Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

19 april 2023

IMG verruimt regeling voor immateriële schade

585.jpg

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) verruimt de regeling voor immateriële schade. Vergoedingen binnen huishoudens worden gelijkgetrokken, óók voor kinderen en jongeren. Groningers die te maken hebben met versterkingsmaatregelen en sloop en nieuwbouw krijgen voortaan de hoogste vergoeding toegekend. De aanpassingen gaan uiterlijk aan het einde van de zomer in.

Deze verruiming is in lijn met de voorstellen die het IMG enige weken terug naar buiten bracht en in afstemming met het ministerie van EZK opgesteld. Bovendien brengt het IMG hiermee de door de Tweede Kamer aangenomen motie over de regeling en de reactie daarop van de staatssecretaris van Mijnbouw in de praktijk.

Invoering met terugwerkende kracht

De aanpassingen aan de regeling worden met terugwerkende kracht ingevoerd. Dat betekent dat ongeveer 9.000 Groningers die geen vergoeding hebben gekregen, alsnog een vergoeding ontvangen. Ongeveer 27.000 Groningers die al een vergoeding hebben ontvangen krijgen alsnog de gewijzigde, hogere vergoeding. Iedereen voor wie dit geldt krijgt hierover vanzelf bericht. Het IMG start direct met de voorbereiding van deze aanpassingen en verwacht ze uiterlijk tegen het einde van de zomer te kunnen uitvoeren.

Regeling voor kinderen en jongeren

De regeling voor immateriële schade voor minderjarigen gaat ook uiterlijk aan het eind van de zomer van start. De start van deze regeling, die dit voorjaar zou plaatsvinden, is verplaatst om de verruimingen als gevolg van de huidige aanpassingen meteen mee te kunnen nemen voor kinderen en jongeren. Voor kinderen en jongeren gelden straks dezelfde vaste bedragen als voor volwassenen: 1.500, 3.000 en 5.000 euro. Omdat deze regeling een afgeleide is, wacht de uitvoering op de aanpassing van de regeling voor volwassenen.

Versterking en sloop/nieuwbouw

Groningers die te maken hebben met versterkingsmaatregelen en sloop/nieuwbouw kregen in veel gevallen al een vergoeding van het IMG. In de meeste gevallen was dit echter niet de hoogste vergoeding van 5.000 euro, omdat er geen fysieke schade meer gemeld werd vanwege de versterking. Regelmatig leidde dit tot bezwaarprocedures. Met de huidige aanpassingen aan de regeling wordt hiervoor een oplossing gecreëerd.

Breder pakket aan voorstellen

Naar aanleiding van het rapport van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen (PEAG) bood het IMG de maatschappelijke organisaties en de overheid eerder al een breed pakket met voorstellen aan waarmee de schadeafhandeling milder, menselijker en makkelijker kan worden. Met de huidige aanpassingen aan de regeling voor immateriële schade zet het IMG hierin nu al een belangrijke stap.

Totaalcijfers

De regeling voor immateriële schade voor volwassenen wordt sinds medio november 2021 (gefaseerd) uitgevoerd. Inmiddels hebben al ruim 62.000 Groningers een aanvraag gedaan. Tot op heden kreeg 57 procent van de aanvragers een vergoeding toegekend. Het vaakst werd een vergoeding van 1.500 euro toegekend. In 4 procent van de gevallen werd een bedrag van 5.000 euro toegekend. Met deze aanpassingen aan de regeling voor immateriële schade krijgt naar verwachting ongeveer 70 procent van de aanvragers een vergoeding toegekend wat in bijna een kwart van de aanvragen de hoogste vergoeding betekent.

Reageren op dit bericht?

U kunt reageren op dit bericht in ons forum. Klik op het tekstwolkje boven de foto van dit artikel om naar het forum te gaan.