Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

11 juni 2024

1.150 Meldingen voor fysieke schade, waardedaling en IMS

KVDV 20220602 Rondje Groningen 21

De afgelopen week ontvingen wij 1.150 meldingen voor fysieke schade, waardedaling en immateriële schade en handelden we er 1.995 af. Afgelopen week is circa 9 miljoen euro aan schadevergoeding toegekend. In totaal is tot nu toe 2 miljard euro aan schadevergoeding uitgekeerd (1,3 miljard euro voor fysieke schade, 511 miljoen euro voor waardedaling, 205 miljoen euro voor immateriële schade, inclusief immateriële schade voor kinderen en jongeren).

Meldingen fysieke schade en vaste vergoeding

In de afgelopen week hebben we voor fysieke schade 711 besluiten genomen. Voor fysieke schade, zoals scheuren in muren, ontvingen we 510 nieuwe meldingen, waarvan 405 aanvragen voor de vaste vergoeding. We handelden de afgelopen week 1.184 schademeldingen af, waarvan 409 voor de vaste vergoeding. De werkvoorraad nam af met 674 schademeldingen.

1,3 Miljard euro voor fysieke schade

Sinds de start in 2018 heeft het IMG (voorheen TCMG) circa 1,3 miljard euro uitgekeerd aan vergoeding voor fysieke schade, waarvan 253 miljoen euro voor de vaste vergoeding. In totaal zijn er 227.361 meldingen gedaan voor fysieke schade, waarvan 44.703 aanvragen voor de vaste vergoeding. In totaal zijn er 209.863 meldingen afgehandeld, waarvan 42.759 vaste vergoeding.

Daarnaast is er een groep aanvragers die na hun schademelding voor de maatwerkprocedure de keuze heeft gekregen om alsnog voor de vaste vergoeding te kiezen. Van deze groep hebben we 11.509 aanvragen voor vaste vergoeding afgehandeld.

Waardedaling

Voor de waardedalingsregeling voor privéwoningen kwamen afgelopen week 38 aanvragen binnen en zijn 22 aanvragen afgehandeld. In totaal hebben we nu 118.913 aanvragen ontvangen en 118.807 afgehandeld.

Waardedaling niet-woningen

De afgelopen week vroegen 36 eigenaren van een bedrijfspand dat in de gemeente Eemsdelta staat een vergoeding aan voor de waardedaling van dit pand. Sinds begin mei zijn er 344 aanvragen gedaan en werden er 185 afgehandeld.

Immateriële schade

De afgelopen week hebben 472 mensen een aanvraag gedaan voor vergoeding voor immateriële schade en zijn er 789 besluiten genomen. Tot nu toe hebben 92.751 mensen een aanvraag gedaan en zijn er 86.561 besluiten genomen, waarvan 45.089 aanvragen zijn toegewezen.

Vergoeding voor immateriële schade kinderen en jongeren

Sinds 23 oktober is het voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar mogelijk om een aanvraag te doen voor vergoeding voor immateriële schade. In totaal hebben wij tot nu toe 18.686 aanvragen ontvangen en zijn er 16.656 besluiten genomen, waarvan 12.859 zijn toegewezen. 

Rapportcijfers

58.630 Schademelders beoordelen IMG met gemiddeld een 7,0 na een besluit over hun schademelding of aanvraag voor vergoeding immateriële schade. Het gemiddelde voor besluiten voor fysieke schade is een 7,1. De beoordeling na een besluit over waardedaling is gemiddeld een 7,8. De beoordeling na een besluit over de vaste vergoeding is 8,4. Voor immateriële schade is de beoordeling na een besluit gemiddeld een 4,8.

Afhandelingsduur schademeldingen

De verwachte doorlooptijd voor fysieke-schademeldingen is nu 266 dagen. Deze wordt berekend met gegevens van de laatste drie weken. Dat is langer dan de maximaal 182 dagen waar het IMG naar streeft. De afgelopen week deden we 684 schade-opnames en verstuurden we 435 adviesrapporten.

Gerealiseerde doorlooptijd fysieke schademeldingen

Om de voortgang te meten, berekenen we ook de daadwerkelijk gerealiseerde doorlooptijd. De laatste 2.500 besluiten werden in circa 206 dagen afgehandeld. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters naar boven en naar beneden zijn. 41 Procent van de schademeldingen is binnen een half jaar afgehandeld. Er zijn nu 1.759 (+15) openstaande schademeldingen van meer dan twee jaar oud.

Besluiten fysieke schade

Er zijn tot nu toe 186.772 besluiten genomen waarmee 209.863 aanvragen voor fysieke schade zijn afgehandeld (per besluit worden soms meerdere aanvragen op een adres afgehandeld). 20.798 besluiten betreffen een afwijzing (11,1 procent). Afgelopen week werden 71 aanvragen afgewezen, 10,0 procent van het aantal besluiten in die week.

Bezwaren

Voor besluiten over fysieke schade hebben we tot nu toe 8.907 bezwaren ontvangen en zijn er 7.695 afgehandeld. Het aantal ontvangen bezwaren is 4,8 procent van het totaal aantal beschikkingen dat is verstuurd.

Voor immateriële schade hebben we tot nu toe 8.851 bezwaren ontvangen en zijn er 7.337 afgehandeld. Het aantal ontvangen bezwaren is 10,2 procent van het totaal aantal beschikkingen dat is verstuurd.

Voor waardedaling hebben we tot nu toe 6.505 bezwaren ontvangen en zijn er 6.488 afgehandeld. Het aantal ontvangen bezwaren is 5,5 procent van het totaal aantal beschikkingen dat is verstuurd.

Reageren op dit bericht?

U kunt reageren op dit bericht in ons forum. Klik op het tekstwolkje boven de foto van dit artikel om naar het forum te gaan.