Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

20 juni 2024

Aanvraag vergoeding waardedaling bedrijfspand nu ook mogelijk in gemeente Het Hogeland

Een dorpsplein met een kapsalon, een kind op de fiets en een kerktoren die boven de gebouwen uitsteekt.

Ook eigenaren met een bedrijfspand in de gemeente Het Hogeland kunnen vanaf vandaag een vergoeding aanvragen voor de waardedaling van hun pand. Door bevingen als gevolg van gaswinning kan een object minder waard zijn geworden. De regeling is voor (mede-)eigenaren die op 16 augustus 2012 een zakelijk object in hun bezit hadden en in het waardedalingsgebied staan. De vergoeding voor de waardedaling kan oplopen tot maximaal 12% van de WOZ-waarde in de kern van het aardbevingsgebied.

361 Aanvragen gedaan

Vanaf 7 mei van dit jaar konden (mede-)eigenaren van bedrijfspanden in de gemeente Eemsdelta een aanvraag doen voor de waardedaling van hun bedrijfspand. Sindsdien vroegen 361 eigenaren van een bedrijfspand of een ander zakelijk object dat in de gemeente Eemsdelta staat een vergoeding aan voor de waardedaling van dit pand. Inmiddels zijn hierover 232 besluiten genomen en werd bijna 1,7 miljoen euro uitgekeerd.

Invoering stap voor stap

De openstelling van de regeling waardedaling niet-woningen gaat stapsgewijs. Hierdoor ontvangen aanvragers na hun aanvraag snel een besluit. Na de gemeente Het Hogeland kunnen ook eigenaren van zakelijke panden die in de gemeente Midden-Groningen staan en die aan de voorwaarden voldoen een aanvraag doen. Daarna volgen Groningen en Oldambt en het resterende deel van het waardedalingsgebied. De data waarop dit kan maken wij bekend via deze website.

KVDV 20190318 Rondje Groningen 01

Wilt u meer weten over de regeling waardedaling niet-woningen? 

Ga naar de regeling waardedaling niet-woningen

Reageren op dit bericht?

U kunt reageren op dit bericht in ons forum. Klik op het tekstwolkje boven de foto van dit artikel om naar het forum te gaan. 

 • De bestemming van een pand is gewijzigd (van niet wonen naar wonen of andersom). Wat betekent dat voor mijn aanvraag?

  We kijken naar de bestemming van het pand op het moment van verkoop. Als het pand niet verkocht is of als er een bestemmingswijziging is geweest, kijken we naar de peildatum 1 januari 2022. Wij controleren dan of er niet twee keer (dus onder beide regelingen voor waardedaling) een vergoeding wordt betaald voor hetzelfde pand.

 • Mijn woning is al jaren geen winkel (of andere dubbelfunctie) meer. Hoe kan ik dit bewijzen?

  Dat is geen probleem. U hoeft zelf niets te bewijzen. Wij hebben een onafhankelijke taxateur gevraagd om de waarde van uw woongedeelte vast te stellen. Dit doet de taxateur aan de hand van het WOZ-taxatierapport.

 • Mijn bedrijf is in huis gevestigd (bijvoorbeeld in een kamer waar een kantoor van is gemaakt). Kan ik dan toch een vergoeding krijgen via deze regeling?

  Of uw zakelijke object in aanmerking komt, is mede afhankelijk van de WOZ Soort-Objectcode van uw object. U kunt de quickscan invullen om te zien of uw object en Soort-Objectcode voor een vergoeding in aanmerking komt. Als de Soort-Objectcode erop wijst dat uw object een zakelijke functie en woonfunctie heeft, vragen wij een externe deskundige om advies over de verhouding wonen/niet wonen. Als maar een klein deel van het object een niet-woning is, zal uw object als volledige woning gezien worden. U kunt dan een aanvraag indienen voor de regeling waardedaling woningen.

 • Ik bezit een bijzonder object (bijvoorbeeld een kerk) en gebruik dit voor mijn onderneming. Kan ik dan wel een aanvraag indienen?

  Het ligt aan de WOZ Soort-Objectcode van het object. Dit is een code die door de gemeente wordt gegeven bij de taxatie in het kader van de WOZ-waarde. Dus als een kerk een winkelfunctie heeft, én ook de WOZ-soort objectcode die daarbij hoort, komt het object voor vergoeding in aanmerking. U kunt op de website de quickscan invullen om te zien of uw object mogelijk in aanmerking komt voor een vergoeding voor waardedaling.

 • Komt de taxateur ook persoonlijk langs om te inspecteren?

  Nee, we verwachten niet dat het nodig is. Mogelijke uitzonderingen zijn daargelaten.

 • Hoe kom ik aan een WOZ-taxatierapport? En kost dit geld?

  Alleen inwoners van de gemeente Midden-Groningen moeten een WOZ-taxatierapport opvragen via hun gemeente. Dit is gratis.

  Inwoners van andere gemeenten hoeven dat niet te doen. Wij ontvangen het WOZ-taxatierapport rechtstreeks van de gemeente.

 • Ik heb een garagebox die ik voor mijn bedrijf gebruik, kan ik daarvoor ook een waardedalingsvergoeding aanvragen?

  Dat hangt van een aantal factoren af. De belangrijkste factor is dat u de eigenaar was op 16 augustus 2012.

  Een andere belangrijke factor is de WOZ waarde. Bezit u het object nog? Dan kijken wij naar de WOZ waarde op 1 januari 2022. Heeft u het object na 16 augustus 2012 verkocht? Dan kijken wij naar de WOZ-waarde van het jaar van de verkoop.

  • Is deze WOZ waarde lager dan € 50.000?
   Dan is er geen sprake van waardedaling.
  • Als deze WOZ waarde € 50.000 of hoger is, hangt het af van de WOZ Soort-Objectcode.
   • Een garage-unit op een industrieterrein komt dan bijvoorbeeld wel in aanmerking.
   • Een garagebox bij een woning komt hier niet voor in aanmerking.

  U kunt in het WOZ taxatieverslag zien welke WOZ Soort-Objectcode uw object heeft. Via de quickscan kunt u met deze code ook zien of uw object in aanmerking komt voor een vergoeding voor waardedaling.

 • Waar vind ik de WOZ Soort-Objectcode?

  Deze vindt u in het WOZ taxatieverslag. Uw gemeente stuurt u een WOZ beschikking van uw zakelijke object. Het WOZ taxatieverslag wat daarbij hoort, kunt u bij uw gemeente opvragen.

 • Wat gebeurt er als er een bezwaar tegen de WOZ loopt?

  Als het bezwaar nog loopt of als er beroep op bezwaar is gevolgd of hoger beroep, staat de WOZ-waarde nog niet vast. Het IMG kan op dat moment de waardedaling daarom nog niet vaststellen. Aanvragers wordt geadviseerd pas een aanvraag te doen nadat de bezwaar- of beroepsprocedure over de hoogte van de WOZ-waarde is afgerond.