Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

5 juli 2023

Verruiming regeling immateriële schade

585.jpg

In april kondigden we een verruiming aan van de regeling voor immateriële schade. Daardoor kunnen we meer mensen een vergoeding bieden. Om de verruimingsmaatregelen goed te kunnen uitvoeren, is het vanaf 17 juli tijdelijk niet mogelijk om een nieuwe aanvraag voor immateriële schade te doen.

We gaan eerst na of de mensen die al een besluit hebben gekregen (ongeveer 70.000) recht hebben op een (hogere) vergoeding. Dat willen we zo snel mogelijk doen, zodat aanvragers weten waar ze recht op hebben. Daarna is het weer mogelijk om een nieuwe aanvraag te doen. Dat geldt ook voor jongvolwassenen van 18 jaar en ouder. Nieuwe aanvragen beoordelen we dan direct met de verruimde regels.

Groningers die te maken hebben (gehad) met sloop/nieuwbouw van hun woning, of te maken hebben (gehad) met versterkingsmaatregelen omdat hun woning als onveilig is beoordeeld, ontvangen de hoogste vergoeding van € 5.000. Ook trekken we vergoedingen binnen huishoudens gelijk. Deze verruimingsmaatregelen gaan met terugwerkende kracht in.

Verruimingsmaatregelen

Iedereen die recht heeft op een (aanvullende) vergoeding door de verruimingsmaatregelen krijgt aan het eind van de zomer een brief van ons. Daarna wordt het ook mogelijk om een aanvraag te doen voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar, maar pas nadat de verruimingsmaatregelen zijn doorgevoerd. Een verandering in de vergoeding van (één van) de ouders heeft namelijk ook invloed op de vergoeding van het kind.

Leefbaarheid

Met de verruiming van de regeling immateriële schade kunnen we meer kinderen en jongeren een hogere vergoeding bieden. Maar we realiseren ons dat er ook een groep kinderen en jongeren is die géén vergoeding ontvangt. Bovendien kan een financiële vergoeding erkenning geven, maar is het niet genoeg om het leed weg te nemen. Daarvoor is ook iets anders nodig. We hebben het lectoraat Jeugd, Educatie en Samenleving en Kenniscentrum Noorderruimte  van Hanzehogeschool Groningen gevraagd te onderzoeken welke behoeften kinderen en jongeren in het aardbevingsgebied hebben. Ook brengen zij in kaart wat er mogelijk is om tegemoet te komen aan die behoeften om hun leed te verzachten, erkenning te geven en perspectief te bieden. Natuurlijk zoeken de onderzoekers aansluiting met bestaande initiatieven, onder andere die door het Nationaal Plan Groningen zijn gestart. De uitkomsten van het onderzoek worden meegenomen in het programma ‘Jongerenparticipatie Groningen’ van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Veelgestelde vragen

  • Ik heb een bezwaarzaak lopen, wat moet ik nu doen?

    U hoeft zelf niets te doen. In bezwaarzaken waar de verruiming vermoedelijk gevolgen heeft voor de toegekende vergoeding, nemen we contact op met de bezwaarmakers over wanneer zij een beslissing kunnen verwachten. Mocht er toch een beslissing zijn/worden genomen zonder rekening te houden met de verruiming van de regeling, dan zal de beslissing worden gecorrigeerd.

Reageren op dit bericht?

U kunt reageren op dit bericht in ons forum. Klik op het tekstwolkje boven de foto van dit artikel om naar het forum te gaan.