Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

26 september 2023

696 meldingen voor fysieke schade, waardedaling en IMS

169.jpg

De afgelopen week hebben we in totaal 696 meldingen ontvangen voor fysieke schade, waardedaling en immateriële schade en zijn er 433 afgehandeld. Afgelopen week is circa 2 miljoen euro aan schadevergoeding toegekend. In totaal is ruim 1,7 miljard euro aan schadevergoeding uitgekeerd (1,1 miljard euro voor fysieke schade, 510 miljoen euro voor waardedaling en 87 miljoen euro voor immateriële schade).

Meldingen fysieke schade en vaste vergoeding

In de afgelopen week hebben wij voor fysieke schade 333 besluiten genomen. Voor fysieke schade, zoals scheuren in muren, ontvingen wij 639 nieuwe meldingen, waarvan 138 aanvragen voor de vaste vergoeding. De afgelopen week zijn 380 schademeldingen afgehandeld, waarvan 100 vaste vergoeding. De werkvoorraad is toegenomen met 259 schademeldingen.

Aanhouden besluit

Vanwege de voorgenomen kabinetsmaatregelen om de schadeafhandeling te verbeteren, biedt het IMG aanvragers die in de besluitfase zitten de mogelijkheid om hun besluit aan te houden. Sinds het begin van deze tijdelijke maatregel zijn 9.238 dossiers aangehouden (maatwerk 5.526, VES 953 en bezwaar 2.759). Bij 1.684 dossiers staat de optie voor het aanhouden van besluit open. De doorlooptijd van deze dossiers wordt door het aanhouden van een besluit beïnvloed.

Meer dan 1,1 miljard euro voor fysieke schade

Sinds de start in 2018 heeft het IMG (voorheen TCMG) circa 1,1 miljard euro uitgekeerd aan vergoeding voor fysieke schade, waarvan 191 miljoen euro voor vaste vergoeding. In totaal zijn er 209.038 meldingen gedaan voor fysieke schade, waarvan 36.886 aanvragen voor de vaste vergoeding. In totaal zijn er 186.167 meldingen afgehandeld, waarvan 34.917 vaste vergoeding.

Daarnaast is er een groep aanvragers die na hun schademelding voor de maatwerkprocedure de keuze heeft gekregen om alsnog voor de vaste vergoeding te kiezen. Van deze groep hebben we 11.461 aanvragen voor vaste vergoeding afgehandeld.

De eenmalige vaste vergoeding van maximaal € 5.000 is bedoeld voor eenvoudige, relatief kleine schades. Naar verwachting is het vooral een oplossing voor woningen waar de bevingen tot relatief lage trillingssnelheden leidden en daarmee ook relatief kleine schade hebben. Sinds 1 november 2021 kan men kiezen voor deze vergoeding.

Opnieuw schademelden na vaste vergoeding

Als voor de afhandeling van bevingsschade is gekozen voor de vaste vergoeding, kan opnieuw schade aangevraagd worden als op datzelfde adres een nieuwe beving een trillingssnelheid van 5 millimeter per seconde heeft veroorzaakt.

Aanvragen immateriële schade

De afgelopen week hebben er geen mensen een aanvraag gedaan voor immateriële schade en hebben we er ook geen afgehandeld. Tot nu toe hebben 72.518 mensen een aanvraag gedaan en zijn er 72.318 besluiten genomen, waarvan 39.531 aanvragen zijn toegewezen. 99,7% Van de binnengekomen aanvragen is daarmee afgehandeld.

Waardedaling

Voor de waardedalingsregeling kwamen 57 aanvragen binnen en zijn 53 aanvragen afgehandeld. In totaal hebben we nu 117.354 aanvragen ontvangen en 117.224 afgehandeld. Bijna alle binnengekomen aanvragen zijn daarmee afgehandeld.

Rapportcijfers

54.409 Schademelders beoordelen IMG met gemiddeld een 7,0 na een besluit over hun schademelding of aanvraag voor vergoeding immateriële schade.

Deze week en voorgaande weken kunnen er geen waarderingscijfers gepubliceerd worden vanwege een technisch mankement. Er wordt aan gewerkt om dit op te lossen. De verwachting is dat vanaf oktober de wekelijkse waarderingscijfers weer gepubliceerd kunnen worden.

Afhandelingsduur schademeldingen

De verwachte doorlooptijd voor fysieke schademeldingen bedraagt nu 266 dagen. Deze wordt berekend met gegevens van de laatste 3 weken. Dat is langer dan de 182 dagen waar het IMG minimaal naar streeft. De afgelopen week zijn 453 schade-opnames gedaan en zijn 628 adviesrapporten verstuurd.

Gerealiseerde doorlooptijd fysieke schademeldingen

Om de voortgang te meten wordt ook de daadwerkelijk gerealiseerde doorlooptijd berekend. De laatste 2.500 besluiten werden in circa 239 dagen afgehandeld. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters zijn naar boven en naar beneden. Bij deze besluiten is het bij 20 procent van de schademeldingen gelukt die binnen een half jaar af te handelen. Er zijn nu 1.429 (+11) openstaande schademeldingen meer dan twee jaar oud.

De doorlooptijd wordt beïnvloed door dossiers waarvan aanvragers hebben besloten om de beslissing in hun dossier aan te houden vanwege de onzekerheid over de nog uit te voeren kabinetsmaatregelen.

Besluit fysieke schade

Er zijn nu 166.254 besluiten genomen waarmee 186.167 aanvragen voor fysieke schade zijn afgehandeld (per besluit worden soms meerdere aanvragen op een adres afgehandeld). 18.088 Besluiten betreffen een afwijzing (10,9 procent). Afgelopen week werden 31 aanvragen afgewezen, 9,3 procent van het aantal besluiten in die week.

Bezwaren

Voor besluiten over fysieke schade hebben we tot nu toe 8.591 bezwaren ontvangen en zijn er 5.637 afgehandeld. Het aantal ontvangen bezwaren is 5,2 procent van het totaal aantal beschikkingen dat is verstuurd.

Voor waardedalingsbesluiten hebben we tot nu toe 6.450 bezwaren ontvangen en zijn er 6.282 afgehandeld. Het aantal ontvangen bezwaren is 5,5 procent van het totaal aantal beschikkingen dat is verstuurd.

Voor immateriële schade hebben we tot nu toe 7.133 bezwaren ontvangen en zijn er 3.708 afgehandeld. Het aantal ontvangen bezwaren is 9,9 procent van het totaal aantal beschikkingen dat is verstuurd.