Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

22 mei 2024

Bestuurslid Menno Bouwes verlaat het IMG

Menno Bouwes

Menno Bouwes stopt na ruim zes jaar als bestuurslid van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). De plaatsvervangend voorzitter van het bestuur, die zijn functie per 1 juli 2024 neerlegt, zette zich met hoofd én hart in voor inwoners met mijnbouwschade.

Bouwes startte in maart 2018 als lid van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen, de voorganger van het IMG. Hij werkte voornamelijk aan het afhandelen van aanvragen fysieke schade en het besluiten hierop. Daarnaast had hij monumenten, waaronder kerken, in zijn portefeuille en was hij betrokken bij aanvragers met complexe dossiers.

Grote aantallen

Bouwes vindt het interessant om aan de ene kant maatschappelijk gedragen regelingen voor grote aantallen inwoners te ontwerpen en aan de andere kant oplossingen te zoeken voor complexe individuele situaties.

  • Bouwes:

    “Voor mij als jurist ligt de uitdaging in het zoeken van een oplossing voor beide binnen het Nederlandse juridische systeem. Dat gaat uit van het individu, maar als uitvoeringsorganisatie kunnen we onmogelijk elke inwoner met aardbevingsschade een individueel proces laten doorlopen. Dat zou tientallen jaren duren. Daarom ontwerpen we regelingen waarmee we zoveel mogelijk mensen zo snel mogelijk kunnen helpen. Daarover nadenken, en over hoe je zulke regelingen uitvoerbaar maakt, samen met slimme jonge juristen, heb ik met veel plezier gedaan.

Bijzondere situaties

  • Bouwes:

    “Ik heb me altijd ingespannen om daarnaast ruimte te creëren voor bijzondere en schrijnende zaken. Alle grote uitvoeringsorganisaties worstelen daarmee. Ook het IMG kent aanvragers met complexe dossiers. Het vinden van een oplossing voor deze individuele inwoners is voor mij net zo belangrijk als een oplossing voor de grote groep. Ik ga bij hen op bezoek, kijk waar ze tegenaan lopen, wat het probleem is. Ik wil hen het vertrouwen geven dat er een oplossing komt. Je wilt voorkomen dat mensen in Groningen over twintig jaar nog steeds het gevoel hebben dat ze slachtoffer zijn van overheidsbeleid. Dat kunnen wij als het IMG niet in ons eentje. Maar we kunnen wel allianties sluiten, onze kennis beschikbaar stellen en dingen starten. Zoals het onderzoek naar het mentaal welbevinden van kinderen en jongeren in het aardbevingsgebied. We kunnen inwoners helpen deze periode af te sluiten en hun blik weer op de toekomst te richten.”

Toekomst

  • Bouwes:

    “Wat mijn toekomst betreft, blijf ik me inzetten voor vraagstukken over collectieve vergoedingen. Hoe doe je als overheid recht aan mensen wiens leven op z’n kop staat door iets waar zij zelf geen invloed op hebben? Niemand kiest ervoor om slachtoffer te zijn. Bij enkele van zulke vraagstukken ben of was ik naast mijn werk voor het IMG al betrokken. Onder andere bij de uitkeringsregeling chroom-6 Defensie en de vergoeding voor mensen die in verband met gebruik van het DES-medicijn schade leden. Ik vind het boeiend en bevredigend om daar oplossingen voor te bedenken. Dat blijf ik doen.”

Een groot deel van Bouwes' werkzaamheden wordt overgenomen door bestuurslid Sylvia Wortmann.