Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

28 mei 2024

268 Aanvragen voor vergoeding waardedaling bedrijfspand

KVDV 20201027 Winkels Bevingsgebied 09 1920

Sinds 7 mei vroegen 268 eigenaren van een bedrijfspand dat in de gemeente Eemsdelta staat een vergoeding aan voor de waardedaling van dit pand. Door bevingen als gevolg van gaswinning kan dit pand minder waard zijn geworden. De eerste besluiten over deze aanvragen worden de komende weken verwacht. De invoering van de regeling waardedaling niet-woningen gaat stapsgewijs. Binnenkort kunnen ook eigenaren van zakelijke panden die in de gemeente Het Hogeland staan en die aan de voorwaarden voldoen een aanvraag doen. De datum waarop dit kan, maken wij bekend via deze website.

1.192 Meldingen voor fysieke schade, waardedaling en IMS

De afgelopen week ontvingen wij daarnaast 1.192 meldingen voor fysieke schade, waardedaling en immateriële schade en handelden we er 2.429 af. Afgelopen week is circa 13 miljoen euro aan schadevergoeding toegekend. In totaal is tot nu toe 2 miljard euro aan schadevergoeding uitgekeerd (1,3 miljard euro voor fysieke schade, 511 miljoen euro voor waardedaling, 199 miljoen euro voor immateriële schade, inclusief immateriële schade voor kinderen en jongeren).

Meldingen fysieke schade en vaste vergoeding

In de afgelopen week hebben we voor fysieke schade 764 besluiten genomen. Voor fysieke schade, zoals scheuren in muren, ontvingen we 411 nieuwe meldingen, waarvan 303 aanvragen voor de vaste vergoeding. We handelden de afgelopen week 805 schademeldingen af, waarvan 310 voor de vaste vergoeding. De werkvoorraad nam af met 394 schademeldingen.

1,3 Miljard euro voor fysieke schade

Sinds de start in 2018 heeft het IMG (voorheen TCMG) circa 1,3 miljard euro uitgekeerd aan vergoeding voor fysieke schade, waarvan 242 miljoen euro voor de vaste vergoeding. In totaal zijn er 225.816 meldingen gedaan voor fysieke schade, waarvan 43.525 aanvragen voor de vaste vergoeding. In totaal zijn er 207.801 meldingen afgehandeld, waarvan 41.797 vaste vergoeding.

Daarnaast is er een groep aanvragers die na hun schademelding voor de maatwerkprocedure de keuze heeft gekregen om alsnog voor de vaste vergoeding te kiezen. Van deze groep hebben we 11.507 aanvragen voor vaste vergoeding afgehandeld.

Waardedaling

Voor de waardedalingsregeling voor privéwoningen kwamen afgelopen periode 17 aanvragen binnen en zijn 26 aanvragen afgehandeld. In totaal hebben we nu 118.852 aanvragen ontvangen en 118.761 afgehandeld.

Immateriële schade

De afgelopen week hebben 938 mensen een aanvraag gedaan voor vergoeding voor immateriële schade en zijn er 1.598 besluiten genomen. Tot nu toe hebben 91.024 mensen een aanvraag gedaan en zijn er 84.170 besluiten genomen, waarvan 44.049 aanvragen zijn toegewezen.

Vergoeding voor immateriële schade kinderen en jongeren

Sinds 23 oktober is het voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar mogelijk om een aanvraag te doen voor vergoeding voor immateriële schade. In totaal hebben wij tot nu toe 18.263 aanvragen ontvangen en zijn er 16.242 besluiten genomen, waarvan 12.649 zijn toegewezen.

Rapportcijfers

57.701 schademelders beoordelen IMG met gemiddeld een 6,9 na een besluit over hun schademelding of aanvraag voor vergoeding immateriële schade. Het gemiddelde voor besluiten voor fysieke schade is een 7,0. De beoordeling na een besluit over waardedaling is gemiddeld een 7,8. De beoordeling na een besluit over de vaste vergoeding is 8,4. Voor immateriële schade is de beoordeling na een besluit gemiddeld een 4,8.

Afhandelingsduur schademeldingen

De verwachte doorlooptijd voor fysieke schademeldingen is nu 266 dagen. Deze wordt berekend met gegevens van de laatste drie weken. Dat is langer dan de maximaal 182 dagen waar het IMG naar streeft. De afgelopen week deden we 614 schade-opnames en verstuurden we 405 adviesrapporten.

Gerealiseerde doorlooptijd fysieke schademeldingen

Om de voortgang te meten, berekenen we ook de daadwerkelijk gerealiseerde doorlooptijd. De laatste 2.500 besluiten werden in circa 203 dagen afgehandeld. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters naar boven en naar beneden zijn. 43 Procent van de schademeldingen is binnen een half jaar afgehandeld. Er zijn nu 1.707 (+15) openstaande schademeldingen van meer dan twee jaar oud.

Besluiten fysieke schade

Er zijn tot nu toe 185.260 besluiten genomen waarmee 207.801 aanvragen voor fysieke schade zijn afgehandeld (per besluit worden soms meerdere aanvragen op een adres afgehandeld). 20.659 besluiten betreffen een afwijzing (11,2 procent). Afgelopen week werden 56 aanvragen afgewezen, 7,3 procent van het aantal besluiten in die week.

Bezwaren

Voor besluiten over fysieke schade hebben we tot nu toe 9.053 bezwaren ontvangen en zijn er 7.583 afgehandeld. Het aantal ontvangen bezwaren is 4,8 procent van het totaal aantal beschikkingen dat is verstuurd.

Voor immateriële schade hebben we tot nu toe 8.479 bezwaren ontvangen en zijn er 7.105 afgehandeld. Het aantal ontvangen bezwaren is 10,1 procent van het totaal aantal beschikkingen dat is verstuurd.

Voor waardedaling hebben we tot nu toe 6.504 bezwaren ontvangen en zijn er 6.480 afgehandeld. Het aantal ontvangen bezwaren is 5,5 procent van het totaal aantal beschikkingen dat is verstuurd.

Reageren op dit bericht?

U kunt reageren op dit bericht in ons forum. Klik op het tekstwolkje boven de foto van dit artikel om naar het forum te gaan.