Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

26 september 2023

36.000 aanvragers ontvangen hogere vergoeding voor immateriële schade

745

Vanaf 3 oktober start het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) met het uitkeren van (hogere) vergoedingen naar aanleiding van de eerder aangekondigde verruiming van de regeling voor immateriële schade. Naar schatting komen van de ongeveer 70.000 aanvragers 36.000 aanvragers met terugwerkende kracht automatisch alsnog in aanmerking voor een (hogere) vergoeding. In totaal wordt hiermee ruim 45 miljoen euro extra aan schadevergoeding uitgekeerd. Daarnaast is het vanaf 23 oktober mogelijk om een aanvraag te doen voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar. 
 

Verruimingsmaatregelen voor immateriële schade

Eerder dit jaar kondigde het IMG aan de regeling voor immateriële schade te verruimen. De verruiming geldt in de eerste plaats voor Groningers die te maken hebben (gehad) met sloop/nieuwbouw van hun woning, of te maken hebben (gehad) met versterkingsmaatregelen omdat hun woning als onveilig is beoordeeld. Deze mensen hebben recht op de hoogste vergoeding voor immateriële schade van 5.000 euro. Daarnaast trekken we de vergoedingen binnen huishoudens gelijk.

Invoering met terugwerkende kracht

De aanpassingen aan de regeling worden met terugwerkende kracht ingevoerd. Daarom hebben we de afgelopen periode bekeken of de mensen die sinds de openstelling van de regeling een aanvraag hebben gedaan (ongeveer 70.000 aanvragen) door de verruimingsmaatregelen in aanmerking komen voor een (hogere) vergoeding. De meeste aanvragers die recht hebben op een (aanvullende) vergoeding, ontvangen daarover in de periode van 3 tot en met 20 oktober automatisch bericht van ons.

In sommige gevallen vergt het iets meer tijd om de beoordeling te doen. Dit gaat vooral om dossiers met meer complexiteit in de data, zoals een aantal oudere bezwaar- en herzieningsdossiers en dubbel binnengekomen aanvragen. Deze dossiers zullen we in een tweede ronde behandelen. Eind november verwachten we alle aanvragers die, op basis van de nu bij ons bekende gegevens, recht hebben op een (aanvullende) vergoeding te hebben geïnformeerd.

Veranderende omstandigheden

Ook na het doorvoeren van de wijzigingen kan het zijn dat er in iemands situatie iets verandert. Dat kan betekenen dat iemand recht heeft op een (hogere) vergoeding voor immateriële schade. Op dit moment werken wij de manier uit om dit in de toekomst mogelijk te maken.

Nieuwe aanvragen voor immateriële schade

Om de verruimingsmaatregelen goed uit te voeren, is het sinds 17 juli tijdelijk niet mogelijk om een nieuwe aanvraag voor immateriële schade te doen. Zodra alle eerdere aanvragers die recht hebben op een (hogere) vergoeding daarover zijn geïnformeerd, is het weer mogelijk om een nieuwe aanvraag in te dienen. Nieuwe aanvragen beoordelen we dan direct met de verruimde regels. Ook jongvolwassenen van 18 jaar en ouder kunnen zo’n aanvraag indienen. Om deze groep zo goed mogelijk te ondersteunen kunnen zij extra hulp van een zaakbegeleider krijgen bij het doen van een aanvraag.

Immateriële schaderegeling voor kinderen en jongeren

Voor het starten met de immateriële schaderegeling voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar is het belangrijk om eerst de verruimingsmaatregelen door te voeren. Een verandering in de vergoeding van (één van) de wettelijk vertegenwoordiger(s) (meestal zijn dit de ouders) heeft namelijk invloed op de vergoeding van het kind. Nu we de verruiming binnenkort hebben doorgevoerd, kunnen we ook starten met de immateriële schaderegeling voor kinderen en jongeren. Wettelijk vertegenwoordiger(s) (meestal zijn dit de ouders) van kinderen die volgens onze gegevens mogelijk in aanmerking komen voor een vergoeding, ontvangen rond 18 oktober bericht van ons. Vanaf 23 oktober kan vervolgens een aanvraag worden gedaan voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar.

Meer informatie

Op onze website vindt u meer informatie over de verruimingen. Op deze pagina kunt u meer lezen over de regeling voor kinderen en jongeren t/m 17 jaar.

Reageren op dit bericht?

U kunt reageren op dit bericht in ons forum. Klik op het tekstwolkje boven de foto van dit artikel om naar het forum te gaan.