Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

Vergoeding Immateriële schade vanaf 23 oktober ook voor kinderen en jongeren t/m 17 jaar van start

KVDV 20230227 Immateriele Schade Jongeren 21

Vanaf 23 oktober kan er door de eerste groep wettelijk vertegenwoordigers een aanvraag worden gedaan voor een vergoeding van immateriële schade voor kinderen en jongeren t/m 17 jaar.

Wie kan nu al aanvragen?

Wettelijk vertegenwoordigers kunnen een aanvraag doen als hun kind jonger is dan 18 jaar, als zij zelf een vergoeding voor immateriële schade hebben ontvangen en als deze vergoeding opnieuw is beoordeeld in het kader van de verruimingsmaatregelen. De wettelijk vertegenwoordiger(s) van de kinderen die volgens onze gegevens aan bovenstaande criteria voldoen, hebben hierover de afgelopen weken een brief ontvangen.

Wie kan later dit jaar aanvragen?

We hebben inmiddels ruim 80% van de aanvragen, die mogelijk voor een hogere vergoeding in aanmerking komen, opnieuw beoordeeld. Soms vergt het meer tijd om de eigen aanvraag voor een vergoeding van immateriële schade van ouders te kunnen herbeoordelen. Dat geldt voor zo’n 20% van de opnieuw te beoordelen aanvragen. Deze zullen we in een tweede en derde ronde behandelen. Eind november verwachten we de meeste aanvragers uit de tweede ronde te hebben geïnformeerd, die op basis van de nu bij ons bekende gegevens recht hebben op een vergoeding.

Wie kan begin volgend jaar aanvragen?

Sommige wettelijk vertegenwoordigers zullen wat langer moeten wachten op de herbeoordeling en kunnen daardoor ook wat later de aanvraag voor hun kinderen doen. Dit geldt bijvoorbeeld voor aanvragen waarbij sprake is van  complexe data, er moet dan gedacht worden aan oudere bezwaar- en herzieningsdossiers en dubbel binnengekomen aanvragen. Sommige aanvragen die gerelateerd zijn aan het versterkingsprogramma vragen om extra aandacht en zorgvuldigheid en kosten daarom soms meer tijd. Omdat deze groep mogelijk in aanmerking komt voor een hogere vergoeding willen we eerst de herbeoordeling uitvoeren. We verwachten dat we de derde ronde begin volgend jaar kunnen starten. Daarna kan ook deze groep wettelijk vertegenwoordigers de aanvraag voor hun kinderen doen.

Veranderende omstandigheden

Ook nadat de herbeoordeling heeft plaatsgevonden kan het zijn dat er in iemands situatie iets verandert. Dat kan soms betekenen dat iemand recht heeft op een (hogere) vergoeding voor immateriële schade. Op dit moment werken wij een manier uit om ook dit soort aanvragen af te kunnen handelen.

Reageren op dit bericht?

U kunt reageren op dit bericht in ons forum. Klik op het tekstwolkje boven de foto van dit artikel om naar het forum te gaan. 

 • Wat is een wettelijke vertegenwoordiger?

  Een wettelijk vertegenwoordiger is degene die het gezag heeft over het kind. Zij nemen beslissingen over de financiën, opvoeding en zorg van het kind. Meestal zijn dit de ouder(s).

  Soms zijn dit niet de ouders. Zo komt het soms voor dat (vanaf de geboorte) maar één van de ouders het ouderlijk gezag heeft, of dat één van de ouders uit het ouderlijk gezag is ontheven. Ook kan het voorkomen dat een minderjarige onder het gezag van iemand anders staat, bijvoorbeeld een voogd.

 • Wat is de rol van de wettelijk vertegenwoordiger?

  • Bij de aanvraag. De wettelijk vertegenwoordiger doet de aanvraag voor het kind.
  • Bij het bepalen van de hoogte van de vergoeding voor het kind. Om de hoogte van de vergoeding voor het kind te bepalen, kijken we naar de hoogte van de vergoeding van de wettelijk vertegenwoordiger van het kind. Hebben beide wettelijk vertegenwoordigers een vergoeding gekregen? Dan gaan we uit van het hoogste bedrag dat één van de wettelijk vertegenwoordigers heeft ontvangen.
 • Waarom is het belangrijk dat de wettelijk vertegenwoordigers onderling goed met elkaar communcieren?

  Alleen degene die de aanvraag doet, ontvangt van ons alle brieven en informatie over de aanvraag. Het is de verantwoordelijkheid van de aanvrager zelf om de andere wettelijk vertegenwoordiger en/of het kind te informeren over en te betrekken bij de aanvraag. Dit kan vervelende situaties voorkomen. Bovendien moeten we rekening houden met privacyregels, waardoor we zorgvuldig moeten beoordelen met wie we welke informatie delen.