Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

10 mei 2023

Weekcijfers: 878 meldingen voor fysieke schade, waardedaling en IMS

174.jpg

De afgelopen week hebben we in totaal 878 meldingen ontvangen voor fysieke schade, waardedaling en immateriële schade en zijn er 580 afgehandeld. Afgelopen week is circa 1 miljoen euro aan schadevergoeding toegekend. In totaal is circa 1,7 miljard euro aan schadevergoeding uitgekeerd (1,1 miljard euro voor fysieke schade, 506 miljoen euro voor waardedaling en 78 miljoen euro voor immateriële schade).

De cijfers hebben betrekking op 6 dagen omdat vrijdag 5 mei een vrije dag was.

Meldingen fysieke schade en vaste vergoeding

Voor fysieke schade kwamen er de afgelopen week 624 nieuwe meldingen (scheuren in muren o.a.) binnen, waarvan 211 aanvragen voor de vaste vergoeding. De afgelopen week zijn 242 schademeldingen afgehandeld, waarvan 69 vaste vergoeding. De werkvoorraad is de afgelopen week toegenomen met 382 schademeldingen.

Meer dan 1,1 miljard euro voor fysieke schade

Sinds de start in 2018 heeft het IMG (voorheen TCMG) circa 1,1 miljard euro uitgekeerd aan vergoeding voor fysieke schade, waarvan 181 miljoen euro voor vaste vergoeding. In totaal zijn er 199.262 meldingen gedaan voor fysieke schade, waarvan 34.000 aanvragen voor de vaste vergoeding. In totaal zijn er 179.447 meldingen afgehandeld, waarvan 32.429 vaste vergoeding.

Daarnaast is er een groep aanvragers die na hun schademelding voor de maatwerkprocedure de keuze heeft gekregen om alsnog voor de vaste vergoeding te kiezen. Van deze groep hebben we 11.497 aanvragen voor vaste vergoeding afgehandeld.

De eenmalige vaste vergoeding van maximaal € 5.000 is bedoeld voor eenvoudige, relatief kleine schades. Naar verwachting is het vooral een oplossing voor woningen waar de bevingen tot relatief lage trillingssnelheden leidden en daarmee ook relatief kleine schade hebben. Sinds 1 november 2021 kan men kiezen voor deze vergoeding.

Opnieuw schademelden na vaste vergoeding

Als voor de afhandeling van bevingsschade is gekozen voor de vaste vergoeding, kan opnieuw schade aangevraagd worden als op datzelfde adres een nieuwe beving een trillingsnelheid van 5 millimeter per seconde heeft veroorzaakt.

Aanvragen immateriële schade

De afgelopen week hebben 145 mensen een aanvraag gedaan voor immateriële schade en hebben we er 226 afgehandeld. Tot nu toe hebben 67.340 mensen een aanvraag gedaan en zijn er 62.744 besluiten genomen, waarvan 35.176 aanvragen zijn toegewezen.

Op onze website hebben wij een keuzehulp geplaatst die een indicatie geeft of het zinvol is om een vergoeding van immateriële schade aan te vragen. Het invullen duurt ongeveer een minuut en geeft een beeld of iemand in aanmerking komt voor de schaderegeling. Daarnaast geeft de keuzehulp aan welke onderdelen een belangrijke rol spelen bij de beoordeling.

Waardedaling en rapportcijfers

Voor de waardedalingsregeling kwamen 109 aanvragen binnen en zijn 112 aanvragen afgehandeld. In totaal hebben we nu 116.058 aanvragen ontvangen en 115.140 afgehandeld.

50.691 schademelders beoordelen IMG met gemiddeld een 7,1 na een besluit over hun schademelding of aanvraag voor vergoeding immateriële schade. Het gemiddelde voor besluiten voor fysieke schade is een 7,1, afgelopen week was dat een 6,6. De beoordeling na een besluit over waardedaling is gemiddeld een 7,9, de afgelopen week was dat een 6,7. De beoordeling na een besluit over de vaste vergoeding is 8,3. De afgelopen week was dat 8,8. Voor immateriële schade is de beoordeling na een besluit gemiddeld een 5,0 en afgelopen week was dat 5,2.

Afhandelingsduur schademeldingen

De verwachte doorlooptijd voor fysieke schademeldingen bedraagt nu 266 dagen. Deze wordt berekend met gegevens van de laatste 3 weken. Dat is langer dan de 182 dagen waar het IMG minimaal naar streeft. De afgelopen week zijn 388 schade-opnames gedaan en zijn 208 adviesrapporten verstuurd.

Gerealiseerde doorlooptijd fysieke schademeldingen

Om de voortgang te meten wordt ook de daadwerkelijk gerealiseerde doorlooptijd berekend. De laatste 2.500 besluiten werden in circa 213 dagen afgehandeld. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters zijn naar boven en naar beneden. Bij deze besluiten is het bij 30 procent van de schademeldingen gelukt die binnen een half jaar af te handelen. Er zijn nu 1.296 (-1) openstaande schademeldingen meer dan twee jaar oud.

Besluit fysieke schade

Er zijn nu 161.037 besluiten genomen waarmee 179.447 aanvragen voor fysieke schade zijn afgehandeld (per besluit worden soms meerdere aanvragen op een adres afgehandeld). 17.701 besluiten betreffen een afwijzing (11 procent). Afgelopen week werden 37 aanvragen afgewezen 31,4 procent van het aantal besluiten in die week.

Bezwaren

Voor besluiten over fysieke schade hebben we tot nu toe 8.287 bezwaren ontvangen en zijn er 5.342 afgehandeld. Het aantal ontvangen bezwaren is 5,1 procent van het totaal aantal beschikkingen dat is verstuurd.

Voor waardedalingsbesluiten hebben we tot nu toe 6.336 bezwaren ontvangen en zijn er 6.120 afgehandeld. Het aantal ontvangen bezwaren is 6,0 procent van het totaal aantal beschikkingen dat is verstuurd.

Vanwege een technisch probleem zijn de bezwaarcijfers voor Immateriële Schade deze week niet beschikbaar.