Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

12 april 2023

1.256 meldingen voor fysieke schade, waardedaling en IMS

224.jpg

De afgelopen week hebben we in totaal 1.256 meldingen ontvangen voor fysieke schade, waardedaling en immateriƫle schade en zijn er 1.818 afgehandeld. Afgelopen week is circa 33 miljoen euro* aan schadevergoeding toegekend. In totaal is 1,7 miljard euro aan schadevergoeding uitgekeerd (1,1 miljard euro voor fysieke schade, 505 miljoen euro voor waardedaling en 76 miljoen euro voor immateriƫle schade).

*Het IMG heeft in 2023 circa dertig miljoen euro meer aan vergoeding toegekend voor fysieke schade dan tot nu toe bekend was. Per abuis is de toegekende vergoeding van de maatwerkprocedure niet meegenomen in de weekcijfers en waren alleen de toegekende bedragen voor de vaste vergoeding bekend.

Meldingen fysieke schade en vaste vergoeding

Voor fysieke schade kwamen er de afgelopen week 690 nieuwe meldingen (scheuren in muren o.a.) binnen, waarvan 276 aanvragen voor de vaste vergoeding. De afgelopen week zijn 542 schademeldingen afgehandeld, waarvan 220 vaste vergoeding. De werkvoorraad is de afgelopen week toegenomen met 148 schademeldingen.

Meer dan 1 miljard euro voor fysieke schade

Sinds de start in 2018 heeft het IMG (voorheen TCMG) circa 1,1 miljard euro uitgekeerd aan vergoeding voor fysieke schade, waarvan 178 miljoen euro voor vaste vergoeding. In totaal zijn er 196.687 meldingen gedaan voor fysieke schade, waarvan 33.052 aanvragen voor de vaste vergoeding. In totaal zijn er 177.556 meldingen afgehandeld, waarvan 31.630 vaste vergoeding.

Daarnaast is er een groep aanvragers die na hun schademelding voor de maatwerkprocedure de keuze heeft gekregen om alsnog voor de vaste vergoeding te kiezen. Van deze groep hebben we 11.418 aanvragen voor vaste vergoeding afgehandeld.

De eenmalige vaste vergoeding van maximaal € 5.000 is bedoeld voor eenvoudige, relatief kleine schades. Naar verwachting is het vooral een oplossing voor woningen waar de bevingen tot relatief lage trillingssnelheden leidden en daarmee ook relatief kleine schade hebben. Sinds 1 november 2021 kan men kiezen voor deze vergoeding.

Opnieuw schademelden na vaste vergoeding

Als voor de afhandeling van bevingsschade is gekozen voor de vaste vergoeding, kan opnieuw schade aangevraagd worden als op datzelfde adres een nieuwe beving een trillingsnelheid van 5 millimeter per seconde heeft veroorzaakt.

Aanvragen immateriële schade

De afgelopen week hebben 491 mensen een aanvraag gedaan voor immateriële schade en hebben we er 962 afgehandeld. Tot nu toe hebben 64.727 mensen een aanvraag gedaan en zijn er 60.162 besluiten genomen, waarvan 33.885 aanvragen zijn toegewezen.

Op onze website hebben wij een keuzehulp geplaatst die een indicatie geeft of het zinvol is om een vergoeding van immateriële schade aan te vragen. Het invullen duurt circa een minuut en geeft een beeld of iemand in aanmerking komt voor de schaderegeling. Daarnaast geeft de keuzehulp aan welke onderdelen een belangrijke rol spelen bij de beoordeling.

Waardedaling en rapportcijfers

Voor de waardedalingsregeling kwamen 75 aanvragen binnen en zijn 314 aanvragen afgehandeld. In totaal hebben we nu 115.632 aanvragen ontvangen en 114.437 afgehandeld.

49.642 schademelders beoordelen IMG met gemiddeld een 7,1 na een besluit over hun schademelding of aanvraag voor vergoeding immateriële schade. Het gemiddelde voor besluiten voor fysieke schade is een 7,1, afgelopen week was dat een 3,8. De beoordeling na een besluit over waardedaling is gemiddeld een 7,9, de afgelopen week was dat een 6,8. De beoordeling na een besluit over de vaste vergoeding is 8,3. De afgelopen week was dat eveneens een 8,5. Voor immateriële schade is de beoordeling na een besluit gemiddeld een 5,1 en afgelopen week was dat 4,4.

Afhandelingsduur schademeldingen

De verwachte doorlooptijd voor fysieke schademeldingen bedraagt nu 266 dagen. Deze wordt berekend met gegevens van de laatste 3 weken. Dat is langer dan de 182 dagen waar het IMG minimaal naar streeft. De afgelopen week zijn 411 schade-opnames gedaan en zijn 164 adviesrapporten verstuurd.

Gerealiseerde doorlooptijd fysieke schademeldingen

Om de voortgang te meten wordt ook de daadwerkelijk gerealiseerde doorlooptijd berekend. De laatste 2.500 besluiten werden in circa 212 dagen afgehandeld. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters zijn naar boven en naar beneden. Bij deze besluiten is het bij 37 procent van de schademeldingen gelukt die binnen een half jaar af te handelen. Er zijn nu 1.317 (-17) openstaande schademeldingen meer dan twee jaar oud.

Besluit fysieke schade

Er zijn nu 159.526 besluiten genomen waarmee 177.556 aanvragen voor fysieke schade zijn afgehandeld (per besluit worden soms meerdere aanvragen op een adres afgehandeld). 17.472 besluiten betreffen een afwijzing (11 procent). Afgelopen week werden 86 aanvragen afgewezen 20,5 procent van het aantal besluiten in die week.

Bezwaren

Voor besluiten over fysieke schade hebben we tot nu toe 8.129 bezwaren ontvangen en zijn er 5.192 afgehandeld. Het aantal ontvangen bezwaren is 5,1 procent van het totaal aantal beschikkingen dat is verstuurd.

Voor waardedalingsbesluiten hebben we tot nu toe 6.304 bezwaren ontvangen en zijn er 6.101 afgehandeld. Het aantal ontvangen bezwaren is 5,5 procent van het totaal aantal beschikkingen dat is verstuurd.

Voor Immateriële Schade hebben we tot nu toe 6.314 bezwaren ontvangen, daarvan zijn er 2.164 afgehandeld. Het totaal aantal ontvangen bezwaren is 10,5 procent van het totaal aantal beschikkingen dat is verstuurd.