Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

2 juli 2024

1.849 Meldingen voor fysieke schade, waardedaling en IMS

KVDV 20201027 Rondje Groningen 08

De afgelopen week ontvingen wij 1.849 meldingen voor fysieke schade, waardedaling en immateriële schade en handelden we er 1.791 af. Afgelopen week is circa 13 miljoen euro aan schadevergoeding toegekend. In totaal is tot nu toe 2 miljard euro aan schadevergoeding uitgekeerd (1,3 miljard euro voor fysieke schade, 511 miljoen euro voor waardedaling, 211 miljoen euro voor immateriële schade, inclusief immateriële schade voor kinderen en jongeren).

Meldingen fysieke schade en vaste vergoeding

In de afgelopen week hebben we voor fysieke schade 785 besluiten genomen. Voor fysieke schade, zoals scheuren in muren, ontvingen we 1.182 nieuwe meldingen, waarvan 848 aanvragen voor de vaste vergoeding. We handelden de afgelopen week 851 schademeldingen af, waarvan 523 voor de vaste vergoeding. De werkvoorraad nam toe met 331 schademeldingen.

1,3 Miljard euro voor fysieke schade

Sinds de start in 2018 heeft het IMG (voorheen TCMG) circa 1,3 miljard euro uitgekeerd aan vergoeding voor fysieke schade, waarvan 253 miljoen euro voor de vaste vergoeding. In totaal zijn er 230.287 meldingen gedaan voor fysieke schade, waarvan 47.002 aanvragen voor de vaste vergoeding. In totaal zijn er 212.976 meldingen afgehandeld, waarvan 44.340 vaste vergoeding.

Daarnaast is er een groep aanvragers die na hun schademelding voor de maatwerkprocedure de keuze heeft gekregen om alsnog voor de vaste vergoeding te kiezen. Van deze groep hebben we 11.509 aanvragen voor vaste vergoeding afgehandeld.

Waardedaling

Voor de waardedalingsregeling voor privéwoningen kwamen afgelopen week 21 aanvragen binnen en zijn 53 aanvragen afgehandeld. In totaal hebben we nu 118.995 aanvragen ontvangen en 118.907 afgehandeld.

Waardedaling niet-woningen

De afgelopen week vroegen 70 eigenaren van een bedrijfspand dat in de gemeente Eemsdelta of Het Hogeland staat een vergoeding aan voor de waardedaling van dit pand. Sinds begin mei zijn er 487 aanvragen gedaan en werden er 346 afgehandeld.

Immateriële schade

De afgelopen week hebben 512 mensen een aanvraag gedaan voor vergoeding voor immateriële schade en zijn er 887 besluiten genomen. Tot nu toe hebben 94.397 mensen een aanvraag gedaan en zijn er 89.437 besluiten genomen, waarvan 46.442 aanvragen zijn toegewezen.

Vergoeding voor immateriële schade kinderen en jongeren

Sinds 23 oktober is het voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar mogelijk om een aanvraag te doen voor vergoeding voor immateriële schade. In totaal hebben wij tot nu toe 19.155 aanvragen ontvangen en zijn er 18.037 besluiten genomen, waarvan 13.739 zijn toegewezen. 

Rapportcijfers

59.570 Schademelders beoordelen IMG met gemiddeld een 7,0 na een besluit over hun schademelding of aanvraag voor vergoeding immateriële schade. Het gemiddelde voor besluiten voor fysieke schade is een 7,1. De beoordeling na een besluit over waardedaling is gemiddeld een 7,8. De beoordeling na een besluit over de vaste vergoeding is 8,4. Voor immateriële schade is de beoordeling na een besluit gemiddeld een 4,8.

Afhandelingsduur schademeldingen

De verwachte doorlooptijd voor fysieke-schademeldingen is nu 266 dagen. Deze wordt berekend met gegevens van de laatste drie weken. Dat is langer dan de maximaal 182 dagen waar het IMG naar streeft. De afgelopen week deden we 687 schade-opnames en verstuurden we 279 adviesrapporten.

Besluiten fysieke schade

Er zijn tot nu toe 189.683 besluiten genomen waarmee 212.976 aanvragen voor fysieke schade zijn afgehandeld (per besluit worden soms meerdere aanvragen op een adres afgehandeld). 21.070 besluiten betreffen een afwijzing (11,1 procent). Afgelopen week werden 75 aanvragen afgewezen, 9,6 procent van het aantal besluiten in die week.

Bezwaren

Voor besluiten over fysieke schade hebben we tot nu toe 8.925 bezwaren ontvangen en zijn er 7.767 afgehandeld. Het aantal ontvangen bezwaren is 4,7 procent van het totaal aantal beschikkingen dat is verstuurd.

Voor immateriële schade hebben we tot nu toe 9.374 bezwaren ontvangen en zijn er 7.626 afgehandeld. Het aantal ontvangen bezwaren is 10,5 procent van het totaal aantal beschikkingen dat is verstuurd.

Voor waardedaling hebben we tot nu toe 6.509 bezwaren ontvangen en zijn er 6.493 afgehandeld. Het aantal ontvangen bezwaren is 5,5 procent van het totaal aantal beschikkingen dat is verstuurd.

Reageren op dit bericht?

U kunt reageren op dit bericht in ons forum. Klik op het tekstwolkje boven de foto van dit artikel om naar het forum te gaan.