Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

5 juni 2024

2.606 Meldingen voor fysieke schade, waardedaling en IMS

253.jpg

De afgelopen week ontvingen wij 2.606 meldingen voor fysieke schade, waardedaling en immateriële schade en handelden we er 2.504 af. Afgelopen week is circa 13 miljoen euro aan schadevergoeding toegekend. In totaal is tot nu toe 2 miljard euro aan schadevergoeding uitgekeerd (1,3 miljard euro voor fysieke schade, 511 miljoen euro voor waardedaling, 199 miljoen euro voor immateriële schade, inclusief immateriële schade voor kinderen en jongeren).

Meldingen fysieke schade en vaste vergoeding

In de afgelopen week hebben we voor fysieke schade 801 besluiten genomen. Voor fysieke schade, zoals scheuren in muren, ontvingen we 1.035 nieuwe meldingen, waarvan 773 aanvragen voor de vaste vergoeding. We handelden de afgelopen week 878 schademeldingen af, waarvan 553 voor de vaste vergoeding. De werkvoorraad nam af met 157 schademeldingen.

1,3 Miljard euro voor fysieke schade

Sinds de start in 2018 heeft het IMG (voorheen TCMG) circa 1,3 miljard euro uitgekeerd aan vergoeding voor fysieke schade, waarvan 250 miljoen euro voor de vaste vergoeding. In totaal zijn er 226.851 meldingen gedaan voor fysieke schade, waarvan 44.298 aanvragen voor de vaste vergoeding. In totaal zijn er 208.679 meldingen afgehandeld, waarvan 42.350 vaste vergoeding.

Daarnaast is er een groep aanvragers die na hun schademelding voor de maatwerkprocedure de keuze heeft gekregen om alsnog voor de vaste vergoeding te kiezen. Van deze groep hebben we 11.508 aanvragen voor vaste vergoeding afgehandeld.

Waardedaling

Voor de waardedalingsregeling voor privéwoningen kwamen afgelopen periode 23 aanvragen binnen en zijn 24 aanvragen afgehandeld. In totaal hebben we nu 118.875 aanvragen ontvangen en 118.785 afgehandeld.

Immateriële schade

De afgelopen week hebben 938 mensen een aanvraag gedaan voor vergoeding voor immateriële schade en zijn er 1.598 besluiten genomen. Tot nu toe hebben 92.279 mensen een aanvraag gedaan en zijn er 85.772 besluiten genomen, waarvan 44.737 aanvragen zijn toegewezen.

Vergoeding voor immateriële schade kinderen en jongeren

Sinds 23 oktober is het voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar mogelijk om een aanvraag te doen voor vergoeding voor immateriële schade. In totaal hebben wij tot nu toe 18.556 aanvragen ontvangen en zijn er 16.404 besluiten genomen, waarvan 12.731 zijn toegewezen.

Rapportcijfers

58.284 Schademelders beoordelen IMG met gemiddeld een 6,9 na een besluit over hun schademelding of aanvraag voor vergoeding immateriële schade. Het gemiddelde voor besluiten voor fysieke schade is een 7,0. De beoordeling na een besluit over waardedaling is gemiddeld een 7,8. De beoordeling na een besluit over de vaste vergoeding is 8,4. Voor immateriële schade is de beoordeling na een besluit gemiddeld een 4,8.

Afhandelingsduur schademeldingen
De verwachte doorlooptijd voor fysieke-schademeldingen is nu 266 dagen. Deze wordt berekend met gegevens van de laatste drie weken. Dat is langer dan de maximaal 182 dagen waar het IMG naar streeft. De afgelopen week deden we 661 schade-opnames en verstuurden we 418 adviesrapporten.

Gerealiseerde doorlooptijd fysieke schademeldingen

Om de voortgang te meten, berekenen we ook de daadwerkelijk gerealiseerde doorlooptijd. De laatste 2.500 besluiten werden in circa 190 dagen afgehandeld. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters naar boven en naar beneden zijn. 46 Procent van de schademeldingen is binnen een half jaar afgehandeld. Er zijn nu 1.822 (+15) openstaande schademeldingen van meer dan twee jaar oud.

Besluiten fysieke schade

Er zijn tot nu toe 186.061 besluiten genomen waarmee 208.679 aanvragen voor fysieke schade zijn afgehandeld (per besluit worden soms meerdere aanvragen op een adres afgehandeld). 20.727 besluiten betreffen een afwijzing (11,1 procent). Afgelopen week werden 68 aanvragen afgewezen, 8,5 procent van het aantal besluiten in die week.

Bezwaren

Voor besluiten over fysieke schade hebben we tot nu toe 9.053 bezwaren ontvangen en zijn er 7.630 afgehandeld. Het aantal ontvangen bezwaren is 4,8 procent van het totaal aantal beschikkingen dat is verstuurd.

Voor immateriële schade hebben we tot nu toe 8.479 bezwaren ontvangen en zijn er 7.105 afgehandeld. Het aantal ontvangen bezwaren is 9,9 procent van het totaal aantal beschikkingen dat is verstuurd.

Voor waardedaling hebben we tot nu toe 6.504 bezwaren ontvangen en zijn er 6.483 afgehandeld. Het aantal ontvangen bezwaren is 5,5 procent van het totaal aantal beschikkingen dat is verstuurd.

Reageren op dit bericht?

U kunt reageren op dit bericht in ons forum. Klik op het tekstwolkje boven de foto van dit artikel om naar het forum te gaan.