossier, dus ik kan u helaas niet helpen. Mijn advies is om nogmaals contact op te nemen met uw zaakbegeleider, of te bellen met ons serviceloket via t. 0800 - 4444111.

K 12 juli 2021 - 18:39

Hoi Martin, ik bedoel dit niet vervelend, maar een zaakbegeleider toont alleen begrip voor de situatie en kunnen niets voor iemand betekenen.

Martin, IMG 16 juli 2021 - 15:58

Niets voor iemand kunnen betekenen, bedoelt u vermoed ik wat genuanceerder. Zaakbegeleiders zijn er om te zorgen dat de schademelders gehoord worden en dat zij hun vragen kwijt kunnen. Het klopt zeker dat zij geen invloed hebben op het besluit, de hoogte van de schadevergoeding of de snelheid waarmee een schade wordt afgehandeld. Als dat wel uw indruk was, moeten we dat vooraf wellicht nog duidelijker maken.

Robert 8 juli 2021 - 18:56

Vind het toch raar dat er gemiddeld 1000 meldingen per week worden afgehandeld en degene die onhold staat maar moeten wachten. Ik begrijp niet precies wat er zo moeilijk aan is. Omdat iemand meer schade heeft als de buurt of buren. Degene die de schade heeft opgenomen die heeft er toch verstand van en weet waar die over praat. Niks word vrijgegeven en degene die onhold staat hoort maar niks en de zaakwaarnemer kan er ook niets aan doen. Hoe lang moet dit duren!

Martin, IMG 12 juli 2021 - 14:14

Hallo Robert, deze dossiers zijn stilgelegd, omdat het gebouw in de aanvraag in het effectgebied van bevingen staat, maar waarbij het adviesrapport een groot verschil toont met eerdere adviezen voor buren en in de directe omgeving. We hebben tijd nodig gehad om te bekijken hoe we hiermee om moesten gaan. Het beoordelingskader is per juli 2021 geactualiseerd en verfijnd. Dossiers worden beoordeeld volgens het geactualiseerde beoordelingskader. De dossiers zijn vanaf begin juli weer 'op gang' gekomen.

Peter 12 juli 2021 - 18:42

En met een gemiddelde afhandelingstijd van 1000 dossiers per week zou het dan toch mogelijk moeten zijn om de ca. 1500 dossiers die jullie op of voor 31 maart hebben stilgelegd binnen twee weken af te handelen? (Ik neem tenminste aan dat deze dossiers prioriteit hebben bij de afhandeling en niet ergens op de stapel komen te liggen tussen nieuwe dossiers)

Martin, IMG 16 juli 2021 - 15:59

Hallo Peter, ik snap dat je snel duidelijkheid wilt. Ik kan dit zelf niet inschatten. Wat ik wel weet is als het gaat om eenduidigheid, de afhandeling van dossiers inmiddels weer op gang is gekomen. Als het gaat om diepe bodemdaling, zijn we afhankelijk van de oplevering van het advies van Deltares. Dat wordt wel deze zomer verwacht.

Peter 17 juli 2021 - 16:41

Hallo Martin, uiteraard hebben we graag snel duidelijkheid, maar vooral ook waar het natuurlijk eigenlijk om gaat, de beloofde schadevergoeding en daaraan gekoppelde aanspraak op subsidieregelingen. Mijn buren aan weerszijden hebben inmiddels maanden en maanden geleden schadevergoeding ontvangen en hun huis op kunnen knappen. Intussen hebben jullie niet kunnen vaststellen waar de geobserveerde discrepanties in adviezen door ontstaan, maar wel besloten het beoordelingskader aan te passen waardoor ik en de anderen wiens afhandeling was stilgelegd niet alleen maanden langer moeten wachten maar ook een gemiddeld lagere vergoeding tegemoet kunnen zien. Jullie introduceren nu dus zelf een (extra) discrepantie, die strikt nadelig uit lijkt te pakken voor de dossiers die ook al getroffen waren door een significant langere afhandelingstijd. Intussen heb ik schade die ik niet kan repareren, moet ik afwachten of ik straks nog van dezelfde verduurzamingsregeling gebruik kan maken als mijn buren en maak ik i.i.g. tot die tijd hogere kosten. De enige zekerheid die ik lijk te hebben is dat mijn vergoeding relatief lager uit gaat pakken. We zijn inmiddels al meer dan twee weken in juli en ik heb nog geen bericht ontvangen, dus we kunnen concluderen dat het antwoord op mijn vraag negatief was. Moet ik hieruit concluderen dat de dossiers die wegens eenduidigheid waren stilgelegd nu niet met prioriteit worden afgehandeld?

Martin, IMG 21 juli 2021 - 10:02

Hallo Peter, de dossiers worden zeker met voorrang opgepakt. Het klopt wel dat het tijd kost om het nieuwe beoordelingskader bij alle deskundigen goed duidelijk te maken. Daarbij plegen we zeker in de eerste periode nauwgezet onderzoek en monitoren we de invoering. Om zo goed mogelijk te borgen dat er nu wel zo eenduidig mogelijk advies wordt gegeven. Dat de buren al een schadevergoeding hebben ontvangen, kan komen doordat het adviesrapport van de buren geen afwijking vertoonde en die van jou wel.

Peter 21 juli 2021 - 15:48

Maar dat nieuwe beoordelingskader is van toepassing op álle aanvragen toch? Dan blijft het mij onduidelijk hoe jullie het genoemde aantal rapporten per week kunnen afhandelen zonder dat dat betekent dat onze rapporten na 21 dagen ook zijn afgehandeld... Zijn er ook (grote aantallen) rapporten die niet onder het nieuwe beoordelingskader vallen? En zo ja, waarom die niet en die van ons wel? Dit roept trouwens nog een vraag op... Terwijl onze rapporten stil lagen wegens 'eenduidigheid', zijn andere aanvragen "waar deze vraagstukken niet meespelen" wel gewoon afgehandeld. Waarom is er voor gekozen onze rapporten volgens een nieuw beoordelingskader gelijk te trekken met nieuwe aanvragen (met alle vertraging voor ons en extra werklast voor jullie van dien), in plaats van volgens het oorspronkelijke kader met de aanvragen die stammen van dezelfde periode t/m het besluit tot een nieuw beoordelingskader?

Martin, IMG 23 juli 2021 - 19:06

Hallo Peter, vanaf eind 2020 viel het ons op dat er verschillen zijn ontstaan in adviesrapporten uit hetzelfde gebied. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat in één straat meerdere buren een schadevergoeding hebben ontvangen, maar dat in een ander adviesrapport geen enkele schade wordt erkend als mijnbouwschade. Het gaat hier dus om aanvragen met grote verschillen in een soortgelijke omgeving (zelfde schade, zelfde type gebouw). Op deze pagina lees je er meer over: https://www.schadedoormijnbouw.nl/nieuws/analyse-verschillen-adviesrapporten-moeilijk-te-herleiden

Peter 26 juli 2021 - 11:56

Hoi Martin, dit is toch geen antwoord op mijn vragen? Het is mij volkomen helder waarom jullie deze rapporten eerder dit jaar hebben stilgelegd. Wat mij bevreemd is de tijd die het duurt om de rapporten af te handelen nadat jullie tot de conclusie kwamen dat de oorzaak van de discrepanties niet kon worden vastgesteld. Een deel van de verklaring is natuurlijk dat er is besloten het beoordelingskader aan te passen (waarbij niet duidelijk is dat dit de eenduidigheid in ons voordeel oplost, het tegendeel lijkt het geval). Maar het nieuwe kader ligt er sinds begin deze maand, en jullie lijken nog steeds een afhandelingssnelheid van ca. 1000 rapporten per maand te hebben, dus ik mis een verklaring waarom de ca. 1500 dossiers die jullie op of voor 31 maart hebben stilgelegd nog steeds niet allemaal zijn afgehandeld terwijl later ingediende rapporten kennelijk wel worden afgewerkt. Ook is mij niet volledig duidelijk waarom het nieuwe kader wordt toegepast op de rapporten die wegens eenduidigheid hebben stilgelegen. Draagt dit bij in het verminderen van de verschillen t.o.v. de rapporten in vergelijking waarmee eerder de afwijkingen zijn vastgesteld? Het enige wat hier (voor zover ik heb gezien) expliciet over is gezegd, is dat de gemiddelde vergoeding naar verwachting lager is met het nieuwe kader. Is het ook mogelijk dat er vergoedingen worden toegekend volgens het nieuwe kader die anders waren afgewezen?

K 8 juli 2021 - 20:28

Wat voor nut heeft een beoordeling voor waardedaling? Het is toch precies bekend welke postcodes recht hebben op een vergoeding en de percentage daarvan

Martin, IMG 12 juli 2021 - 14:15

Het bepalen van waardedaling heeft niet alleen met postcode te maken. Het is van meerdere factoren afhankelijk. U leest hierover meer op deze pagina: https://www.schadedoormijnbouw.nl/waardedalingsregeling/methodiek

K 12 juli 2021 - 20:27

Hoi Peter, goede opmerking. Zelf vermoed ik dat ze nog steeds bezig zijn met een werkinstructie voor deze dossiers, maar dat ze anders communiceren naar de buitenwereld. Zo niet, dan is het logisch dat deze dossiers eerst worden opgepakt. Je hebt hier ook totaal geen inzicht/ transparantie ontbreekt

Martin, IMG 16 juli 2021 - 16:00

De dossiers worden zeker met voorrang opgepakt. Het klopt wel dat het tijd kost om het nieuwe beoordelingskader bij alle deskundigen goed duidelijk te maken. Daarbij plegen we zeker in de eerste periode nauwgezet onderzoek en monitoren we de invoering. Om zo goed mogelijk te borgen dat er nu wel zo eenduidig mogelijk advies wordt gegeven.

K 4 augustus 2021 - 12:33

Als er nauw gezet onderzoek word gedaan en jullie monitoren de nieuwe werkwijze op de 'on-hold' zaken. Dan lijkt het me ook te kunnen om wekelijks de cijfers door te geven vd 'on-hold' zaken.

Roel 13 juli 2021 - 10:36

Niet etnisch profileren, ook niet als Groningse kinderen het slachtoffer zijn van ongekend onrecht. Hier moet een smartengeldregeling zijn die gelijkwaardig is aan de regeling van de toeslagen ellende. M.a.w. ook Groningse kinderen moeten een smartengeldvergoeding ontvangen, tussen de 1500 en 7500 euro!!!!

Martin, IMG 16 juli 2021 - 16:02

Hallo Roel, in het algemeen is dat natuurlijk het lastige van immateriële schade. Het is heel persoonlijk en heel situatie afhankelijk. Een 1 op 1 vergelijking met de toeslagenaffaire gaat mank, hoewel er natuurlijk overeenkomsten zijn. De beoordeling van immateriële schade bij minderjarigen is goeddeels afhankelijk van de afhandeling van de aanvraag van een van de ouders omdat de beoordeling op hun situatie wordt gebaseerd. Dit vooral omwille van de eenvoud en we kinderen of hun ouders/verzorgers niet met een onnodige procedurele last willen opzadelen. Op deze pagina lees je hier meer over: https://www.schadedoormijnbouw.nl/nieuws/eerste-groningers-kunnen-immateriele-schade-melden

G 13 juli 2021 - 12:08

In mijn geval zou het wettelijk termijn van reageren verlopen, en dus hebben ze een brief gestuurd, met daarin tegenstrijdige informatie. Althans de inhoud zou niet passen bij mijn dossier. Maar ja een brief is verstuurd toch ? Niet te geloven hoe er met mensen om gesprongen wordt !!! Meer dan schandalig !!!

Martin, IMG 16 juli 2021 - 16:05

Misschien klinkt het als een dooddoener voor u, maar als u vindt dat de wijze waarop u wordt behandeld en wordt bejegend niet deugt, dan kunt u daarover een klacht indienen. Dan gaat het dus niet om de inhoud van de beoordeling en besluitvorming, maar over de wijze waarop we met u zijn omgegaan.

G 13 juli 2021 - 13:16

Hoi G, bij mij was termijn van 15 maanden ook verstreken en met een simpele brief wordt er een jaar aan vast geplakt. Ik vraag me af of dit rechtsgeldig is, want dit zijn geen redelijke termijnen meer.

Martin, IMG 16 juli 2021 - 16:06

De wettelijke termijn (Algemene wet Bestuursrecht) die wij aanhouden is een termijn van 15 maanden. Deze termijn mogen wij verlengen. Ik snap dat dit vrij lang is, maar wij streven ernaar om binnen 6 maanden een besluit te nemen. Alles is ook afhankelijk van de complexiteit van verschillende dossiers.

M 21 juli 2021 - 11:32

Hoi Martin, worden de afwijkende rapporten nu anders beoordeeld , dan rapporten waar geen afwijking voor is? Zoals jullie zelf al in de communicatie aangeven is de verwachting dat met de nieuwe richtlijnen voor eenduidigheid over het algemeen een lagere vergoeding is. Blijft vreemd dat er twee verschillende manieren is voor het beoordelen van een rapport en het vaststellen van een vergoeding.

Martin, IMG 23 juli 2021 - 18:59

Voor de maatwerk afhandeling van fysieke schade is besloten het beoordelingskader voor toepassing van het wettelijk bewijsvermoeden te actualiseren en verfijnen. Toekomstige schaderapporten worden dus beoordeeld volgens het nieuwe beoordelingskader. Wellicht wijkt uw rapport af van de adviesrapporten bij u in de buurt. Het kan zijn dat het adviesrapport van uw buurman geen afwijking vertoonde en die van u wel. Dit is precies de reden waarom het IMG afwijkende adviesrapporten nader wil bekijken.

Peter 21 juli 2021 - 14:00

Ik ben de eerste mensen gesproken die eindelijk een adviesrapport hebben nadat het op on hold was gezet vanwege eenduidigheid. Ze hebben allemaal nul euro vergoeding ontvangen. Ik hoop niet dat dit een trent is.Pfffffff

Peter 21 juli 2021 - 14:00

*ben=heb

N 21 juli 2021 - 16:54

Dag Peter, heb je meer info mbt deze aanvragen? Hoe lang hebben deze mensen gewacht? En qua eenduidigheid hebben deze mensen ongeveer dezelfde uitkomsten als de buren? Mvg

Peter 21 juli 2021 - 18:34

Hoi N, Ze hebben hier gemiddeld 16 maanden op moeten wachten. Dus on hold vanwege eenduidigheid omdat het sterk afwijkt t.o.v de buurtgenoten en vervolgens alsnog 0 euro toewijzing 🤣 We hebben rapporten naast elkaar gelegd en zelfde schades bij de buren wel volledig vergoed en de eenduidigheid rapporten volledig afgewezen

N 21 juli 2021 - 19:58

Dankjewel Peter, voor de reactie. Heeft dus niets met eenduidigheid te maken dat nieuwe beoordelingskader. Sneu pakket, het wijkt nu vooralsnog vreselijk af vd buurtgenoten. Hele slechte zaak dit.

Reactie toevoegen

Deel bij de reactie geen dossiernummer, e-mailadres of telefoonnummer. Bij vragen over uw dossier kunt u contact opnemen met ons Serviceloket via 0800 4444 111.

Reacties die niet over het onderwerp gaan of die onfatsoenlijk taalgebruik bevatten kunnen worden verwijderd.

Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.