Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

15 mei 2023

Weet met wie u communiceert

588.jpg

Het komt voor dat mensen denken dat ze een schadeaanvraag doen bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG), terwijl ze te maken hebben met een intermediair (tussenpersoon). Tot ze een factuur ontvangen voor de afhandeling van hun schade. Het IMG roept gedupeerden op om hier alert op te zijn: weet met wie u communiceert.

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) is de enige organisatie die schade als gevolg van bodembeweging door gaswinning in het Groningenveld en de gasopslag Norg in Groningen en Drenthe onderzoekt en vergoedt.

Onze dienstverlening is gratis. Een schadevergoeding aanvragen kan door in te loggen in Mijn Dossier op schadedoormijnbouw.nl. Bij vragen kunnen gedupeerden terecht bij onze Steunpunten, bij ons Serviceloket of bij hun zaakbegeleider.

Kosten

Op internet bieden intermediairs hun diensten aan om namens Groningers en Drenten een aanvraag voor een schadevergoeding te doen bij het IMG. Sommige gedupeerden kiezen hier bewust voor. Sommigen onbewust, omdat ze dénken dat ze met het IMG te maken hebben.

Machtiging

Zo kregen we recent een melding van een stel dat via een intermediair een aanvraag voor de vaste vergoeding van 5000 euro had gedaan. Met een ondertekende machtiging voerde de intermediair de aanvraag uit. Na een positief besluit ontving het stel de vergoeding van 5000 euro.

Nadien ontvingen zij ook een factuur van de intermediair voor het aanvragen van de schadevergoeding. Omdat het stel zelf de machtiging had afgegeven, is er geen sprake van een strafbaar feit. Wel vindt het IMG het vervelend dat gedupeerden soms overvallen worden door de kosten van intermediairs.

‘Weet met wie u communiceert’ is daarom de oproep van het IMG. Bijvoorbeeld door goed te bekijken via welke website u uw aanvraag doet.

Ook in 2021

Het probleem is niet nieuw. Eind 2021 waarschuwde het IMG Groningers voor misleiding door een website-aanbieder bij de aanvraag van een vaste vergoeding voor schade door gaswinning: ‘Groningers leken een aanvraag te doen bij het IMG, maar dat was niet het geval. Ze moesten naderhand kosten betalen voor iets wat bij het IMG gratis is’.

Vraag gratis zelf uw schadevergoeding aan bij het IMG

Wilt u een schadevergoeding aanvragen bij het IMG? Dan kan dit via Mijn Dossier op schadedoormijnbouw.nl. Heeft u twijfels of u op de website van het IMG zit? Of heeft u hulp nodig bij de aanvraag? Neem dan contact op met het Serviceloket van het IMG, telefonisch 0800 4444 111, mail contact@schadedoormijnbouw.nl of via het contactformulier. Of u kunt langsgaan bij een Steunpunt bij u in de buurt.

Reageren op dit bericht?

U kunt reageren op dit bericht in ons forum. Klik op het tekstwolkje boven de foto van dit artikel om naar het forum te gaan.