Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

27 juni 2023

Start pilot Duurzaam Herstel

221.jpg (1)

Voor 300 woningen in de kern van het Groningse aardbevingsgebied start het IMG in juli met de pilot Duurzaam Herstel. Het gaat hierbij om woningen waarvoor al eerder schade is gemeld en waar de behoefte aan herstel van de fundering of constructie het grootst is. De werkzaamheden zijn bedoeld om de kans op herhaalschade bij een nieuwe beving te verkleinen.

Huiseigenaren die in aanmerking komen voor de pilot hoeven zelf niets te doen, ze worden door het IMG benaderd. Dit gebeurt het eerst in de kern van het aardbevingsgebied binnen de grenzen van de voormalige gemeenten Ten Boer, Loppersum en Appingedam.

Het IMG hanteert hierbij de volgende criteria. Huiseigenaren hebben tot op heden meer dan 15.000 euro aan schadevergoeding uitgekeerd gekregen, zelf meerdere schades gemeld en hun woning maakt géén deel uit van de versterkingsoperatie van Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Er moet bovendien sprake zijn van schade die wijst op constructieve problemen. In de pilot worden naast woonhuizen ook enkele monumenten en MKB-panden meegenomen.

Versterking

Binnen de versterkingsopgave van NCG zullen echter wel adressen zijn waar Duurzaam Herstel van toepassing is. In overleg met de woningbezitter kan NCG Duurzaam Herstel meenemen in het uitvoeringsplan voor de versterkingswerkzaamheden. Een bewoner heeft dan maar één keer overlast van de uit te voeren werkzaamheden. Hiervoor wordt na de zomer een apart traject opgesteld.

Plan van aanpak

Deelnemen betekent dat er onderzoek wordt gedaan naar de staat van de constructie van de woning of het pand. Als uit dit onderzoek blijkt dat er maatregelen nodig zijn aan fundering of constructie, om de kans op herhaalschade bij een nieuwe beving te verkleinen, dan wordt samen met de huiseigenaar een plan van aanpak opgesteld. In dit plan wordt naast de specifieke bouwkundige kenmerken van een woning ook rekening gehouden met de persoonlijke wensen en eisen van de bewoners. Via een Europese aanbesteding zijn drie aannemers geselecteerd die zowel het constructieve onderzoek, de bouwbegeleiding als de benodigde werkzaamheden uitvoeren.

Ingrijpend

De aanpak van Duurzaam Herstel kan ingrijpend zijn. Vanwege constructieve maatregelen is het bijvoorbeeld mogelijk dat er ruimtes in de woning tijdens het herstel niet bruikbaar zijn. In sommige gevallen zullen bewoners tijdelijk andere huisvesting krijgen. De aannemer die de werkzaamheden uitvoert probeert de overlast in samenspraak met de bewoners zo veel mogelijk te beperken.

Ervaring opdoen

Met de pilot wil het IMG ervaring opdoen in het aanbieden van Duurzaam Herstel en leren hoe huiseigenaren het beste kunnen worden ontzorgd. ,,Er zullen genoeg zaken zijn waar we tegenaan gaan lopen, vandaar dat we de pilot nadrukkelijk gebruiken om ervaring op te doen. Als we de aanpak vervolgens grootschalig uitrollen willen we zo min mogelijk last hebben van kinderziektes, zodat we woningbezitters beter en sneller kunnen helpen’’, aldus Henk Korvinus, voorzitter IMG.

Bevoegdheid

In de Tijdelijke wet Groningen komt een bepaling die het IMG de bevoegdheid geeft om met Duurzaam Herstel een oplossing te bieden bij adressen waar sprake is van mijnbouwschade, maar waar constructieve problemen niet als mijnbouwschade zijn aangemerkt. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft hiervoor 1,4 miljard euro beschikbaar gesteld. Bij het ontwikkelen van de werkwijze voor Duurzaam Herstel zijn de Groningse maatschappelijke organisaties betrokken, evenals het ministerie van EZK en Nationaal Coördinator Groningen (NCG).

Na de pilot

Na de pilot, die ongeveer 12 tot 18 maanden zal duren, wordt het gebied en de capaciteit uitgebreid. De inzet is om de eerstkomende jaren enkele duizenden panden in het gehele effectgebied te onderzoeken op de aanwezigheid van een zwakke constructie. Met het oog op verdere uitwerking van de kabinetsvoorstellen voor een mildere, menselijkere en makkelijkere schadeafhandeling zal het IMG de uitbreiding van de aanpak Duurzaam Herstel bespreken met het ministerie van EZK en de maatschappelijke organisaties.

De pilot Duurzaam Herstel in het kort

  • 300 woningen met schade die wijst op constructieve problemen
  • Pilotgebied: Ten Boer, Loppersum, Appingedam
  • Niet zelf aanmelden, huiseigenaar krijgt bericht van IMG
  • Méér dan 15.000 euro schadevergoeding ontvangen
  • Meerdere schades gemeld
  • Woning zit niet in versterkingsprogramma NCG

Meer informatie

Reageren op dit bericht?

U kunt reageren op dit bericht in ons forum. Klik op het tekstwolkje boven de foto van dit artikel om naar het forum te gaan.