Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

22 mei 2024

2.200 Meldingen voor fysieke schade, waardedaling en IMS

KVDV 20210330 Rondje Groningen 03 1920

De afgelopen week ontvingen wij 2.200 meldingen voor fysieke schade, waardedaling en immateriële schade en handelden we er 4.178 af. Afgelopen week is circa 13 miljoen euro aan schadevergoeding toegekend. In totaal is tot nu toe 2 miljard euro aan schadevergoeding uitgekeerd (1,3 miljard euro voor fysieke schade, 511 miljoen euro voor waardedaling, 199 miljoen euro voor immateriële schade, inclusief immateriële schade voor kinderen en jongeren).

Meldingen fysieke schade en vaste vergoeding

In de afgelopen week hebben we voor fysieke schade 919 besluiten genomen. Voor fysieke schade, zoals scheuren in muren, ontvingen we 774 nieuwe meldingen, waarvan 512 aanvragen voor de vaste vergoeding. We handelden de afgelopen week 1.364 schademeldingen af, waarvan 584 voor de vaste vergoeding. De werkvoorraad nam af met 590 schademeldingen.

1,3 Miljard euro voor fysieke schade

Sinds de start in 2018 heeft het IMG (voorheen TCMG) circa 1,3 miljard euro uitgekeerd aan vergoeding voor fysieke schade, waarvan 242 miljoen euro voor de vaste vergoeding. In totaal zijn er 225.405 meldingen gedaan voor fysieke schade, waarvan 43.222 aanvragen voor de vaste vergoeding. In totaal zijn er 206.996 meldingen afgehandeld, waarvan 41.487 vaste vergoeding.

Daarnaast is er een groep aanvragers die na hun schademelding voor de maatwerkprocedure de keuze heeft gekregen om alsnog voor de vaste vergoeding te kiezen. Van deze groep hebben we 11.507 aanvragen voor vaste vergoeding afgehandeld.

Opnieuw schade melden na vaste vergoeding

Als voor de afhandeling van bevingsschade is gekozen voor de vaste vergoeding, kan opnieuw schade gemeld worden als op datzelfde adres een nieuwe beving een trillingssnelheid van 5 millimeter per seconde heeft veroorzaakt.

Waardedaling

Voor de waardedalingsregeling kwamen afgelopen periode 34 aanvragen binnen en zijn 82 aanvragen afgehandeld. In totaal hebben we nu 118.835 aanvragen ontvangen en 118.735 afgehandeld.

Immateriële schade

De afgelopen week hebben 1.051 mensen een aanvraag gedaan voor vergoeding voor immateriële schade en zijn er geen besluiten genomen. Tot nu toe hebben 90.484 mensen een aanvraag gedaan en zijn er 82.572 besluiten genomen, waarvan 43.315 aanvragen zijn toegewezen.

Vergoeding voor immateriële schade kinderen en jongeren

Sinds 23 oktober is het voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar mogelijk om een aanvraag te doen voor vergoeding voor immateriële schade. In totaal hebben wij tot nu toe 18.039 aanvragen ontvangen en zijn er 16.145 besluiten genomen, waarvan 12.630 zijn toegewezen. 

Rapportcijfers

56.874 Schademelders beoordelen IMG met gemiddeld een 6,9 na een besluit over hun schademelding of aanvraag voor vergoeding immateriële schade. Het gemiddelde voor besluiten voor fysieke schade is een 7,0. De beoordeling na een besluit over waardedaling is gemiddeld een 7,8. De beoordeling na een besluit over de vaste vergoeding is 8,4. Voor immateriële schade is de beoordeling na een besluit gemiddeld een 4,7.

Afhandelingsduur schademeldingen

De verwachte doorlooptijd voor fysieke-schademeldingen is nu 266 dagen. Deze wordt berekend met gegevens van de laatste drie weken. Dat is langer dan de maximaal 182 dagen waar het IMG naar streeft. De afgelopen week deden we 651 schade-opnames en verstuurden we 562 adviesrapporten.

Gerealiseerde doorlooptijd fysieke schademeldingen

Om de voortgang te meten, berekenen we ook de daadwerkelijk gerealiseerde doorlooptijd. De laatste 2.500 besluiten werden in circa 214 dagen afgehandeld. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters naar boven en naar beneden zijn. 41 Procent van de schademeldingen is binnen een half jaar afgehandeld. Er zijn nu 1.692 (-222) openstaande schademeldingen van meer dan twee jaar oud.

De doorlooptijd wordt beïnvloed door dossiers die door aanvragers zijn aangehouden in afwachting van de uit te voeren kabinetsmaatregelen.

Besluiten fysieke schade

Er zijn tot nu toe 184.496 besluiten genomen waarmee 206.996 aanvragen voor fysieke schade zijn afgehandeld (per besluit worden soms meerdere aanvragen op een adres afgehandeld). 20.603 besluiten betreffen een afwijzing (11,2 procent). Afgelopen week werden 23 aanvragen afgewezen, 2,5 procent van het aantal besluiten in die week.

Bezwaren

Voor besluiten over fysieke schade hebben we tot nu toe 9.053 bezwaren ontvangen en zijn er 7.490 afgehandeld. Het aantal ontvangen bezwaren is 4,8 procent van het totaal aantal beschikkingen dat is verstuurd.

Voor immateriële schade hebben we tot nu toe 8.318 bezwaren ontvangen en zijn er 7.041 afgehandeld. Het aantal ontvangen bezwaren is 10,1 procent van het totaal aantal beschikkingen dat is verstuurd.

Voor waardedaling hebben we tot nu toe 6.504 bezwaren ontvangen en zijn er 6.480 afgehandeld. Het aantal ontvangen bezwaren is 5,5 procent van het totaal aantal beschikkingen dat is verstuurd.

Reageren op dit bericht?

U kunt reageren op dit bericht in ons forum. Klik op het tekstwolkje boven de foto van dit artikel om naar het forum te gaan.