Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

10 april 2024

NCG neemt IMG-pilot Duurzaam Herstel mee in de versterking

KVDV 20240124 Duurzaam Herstel 10 1920

Het IMG en Nationaal Coördinator Groningen (NCG) gaan samenwerken op het gebied van Duurzaam Herstel. In de zomer van 2023 was IMG al begonnen met de pilot. Met Duurzaam Herstel worden constructieve problemen aangepakt, zoals defecte funderingen. Met deze aanpak verkleinen we de kans op herhaalschade en beperken we, zowel tijdens de aanpak als met het resultaat, de impact en overlast voor bewoners.

Bewoners zo min mogelijk belast

Het komt voor dat een woning bij het IMG in aanmerking komt voor Duurzaam Herstel, maar ook in de versterkingsopgave zit van NCG. De werkzaamheden bij versterking en Duurzaam Herstel kunnen ingrijpend zijn. Om overlast voor bewoners die voor beide in aanmerking komen, te minimaliseren, worden de versterkingswerkzaamheden gecombineerd met het duurzaam herstellen van bijvoorbeeld de fundering of de dakconstructie. Deze samenwerking loopt naast het reguliere Duurzaam Herstel van IMG.

Het verschil tussen Duurzaam Herstel en de versterking

In beide gevallen gaat het om constructieve maatregelen. Het versterkingsprogramma dat NCG uitvoert richt zich op veiligheid bij een zware beving. Duurzaam Herstel richt zich op het doel om de kans op herhaalschade te verkleinen.

Wie komt hiervoor in aanmerking?

NCG en IMG selecteren de adressen uit het versterkingsprogramma die in aanmerking komen voor Duurzaam Herstel. Het is niet mogelijk om zelf een aanvraag te doen. We raden altijd aan om schade bij ons te melden. Dan zijn uw gegevens bij ons bekend en kunnen we dit in de toekomst mogelijk gebruiken om te bepalen of u in aanmerking komt. Om in aanmerking te komen voor Duurzaam Herstel is het geen voorwaarde om in de versterking te zitten. Wanneer er wel sprake is van beide, blijft de mogelijkheid bestaan om de werkzaamheden los van elkaar uit te voeren.

 • Wat is het verschil tussen Duurzaam Herstel en het versterkingsprogramma van NCG?

  Bij het versterkingsprogramma dat de NCG uitvoert, worden er, als de noodzaak blijkt uit onderzoek, constructieve maatregelen genomen met oog op de veiligheid, uitgaande van de kans op het zich voordoen van een zware beving in de toekomst.

  Bij Duurzaam Herstel is er ook sprake van constructieve maatregelen, maar dan met oog op het voorkomen van schade die zich bij een toekomstige beving kan voordoen. Voorwaarde is daarbij niet dat de schade tot onveiligheid zou kunnen leiden. Duurzaam Herstel is vooral bedoeld om de overlast van toekomstige schade te verminderen en het investeren in herstel van de huidige schade zinvoller te maken.

  NCG is dus als eerste aan zet om te bepalen welke maatregelen er nodig zijn om het pand op norm te krijgen in de zin van veiligheid. Daarna kan vanuit Duurzaam Herstel bekeken worden welke aanvullende maatregelen er genomen kunnen worden om herhaalschade in de toekomst te voorkomen.

 • Wat betekent Duurzaam Herstel voor mij als ik in het versterkingsprogramma van NCG zit?

  Tussen IMG en NCG vindt overleg plaats over de adressen die mogelijk in aanmerking komen voor Duurzaam Herstel in combinatie met versterking. NCG kan bij een woning die onderdeel is van de versterking, die mogelijk voor Duurzaam Herstel in aanmerking komt, een constructief onderzoek doen om dit te toetsen. Omdat er ook onderzoek plaatsvindt om voor versterking in aanmerking te komen, is constructief onderzoek niet altijd nodig. Als blijkt dat uw woning in aanmerking komt voor Duurzaam Herstel dan kunt u er voor kiezen om de werkzaamheden voor het Duurzaam Herstel tegelijk met de versterking van uw woning te laten doen. NCG zal deze maatregelen dan uitvoeren.

 • Staat mijn woning binnen het gebied waarbinnen de mogelijkheid tot Duurzaam Herstel wordt onderzocht?

  We zijn met de pilot begonnen binnen de oude gemeentegrenzen van Loppersum, Ten Boer en Appingedam. Vanaf 15 maart 2024 zijn de volgende postcodes toegevoegd aan het gebied: 9623, 9624, 9625, 9904, 9908, 9981, 9982, 9983, 9998. Een volledig overzicht van alle postcodes waarbinnen IMG de mogelijkheid tot Duurzaam Herstel wordt onderzocht, vindt u onderaan deze pagina.

  Stapsgewijs onderzoeken wij de woningen in dit uitgebreide gebied. Wij nemen contact met u op, als uw woning mogelijk in aanmerking komt.

  Staat uw woning buiten dit gebied, maar zit u in het versterkingsprogramma van NCG en heeft u interesse in Duurzaam Herstel? Met uw projectleider kunt u de mogelijkheden bespreken. 

 • Waar kan ik meer lezen over de grondslag van Duurzaam Herstel?

  Om Duurzaam Herstel mogelijk te maken, is deze als aparte tegemoetkoming in de wet opgenomen. Dit is vastgelegd in de beleidsregel Duurzaam Herstel en in het technisch kader. Beide zijn in maart 2024 geüpdatet.

  U kunt de beleidsregel lezen in de Staatscourant (externe link). Het technisch kader opent u via deze link.

  Bij het technisch kader horen twee bijlagen: 

  - Bijlage A bevat de herstelmatrix. 

  - Bijlage B bevat de herstelcatalogus