Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

14 mei 2024

Herstel schade tot € 60.000 start 1 juli

250.jpg

Vanaf 1 juli kunnen de eerste Groningers en Drenten die kozen voor herstel van hun woning tot € 60.000 hun keuze bevestigen. Dat kunnen zij doen door te kiezen voor herstel door een aannemer van het IMG of een eigen aannemer. Of zij kunnen alsnog kiezen voor een financiële vergoeding. De invoering van herstel van schade tot € 60.000 gaat stapsgewijs van start.

Herstel als uitgangspunt

Het uitgangspunt bij de nieuwe schadeafhandelingswijze is het laten herstellen van de schade. Aanvragers hebben de mogelijkheid om alle nieuwe schades in hun woning, die naar hun aard mijnbouwschade kunnen zijn, te laten repareren zonder onderzoek naar de oorzaak. Zowel bij het herstel door een eigen aannemer als een aannemer van het IMG is het maximum € 60.000.

Ontzorgen of zelf regelen

Bijna 1.800 Groningers en Drenten maakten inmiddels een voorlopige keuze voor het herstel van hun woning tot € 60.000. De afgelopen tijd vroegen we aan hen wat zij belangrijk vinden bij het laten herstellen. Hieruit blijkt dat een deel van de aanvragers graag zoveel mogelijk zelf wil regelen. Anderen willen juist ontzorging. Wij bieden beide varianten: herstel met een zelfgekozen aannemer of via een aannemer van het IMG. We ondersteunen aanvragers bij het maken van de keuze die het beste bij hen past.

Zelfgekozen aannemer

Bij de variant met een zelfgekozen aannemer neemt de aanvrager de regie over het herstel. Eerst beoordeelt zowel de aanvrager als het IMG de offerte, waarna de aannemer aan de slag kan. Deze moet voldoen aan een aantal kwaliteitscriteria. Aanvragers zijn vervolgens opdrachtgever. Zij hebben vijf jaar de tijd om de aannemer de schade te laten herstellen. De aannemer dient de rekening in bij het IMG. Tijdens deze herstelperiode is het mogelijk om nieuwe schade te melden en, wanneer deze naar hun aard mijnbouwschade kunnen zijn, te laten herstellen tot het maximum bedrag van € 60.000.

Aannemer via IMG

Als een aanvrager kiest voor herstel met een aannemer via het IMG, dan nemen wij het contact met een aannemer en de planning op ons. Bij deze variant ontzorgen we aanvragers volledig. Het IMG heeft al een aantal jaren ervaring met het laten herstellen van schade via ‘Herstel in Natura’. Aanvragers waarderen deze variant met een 8,5.

Inzicht in kosten herstel

Veel aanvragers hebben al een schaderapport. Om inzicht te geven in de kosten van het herstellen van de schade krijgen aanvragers die eerder hun interesse aangaven voor herstel, een aanvullende calculatie. Hierin zijn alle opgenomen schades in beeld gebracht, ook die niet veroorzaakt zijn door een beving. Vervolgens kiezen zij voor herstel met een eigen aannemer of een IMG-aannemer. Een andere optie is alsnog kiezen voor de vaste eenmalige vergoeding van € 10.000 (als zij aan de voorwaarden voldoen) of de maatwerkprocedure (inclusief onderzoek naar de oorzaak van de schades).

Niet zelf herstellen

Inwoners kunnen niet zelf, als particulier, het huis herstellen en de kosten van de materialen laten betalen door het IMG. Er kan alleen worden gewerkt met professionele, zakelijke partijen, die een overeenkomst met het IMG sluiten. Door herstel via een aannemer te laten uitvoeren stimuleren we kwalitatief goed herstel.

Vergoeding en eindresultaat

Het IMG betaalt het bedrag voor de herstelwerkzaamheden rechtstreeks aan de aannemer. Een aanvrager hoeft dus geen geld voor het schadeherstel voor te schieten. Als aanvrager geef je akkoord op het eindresultaat, zodat het IMG de rekening kan betalen.

Communicatie via Mijn dossier

Voor de nieuwe aanpak van herstel gebruikt het IMG zoveel mogelijk de bestaande systemen. Alle communicatie met aanvragers, zoals het tekenen van offertes van aannemers verloopt straks via de Mijn dossier-omgeving. Zo staat alle informatie op één veilige en overzichtelijke plek. De komende maanden werken we aan deze mogelijkheden. Aanvragers ondersteunen en testen hierbij. Daarnaast komt er later dit jaar een aparte omgeving voor alle communicatie, administratie en facturering voor aannemers.

Gefaseerd informeren

De komende maanden werken we de voorwaarden voor herstel verder uit. Daarna nemen we definitieve aanvragen gefaseerd in behandeling. Vanaf 1 juli nemen we stapsgewijs contact op met de aanvragers die een voorlopige keuze voor herstel maakten. Ook met aanvragers die nog niet kozen voor herstel of een financiële vergoeding nemen we na 1 juli contact op. Door aanvragers beetje bij beetje te informeren en begeleiden beantwoorden we vragen zo snel mogelijk.