Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

“Herstel in gang zetten begint bij de jeugd”

Symposium Herstel

Onder toeziend oog van ruim 200 bezoekers namen Henk Nijboer en Susan Top donderdagmiddag “Herstel en versterk de Groningse jeugd, nu!” in ontvangst. Nijboer maakt zich grote zorgen over het welzijn van de jeugd. "Het onderzoek van de Hanze maakt duidelijk hoe de vlag erbij hangt in Groningen en daar moeten we echt mee aan de gang. En bij het oplossen van problemen moeten we beginnen met de jeugd.”

Het symposium begon met een indringende videoboodschap waarin een jongere openhartig vertelt over de impact die aardbevingsproblematiek op hun leven. Gevolgd door leeftijdsgenoten die vertellen over een noodwoning met dunne muren, of de angst dat er een dakpan op je hoofd valt, elke keer als je de achterdeur opendoet. De verhalen bevestigden de onderzoeksresultaten van het onderzoek dat de Hanze in opdracht van het IMG heeft uitgevoerd.

IMG-bestuurslid Els van Schie gebruikte de verhalen van jongeren als startpunt om het thema bij andere partijen onder de aandacht te brengen: “Eigenlijk is het een beetje vreemd dat het IMG dit heeft georganiseerd. De nadruk bij ons ligt op vergoeden, maar we weten dat geld alleen niet genoeg is. We hebben wel een regeling voor Immateriële schade, maar levert die vergoeding ook herstel op bij onze jeugd?”

Stabiliteit in alle leefomgevingen

Het onderzoek, inventariseerde wat er gebeurt voor kinderen en jongeren en wat er nog nodig is. Over de aanbevelingen uit het rapport gingen Esther Pijs, Programma-directeur generaal Groningen en Ondergrond (EZK), Jaap Koopman, Directeur bij GGD Groningen en Susan Top, gedeputeerde bij Provincie Groningen met elkaar in gesprek. Samen met aanwezigen concludeerden ze dat er al een groots en verspreid aanbod is voor jongeren, maar dat er inderdaad veel te winnen valt op het gebied van een integrale aanpak.

In het gesprek, dat samen met aanwezigen in de zaal werd gevoerd, kwam één aanbeveling steeds terug. Stabiliteit in de thuis, school en leefomgeving is ontzettend belangrijk. Of zoals Annalies Mulder, van VO Eemsdelta toevoegde. “Als het thuis beter gaat, zien we dat het ook op school beter gaat.”

Ook kern van het probleem aanpakken

Om het welzijn van jongeren te verbeteren moet er ook gekeken worden naar de kern van het probleem, stelde Susan Top: “De procedures rondom schadeafhandeling en versterking zijn de oorzaak van problemen bij ouders. Daar zijn jongeren nu nog de dupe van.” Een inwoner uit de zaal bevestigde dat huidige procedures en ook de manier van communiceren van het IMG nog te wensen overlaat. “Ik krijg soms pijn in mijn hart van de teksten die ik teruglees op de website en ik weet dat dit ook voor andere bewoners geldt.”  

Doen wat we kunnen

Van Schie reageerde op de inbreng van de zaal, voordat ze het rapport overhandigde aan Henk Nijboer. “We weten heel goed dat er een grote opgave bij ons ligt. We willen ons steentje bijdragen om schadeafhandeling persoonlijker en gemakkelijker te maken. Daarmee kunnen we stress bij ouders en dus bij jongeren wegnemen. En hoewel we niet bij iedereen kunnen aanbellen, gaan we wel de regio in. Niet alleen bij aanvragers, maar ook op adressen waar we vermoeden dat we mensen kunnen helpen.”

Grote basis in sociale agenda

“Ik beloof dat het oplossen van deze problematiek één van de grootste basissen van de sociale agenda wordt en daarbij zal ik zeker de mentale gezondheid van jongeren niet vergeten”, waren de slotwoorden van Nijboer.