Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

IMG moet 149 dossiers overdragen aan NAM

De door IMG en zijn voorganger TCMG (Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen) toegekende schadevergoedingen aan Groningers en Drenten worden door het ministerie van EZK (namens de Nederlandse Staat) verhaald op de NAM. De NAM vindt dat de TCMG te hoge schadevergoedingen betaalde. Daarom voert de NAM een rechtszaak tegen de Staat.

521.jpg

Informatie via het Ministerie van EZK

Als onderdeel van deze rechtszaak wil de NAM dossiers inzien van schademelders, welke dossiers bij het IMG liggen. Onlangs hebben de rechters in deze zaak besloten dat 149 geanonimiseerde schadedossiers moet worden overdragen aan de NAM. Omdat het om een rechterlijke uitspraak gaat moet het ministerie van EZK en het IMG hier gehoor aan geven. De geanonimiseerde dossiers zijn inmiddels door EZK aan de NAM verstrekt. De bewoners om wie het gaat zijn door EZK geïnformeerd en kunnen daar voor vragen terecht via het telefoonnummer 1400 of via rijksoverheid.nl/contact.

IMG geen partij in deze zaak

Het IMG is geen partij in deze zaak en betreurt het dat dossiers van schademelders gedeeld worden met de NAM.

Zie voor meer informatie de Kamerbrief